Annonce
Læserbrev

Vi vil tage sagen videre: Der er lange udsigter til højhuse uanset byrådets afgørelse

Læserbrev: Selv om byrådet tirsdag skulle sige et spinkelt ja til lokalplansforslaget, der kan bane vej for højhusene langs Bredgade i Videbæk, så kan der alligevel være lange udsigter til at de bliver opført, hvis de overhovedet bliver bygget nogensinde. Hvis ikke et flertal af politikerne i byrådet er modige nok til at komme os naboer til undsætning samt de mange borgere, der har skrevet indsigelser mod forslaget (54 i alt), så er vi desværre tvunget til at tage sagen videre, for at forhindre overgreb på den private fred og udsigt til store økonomiske tab. Der vil blive sendt en byge af klagesager af sted til diverse instanser, ligesom naboerne agter i fælles front at anlægge private retssager for at opnå erstatning eller helt at undgå, at højhusene kommer op på dén placering i Videbæk. Der verserer allerede én klagesag, som handler om manglende udvidet miljøundersøgelse, fordi projektet ikke har undersøgt byggeriets indvirkning på de omkringliggende vandhuller på nabogrunde. Denne sag er endnu ikke afgjort. Dertil vil der komme flere nye klagesager, hvis lokalplansforslaget bliver vedtaget. Dette er vores demokratiske ret, og vi må sige, at der er nok at tage fat på at klage over. Der er tidligere blevet henvist til, at projektet skaber en dårlig stemning i Videbæk – ja tak, dét tror vi. Men hvem er det, der har etableret denne dårlige stemning? Vi, der bliver ramt mest, har jo ikke bedt om dette projekt - vi bruger bare vores demokratiske ret til at ytre vores argumenter imod projektet. Og helt ærligt – ville du ikke også bruge din ret til at protestere, hvis det var dig selv, der helt uventet kunne se frem til tre fem-etagers huse i din baghave? Vil man undgå en videre dårlig stemning i Videbæk fremadrettet, så kan det lettest gøres ved at stemme lokalplanforslaget ned. Det vil ikke vare længe, før vi i Videbæk så kan komme til at se fremad for i fællesskab at finde gode placeringer til nye boliger – både høje og lave. Dårlig stemning kan undgås til fordel for mere borgerinddragelse. Så kære politikere: I sidder med nøglen til Videbæks fremtid i hånden. Stemmer I ja, vil der i fremtiden ingen grænser være for, hvad private investorer kan komme på af ideer, som I må forholde jer til og være tvunget til at vedtage. Stemmer I nej, får byrådet en glimrende mulighed for at tage politisk ansvar for, at der kan tænkes store fællestanker om fremtiden for både højhuse i kommunen som helhed og udviklingen i Videbæk i særdeleshed.

Leder For abonnenter

Buddingen på væggen og møllerne ved kysten: Kan den realpolitiske tyngdekraft ophæves?

Annonce
Annonce
Læserbrev

Debatten forplumres: Forbyd meningsmålinger i valgkampen

Læserbrev: Hvor ville det være dejligt med en valgkamp fri for uendeligt mange artikler og indslag om små udsving i mere eller mindre ligegyldige målinger. Det fordummer debatten i en valgkamp, når der hver dag er nye meningsmålinger, der viser, at partierne måske er gået lidt frem eller tilbage. I stedet burde valgkampe handle om politik, holdninger og visioner for fremtidens samfund. Desværre får målinger ofte medierne til at forfalde til ”sportsjournalistik” med vindere, tabere og højdespringere. Lad os få standset den uskik med en evig strøm af meningsmålinger. Enten ved helt at forbyde dem i en given periode, som man har gjort i 38 andre demokratiske lande. Eller måske ved at tillade, at man kun kunne offentliggøre meningsmålinger for eksempel hver søndag i en valgkamp. Forskning har flere gange påvist, at meningsmålinger: • Forplumrer processen i en valgkamp • Kan give lavere valgdeltagelse • Frister vælgere til at stemme ”taktisk” '• Påvirker vælgerne til at stemme på ”vindere” - eller ”tabere” • Tager fejl og er misvisende Der er selvfølgelig også argumenter imod sådan et forbud. Professor Jørn Sønderholm fra Aalborg Universitet påpeger i sin undersøgelse af sådan et forbud, at selvom meningsmålinger har alle de nævnte negative sider, så vil et forbud ikke harmonere helt godt med en generel ytringsfrihed. Her kan man dog diskutere, om en meningsmåling reelt er en ytring – og om ikke det ville være rimeligt med en form for begrænsning. Specielt når man ser, at det virker i mange andre lande. Og så tvivler Jørn Sønderholm på, at et forbud vil reparere alle de ting, der er galt med systemet. Men selvom der stadig ville være udfordringer med sportsjournalistik, forplumrede debatter og taktiske stemmer, kan vi jo godt tage de skridt, der kan tages. Nu kunne nogen måske også indvende, at Alternativet jo i øjeblikket har ret lave meningsmålinger, så det sikkert er derfor, jeg vil have dem forbudt. Sådan kan jeg godt forstå, det ser ud. Men lad mig bare lige minde om, at det havde vi også ved sidste folketingsvalg – og den gang gjorde vi jo netop meningsmålingerne til skamme og var med til at vise, hvor upræcise de var, med et overraskende godt resultat. Det var ret crazy. Nej lad os få forbudt meningsmålingerne allerede fra næste valg, så debatten i stedet kan komme til at handle om det, der egentlig betyder noget. Visioner for et bedre samfund og en levedygtig verden.

Leder For abonnenter

Så kan tyveknægte næsten ikke synke dybere

Annonce
Klumme

Midt i en konfirmationstid: Talen, som en farfar aldrig fik holdt til sit ældste barnebarn

Annonce
Annonce
Læserbrev

Højhuse i Videbæk: Det gode liv?

Læserbrev: Den 9. maj kunne man læse en noget speget historie i Dagbladet Ringkøbing-Skjern om lodsejernes talsmand, der først lovede erstatning til alle, der blev generet af et (måske) kommende højhusbyggeri på Bredgade i Videbæk. Derefter trak han i land igen for til sidst at blive underkendt af boligforeningen, der absolut ikke har tænkt sig at udbetale erstatning uden at være tvunget til det af en domstol. I forlængelse heraf har jeg forsøgt at undersøge, hvad der er op og ned i den historie. Jeg har fundet frem til en række sager der enten kompenserer naboer for gener/værditab eller dømmer til nedrivning. Her er et par eksempler: https://ing.dk/artikel/ny-praksis-ulovlige-luksusboliger-bliver-revet-ned-109406 - https://www.tv2lorry.dk/artikel/nabo-fik-medhold-i-retten-kommune-tillod-etagebyggeri-klos-op-ad-have - https://www.aoib.dk/artikel/tvillinge-huses-bygherrer-tabte-sag-i-landsretten&loggedin=1 Alle sagerne har dog det til fælles, at det er en meget langvarig proces med klagesag og civil retssag der trækker ud år efter år. Det sætter de forurettede i en nærmest håbløs situation, hvor de i årevis ikke kan få en afklaring og er tvunget til at bruge ekstremt mange ressourcer på en sag, som det er vanskeligt at forudsige udfaldet af. Livet bliver sat på pause, mens man er fastlåst i uvished på ubestemt tid. Spørgsmålet til alle byrådsmedlemmerne er så: Ønsker du virkelig at sætte de implicerede borgere i en sådan fortvivlet situation, når man i stedet for kan gøre boligsituationen i Videbæk til et emne i den helhedsplan, der er lige på nippet til at blive skudt i gang (Nogle arbejdsgrupper er allerede i gang)? Så vi sammen kan finde nogle løsninger hele byen kan være tilfreds med. Boligforeningen har jo også givet udtryk for, at de er åbne for andre løsninger og placeringer, så det er kun lodsejerne og et par byrådsmedlemmer, der insisterer på, at denne løsning er den eneste rigtige.

Læserbrev

Valg til Europa-Parlamentet: Tag magten tilbage

Læserbrev: Der er mange specifikke grunde til, at folk er kritikere / modstandere af EU. Det er afhænger af, hvad du finder væsentligt. Derfor er der f.eks. forskel på, hvilke argumenter der tæller mest, afhængigt af, hvor du befinder dig på den politiske skala fra venstre til højre. Er det forbrugernes interesser, miljøet, klimapolitikken, lønmodtagernes forhold, militariseringen, manglende globalt udsyn/globaliseringen, det nationale, grænsekontrollen, flygtningepolitikken eller noget helt andet, som er afgørende. Noget lignende gør sig i øvrigt gældende for EU-tilhængere / positive. Alle disse grunde – hos såvel modstandere som tilhængere – er naturligvis af stor betydning og skal ikke underkendes. Og kan fuldt legitimt bruges i argumentationen. Blot vil man ikke altid ramme alle ens ”medkæmpere”. Men der er behov for at grave et spadestik dybere og finde den fælles grundvold for EU-modstanden/kritikken og dermed også årsagen til den egentlige og allerdybeste uenighed med EU-tilhængerne. Og den fælles grundvold – som er uafhængig af, hvad du mener om det ene eller det andet, om du er til venstre, i midten eller til højre, er jyde eller sjællænder, er mand eller kvinde, ung eller gammel, selvstændig eller lønmodtager – er for Folkebevægelsen mod EU vort folkestyre og Danmarks selvbestemmelse. Det er derfor, vi har valgt sloganet: Tag magten tilbage. Dette slogan betyder, at vi mener, at EU har taget magten fra os. Og her er vi så ved den helt dybe uenighed med de fleste EU-tilhængere, der jo mener, at vi får mere demokrati og mere selvstændighed, når vi ”sidder med ved bordet”. Eller – dersom de er lidt enige med os og derfor betænkelige - mener, at EU kan ”rulles tilbage”. Mange EU-modstandere vælger at blive hjemme ved EU-parlamentsvalget, der er ”berømt” for den lave stemmeprocent. De ”gider ikke” EU. Til dem vil vi sige: Tror du, det bliver bedre, hvis Folkebevægelsen mod EU svækkes? Og selv om du ikke er 100 procent EU-modstander, så bør også du overveje at stemme på Folkebevægelsen – især fordi vi er den mest effektive garanti for, at slagmarken om EU-forhold ikke i for høj grad overlades til EU-tilhængerne.

Klumme

Hvad har Kasper Søndergaard, min cykel og sammenhængskraft til fælles?

Læserbrev

Vestjyde til Europa-Parlamentet

Leder For abonnenter

Kom op af sofaen: Det oversete valg

Leder For abonnenter

Gentænk Skjern har virkelig tænkt kreativt

Læserbrev

Det er omvendt, Peter Orry: Greta Thunberg er pigen, som ingen giver svar

Læserbrev: I Dagbladet Ringkøbing-Skjern d. 16 maj, havde den ansvarshavende redaktør Peter Orry en leder, hvor avisen Politiken og ikke mindst deres gæstetaler d. 25 maj, den svenske pige Greta Thunberg, bliver skoset. Greta Thunberg er en 16-årig svensk skolepige, der konsekvent er udeblevet fra hendes skole hver fredag, for i stedet at demonstrere mod den ligegyldighed og handlingslammelse, politikere viser overfor klimaforandringerne. Peter Orry refererer korrekt, at Greta Thunberg har talt for og mødt forståelse fra så prominente personer som Paven, EU-kommisionen, og en række parlamenter, omend han undrer sig over den taletid og spalteplads, der tildeles Greta Thunberg. Som han på traditionel bondevis spørger: Hvordan kan sådan en 16-årig tøs vide noget som helst, hvilke beviser har hun, hvor er de videnskabelige fakta? Jeg skal ile og komme Greta Thunberg (og Peter Orry) til hjælp. Jeg er desværre blevet for gammel til at være ungdomsoprører sammen med Greta. Jeg har dog tidligere forsøgt mig i genren. Det var for 25 år tilbage, hvor jeg havde en stilling ved Dansk Teknologisk Institut. Jeg var da midt i 30'erne og havde en solid universitetsgrad indenfor biologi og teknik, som basis for mit arbejde ved DTI. De argumenter og problemer, Greta Thunberg fremfører, er præcis de samme, som jeg fandt i mit arbejde for 25 år siden. Jeg har løbende fulgt både udvikling, dokumentation og debatten indenfor den menneskeskabte klimaændring. Jeg kan forsikre Peter Orry og andre om, at Gretas argumentation passer. Vi er nu derhenne hvor vores påvirkning af klimaet er blevet selvforstærkende. Den opvarmning, der allerede er sket via CO2, giver nu en optøning af de enorme arealer, der hidtil har været bundet af permafrost. Som resultat af denne optøning frigives der store (Store i betydningen enorme) mængder methan, (en gas som ved forbrændig ville blive til CO2 og vand). Methan er også en drivhusgas, men er 21 gange mere potent (læs skadelig) klimagas end CO2. Det der er virkeligt skræmmende er, at vi nu, qua et overforbrug af fossile brændsler, har startet en ukontrollabel afgivelse af methan til atmosfæren. Jeg kan også forsikre Peter Orry, at på trods af alle verdens vindmøller, vandkraftværker, A-kraft værker, så stiger verdens forbrug af fossile brændsler – og dermed stiger også atmosfærens indhold af CO2, - en stigning, der er direkte forbundet med en stigende temperatur på kloden. (Da Peter Orry gerne vil have en kilde, skal jeg anføre BP´s Statistical rewiev of world energy). Det kan godt være, at lille Danmark kan spille duks i klassen, med alle vore vindmøller. Men vi både producerer og forbruger stadig olie og gas. Det kan godt være, at vores vindmøller kan hjælpe os med at nå det, vi har lovet i Parisaftalen. - Men vi – Danmark - udleder altså stadig væsentlig mere CO2, end vi binder i vore træer, planter, hav og jord. Globalt pumper vi mere CO2 ud i atmosfæren, end nogen sinde før. Jeg synes, det er direkte arrogant, at vi – det lille rige og veludviklede Danmark – ikke leverer bedre resultater. Mange af dem vil være nemme. Vi ved alle, at vi kan lave CO2 neutral varme, når vi brænder (importerede) træpiller / -flis og halm i vore fjernvarmeværker. Mindre kendt er det, at godt 1/3 af den varmeenergi, relativt nemt kunne have været el. Jeg synes, det er direkte arrogant, at vi under en klimaforandring, der skyldes brug af fossile brændstoffer, kan diskutere og overbyde hinanden med, hvor mange km nye motorvej vi skal have. Det er kun folk, der er absolut vidensresistente, der kan planlægge veje, uden der er noget bud på, hvilken trafik, der skal køre der. Det kan ikke passe, at folk skal slæbe 1,5 ton jern (bilen) med ned til Bageren, blot for at hente morgenbrød. Det kan ikke passe, at folk skal slæbe 1,5 ton jern med sig, så de kan sidde i kø på vej til arbejde. Det er på rigtig høje tid, at vi begynder at tage klimaudfordringen alvorligt. Dybest set handler det om, at vi tager os selv alvorligt. Der er mindst 1000 ting vi umiddelbart kan gøre anderledes, så vi forurener mindre. Der er mindst 1000 forbedringer af vores forvaltning af energi, der venter på at blive gjort. Der er mindst 1000 ting, til god energiforvaltning, der venter på at blive opfundet. Greta Thunberg er ikke pigen, som ingen stiller spørgsmål til - hun er pigen, som ingen giver svar.

Læserbrev

Spildevandsplan. Sommerhusejer: - Jeg har allerede betalt for projektet

Læserbrev: Åbent høringssvar vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes forslag til spildevandsplan 2019-2077 RKSK's forslag til ”spildevandsplan 2019 – 2077” er nu i 8 ugers offentlig høring frem til 20. maj 2019. Et omfattende kloakeringsprojekt, der også omfatter Lodbjerg Hede. Politikere har kaldt forslaget ”at skyde gråspurve med kanoner” og ”et ideologisk felttog.” En nedsat følgegruppe blandt sommerhusgrundejerforeningerne på Holmslands Klit stiller sig også særdeles kritisk overfor projektet, hvilket fremgår af ”Bemærkninger til administrationens oplæg til møde i TMU 5. februar 2019.” Uanset holdningen til dette omfattende gravearbejde er det vigtigt at indsende et høringssvar. Jeg har indsendt nedenstående høringssvar vedrørende RKSK's forslag til spildevandsplan 2019-2027: I forbindelse med ovenstående indsender jeg hermed følgende kommentarer i ikke prioriteret rækkefølge. Det skal også nævnes, at jeg er sommerhusejer på Lodbjerg Hede: - Jeg finder det kritisabelt, at der fra kommunens side ikke er aftalt et orienterende møde med sommerhusejerne som deltagere inden høringsperiodens udløb. - RKSK nævner, ”at nedslidte nedsivningsanlæg er et væsentligt argument for iværksættelse af kloakeringsprojektet. Endvidere anføres det, at kommunen ikke kan pålægge sommerhusejere at forbedre disse”. Jeg mener ikke, at denne begrundelse er reel, da et ikke optimalt fungerende nedsivningsanlæg vil problematisere sommerhusejerens brug af de installationer, der er forbundet med nedsivningsanlægget. Hvorfor sommerhusejeren selvfølgelig og nødvendigvis på eget initiativ vil sørge for en renovering/fornyelse af dette. - Status for Lodbjerg Hede er, at næsten alle grunde er bebyggede. Dvs., at miljøbelastningen ikke vil ændre sig væsentligt fremover. Da vandprøver i fjorden pt ikke viser sig at være problematiske og drikkevandskvaliteten ligeså, kan situationen kun ændre sig, hvis RKSK i fremtiden giver tilladelse til opførelse af endnu flere store sommerhuse (læs: 12-14 personers pool huse til helårsudlejning) Dette vil ændre områdets udtryk markant og kan næppe være i de nuværende sommerhusejeres interesse. - Hvis der viser sig for store mængder af kvælstof/fosfor i fremtidige vandprøver, hvordan afgør RKSK da, hvor stor en del af disse stoffer der stammer fra landbruget og ligeså fra sommerhusene? - Jeg har været sommerhusejer på Lodbjerg Hede i 23 år. I den periode har jeg i 2019-tal indbetalt kr. 144.233 til RKSK i kommunal ejendomsskat. Med bopæl i en anden kommune har jeg ikke forbrugt kommunale ydelser i form af børnehave, skole, plejecenter m.m. Tværtimod har al service i forbindelse med min sommerhusadresse været brugerbetalt. Det drejer sig om renovation, skorstensfejning, vedligeholdelse af veje/stier mm. Jeg har yderligere i perioden i 2019-tal indbetalt kr. 22.494 i genbrugsgebyr. Dette skal ses i sammenhæng med, at jeg kun i sjældne tilfælde er bruger af en af kommunens genbrugsstationer. - Konklusion: Dette omfattende kloakeringsprojekt er udelukkende initieret af RKSK. Der findes ikke noget nationalt lovkrav, og ligeledes er det mig bekendt ikke et udtalt ønske fra sommerhusejerne. Med mindre RKSK ønsker at omdanne vores unikke og særegne naturområde til en turistindustri, er der heller ikke miljømæssige hensyn, der taler for. Jeg mener derfor ikke, at projektet er relevant, og at det er en fuldstændig urimelig udgift, man påfører sommerhusejerne, der i forvejen bliver hårdt presset økonomisk af RKSK. - Men, hvis kommunen fastholder sit krav, vil det rimelige derimod være, at de ovenfor nævnte kr. 144.233 bringes i spil. Med andre ord: ”Jeg har allerede betalt for projektet”.

Leder For abonnenter

Racisme eller ej - lad nu hottentotter være hottentotter