Annonce
Debat

Svar til Knud Jeppesen: Der er forskel på kvælstof og karklude

Læserbrev: Knud Jeppesen fra Jelling har i et læserbrev kommenteret på artiklen den 19. marts i Dagbladet om overløb fra Ringkøbing Renseanlæg. Læserbrevet kommer med en hel del påstande, som jeg ikke vil kommentere på, men jeg er nødt til at reagere på påstanden om, at Forsyningen ikke skulle spille med åbne kort i sagen.

For det første henviser Knud Jeppesen selv til offentlige databaser, hvor enhver kan finde de tal vi indberetter. Det er selvmodsigende først at hævde, at vi skjuler noget, for derefter at henvise til PULS-databasen, som Forsyningen indberetter til.

For det andet polemiserer Knud Jeppesen det, jeg siger i artiklen, ved at tage det ud af sin kontekst. I artiklen svarer jeg på, om landbruget kommer til at betale regningen for, at der er affald i udløbet. Det kan der entydigt svares nej til. Der kan også entydigt svares nej til, at det affald, der omtales i artiklen, skulle være samme type forurening som kvælstof- og fosforforurening. Knud Jeppesen er sikkert klar over forskellen på kvælstof og karklude, men hans formål er tilsyneladende at fordreje artiklens indhold, så han kan hævde, at der bliver skjult noget og derved få fokus væk fra Landbrugets forurening.

Ifølge Miljøstyrelsens tal udgør udledning af kvælstof fra punktkilder (bl.a. renseanlæg, regnvandsbetingede udløb, dambrug) 6% af den samlede udledning, mens det for fosfor er 18%. En sidste ting som Knud Jeppesen fejlagtigt hævder, er, at der skulle være tale om undskyldninger. Som jeg klart fastslår i artiklen, så skal der naturligvis ikke ledes affald ud fra overløbsbygværker. At en del af indholdet i en overløbshændelse er spildevand behøver vi ikke komme med undskyldninger om. Sådan er systemet.

Vi skal selvfølgelig begrænse antallet og mængden af overløb, og det arbejder vi hele tiden på. Knud Jeppesens indlæg er polemisk og ødelægger derfor en relevant debat, men for mig er det vigtigt, at offentligheden forstår, at vi som Forsyning ingen interesse har i at skjule noget. Tværtimod har vi grund til at være stolt over vores indsats ift. rensning af spildevand, vand-separering, klimasikring og sikring af vores grundvand. Vi tjener ingen penge, men er en stor organisation med engagerede og dedikerede medarbejdere.


Knud Jeppesens indlæg er polemisk og ødelægger derfor en relevant debat

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Da sygehuset i Ringkøbing med 260 ansatte blev renoveret for 19 millioner, SodaStream indgik sponsoraftale med fodboldstjernen Preben Elkjær og andre glimt fra Gamle Dage

Annonce