Annonce
Ringkøbing-Skjern

Soltra-medarbejdere nedlagde arbejdet

Medarbejderne er vrede over ikke at være blevet informeret om, at Soltra har ændret lønopgørelsen for august. Arkivfoto
41 medarbejdere har fået færre penge udbetalt for august og nedlagde derfor arbejdet.

Ringkøbing: De 41 medarbejdere på virksomheden Soltra, der har en afdeling i Ringkøbing og Tim, nedlagde mandag morgen nedlagt arbejdet og genoptog det igen ved 11-tiden.

Det bekræfter tillidsmand Allan Laursen. Da der var tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, opfordrede han som følge af reglerne folk til at genoptage arbejdet.

Ifølge Dagbladets oplysninger skyldes arbejdsnedlæggelsen vrede blandt medarbejderne over at have fået færre penge udbetalt for august.

Soltra har opgjort augustlønnen efter et nyt system, der gør, at lønnen opgøres tidligere på måneden, og der derfor mangler løn for ti dage.

Utilfredsheden brød ud i fredags, da medarbejderne konstaterede, at der var gået betragteligt færre penge ind på kontoen. Medarbejderne var ikke informeret om, at det nye system ville blev indført med augustlønnen, hvilket har bragt mange ud i en økonomisk klemme.

Ifølge Dagbladets oplysninger genoptog medarbejderne arbejde, da Soltras ledelse lovede at udbetale det manglende beløb nu og her. Det nye system skal så indfases over en fem måneders periode.

Den mindre lønudbetaling har forstærket medarbejdernes generelle utilfredshed med lønniveauet på Soltra, som betaler 119 kroner og 65 øre i timen, hvilket er absolut mindsteløn. Ifølge Dagbladets oplysninger skal medarbejdere og ledelse snarest mødes til lønforhandlinger.

Om arbejdsnedlæggelsen mandag på Soltra siger 3F-formand Henning Boye Christensen:

- Det er hovedløst dumt, at Soltra vælger ikke at informere medarbejderne om det ændrede lønsystem og derved sætter dem i en økonomisk svær situation. Det er næsten Ryanair-lignende tilstande. Men når der er tale om en ulovlig arbejdsnedlæggelse, skal vi opfordre medarbejderne til at gå i gang igen. Jeg opfordrer dog virksomheden til at begynde at lytte til, hvordan tingene fungerer i Danmark og ikke bare køre løs på efter forgodtbefindende.

Da virksomheden ikke oplyser noget telefonnummer på sin hjemmeside, har Dagbladet kontaktet direktør José Ramon Martinez på mail for en kommentar, men har før deadline ikke fået en tilbagemelding.

Arbejdsnedlæggelser hører efterhånden til sjældenhederne, men medarbejderne har tidligere kritiseret forholdene på spanskejede Soltra.

Soltra etablerede sig i foråret i lokaler i Ringkøbing-Skjern Erhvervspark som underleverandør af komponenter til Vestas’ nacellefabrik. I Spanien beskæftiger Soltra medarbejdere med fysiske og psykiske udfordringer og har i Danmark villet fortsætte den linje.

I begyndelsen meldte Soltra ud, at der kunne ansættes op til 60 fleksjobbere på nedsat tid, men efter kurser og praktikperioder gennemført i samarbejde med kommunen blev der ansat 16 fleksjobbere, 13 integrationsborgere, tre kontanthjælpsmodtagere og en dagpengemodtager.

I maj kritiserede medarbejderne og 3F forholdene og beskyldte Soltra for at se stort på sikkerhedsreglerne og lade en mellemleder omtale integrationsmedarbejderne i racistiske vendinger. Virksomheden afviste problemer med sikkerheden og indgik derefter i møder med 3F.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce