Annonce
Ringkøbing-Skjern

Sidste hold vindmølleoperatører får luft under vingerne

Yassin Mohammed Radi Al-Hello, Siemens Gamesa. Jan Andreasen, Vestas Manufacturing. Andreas Birkkjær Christensen, UCRS. Thomas Seeger Lindgaard Henriksen, Vestas Manufacturing. Frederik Hougaard, Siemens Gamesa. Morten Thusgaard Mathiasen, Siemens Gamesa. Nielsen, Mikael Stræde Nielsen, Vestjysk Staldteknik. Jannik Bruhn Petersen, Siemens Gamesa. Simon Bonde Rue, MHI Vestas Offshore Wind. Foto: UCRS
I denne uge sendes det allersidste hold vindmølleoperatører ud fra UCRS - Skjern Tekniske Skole. Fremover hedder uddannelsen montageoperatør.
Annonce

Skjern: Når sidste hold vindmølleoperatør sendes ud i verden i denne uge med deres svendeprøve, er det ikke fordi uddannelsen forsvinder. Tværtimod!

Uddannelsen, der så dagens lys tilbage i 2008, blev til i et samarbejde mellem Skjern Tekniske Skole og Vestas Wind Systems. Kort efter kom SiemensGamesa Renewable Energy til og i fællesskab udviklede de tre parter uddannelsen som vindmølleoperatør på Skjern Tekniske Skole til det den er i dag. Nemlig en så god og bred uddannelse at den kan bruges andre steder.

Gennem tiden er det blevet tydeligere at mange flere typer virksomheder kan bruge indholdet i uddannelsen. Blot fungerer navnet "Vindmølleoperatør" ikke for en svend, som gerne vil søge arbejde hos f.eks. LELY, som arbejder med malkemaskinerobotter.

- Selvom al elevens viden lige så nemt kan bruges på andre maskiner, så lægger navnet op til at eleven kun kan arbejde med vind, siger Teamleder på Teknologi linjen på UCRS - Skjern Tekniske Skole, Samuel Bang.

Det laves der om på nu, så de svende, der kommer fra UCRS, får flere muligheder. Hvad der er startet i vind industrien fortsættes nu også i malkemaskineindustrien og mange andre brancher.

Annonce

Nu montageoperatør

Fremover hedder uddannelsen Montageoperatør. En uddannelse, som stadigvæk uddanner unge og ældre til en hverdag i vind industrien, men med en bredere palet, så der nu også uddannes til andre industrier, der arbejder med montering, hydraulik og pneumatik.

- Om det er hydraulik i en vindmølle eller en malkemaskine, er for så vidt ligegyldigt. Teorien bag er den samme, Siger Samuel Bang.

Hydraulik er at bevæge ting med olie. Pneumatik at bevæge ting med lufttryk, hvilket er en stor fordel for fødevareindustrien, fortæller han.

Montageoperatør uddannelsen på UCRS har nu kørt i to år og sender de første svende ud i verden næste år. Den nye uddannelse bliver udbudt i tre profiler; Hydraulik, Pneumatik og Pumpeprofil.

Med en hydraulikprofil er der mulighed for at arbejde med elektrisk styrede hydrauliske anlæg, hydraulikpumper, kraner, lifte med mere. Denne uddannelsesprofil giver mulighed for at arbejde i forskellige service- og montagebrancher - for eksempel i vindmøllebranchen.

Som montageoperatør med pneumatikprofil er der mulighed for at arbejde i virksomheder, der fremstiller forskellige pneumatikstyrede procesanlæg. Det kan for eksempel være pakkeri- og etiketteringsanlæg. Denne uddannelsesprofil giver mulighed for at arbejde i forskellige service- og montagebrancher for eksempel slagteri-, mejeri- og pakkeribranchen eller arbejde i robotindustrien.

Vælges der derimod montageoperatør med pumpeprofil er der mulighed for at arbejde i virksomheder, som producerer og servicerer pumpeanlæg til for eksempel afvanding, rensningsanlæg eller pumpestationer. Dette giver mulighed for at arbejde i forskellige service- og montagebrancher fx. landbruget, sundhedssektoren eller skibsindustrien.

Som montageoperatør lærer du at montere forskellige dele og at læse arbejdstegninger, foretage målinger og kvalitetssikre. Samtidig fås et stort kendskab til mekanik, el- komponenter og installationer og ikke mindst hydraulik indenfor forskellige områder.

- Selvom det var med vemod, vi skiftede navn, så var det det eneste rigtige. Nu får mange flere mulighed for uddannelsen, hvilket igen giver endnu bedre muligheder for at udvikle den. Vi kan kun være stolte over, at andre erhverv har fået øjnene op for vores uddannelse, siger Lars P. Sørensen, Shop Steward ved Vestas Manufacturing og medstifter af Vindmølleoperatør uddannelsen.

- Vi har alle aldre. Lige nu er den yngste 17 år, mens den ældste er 50. Det giver en god dynamik på holdene og en god erfaringssparring. De unge lærer af de ældre, men de ældre lærer også noget af de unge, siger Faglærer Jens Peder Smed Nielsen.

Der er en god blanding på holdene i og med, der både uddannes på den fulde erhvervsuddannelse, mens Vestas og Siemens fortsat bruger uddannelsen til opkvalificering af deres medarbejdere. Da Siemens Gamesa f.eks. havde en nedgangsperiode, valgte de i stedet at sende deres folk på uddannelse hos UCRS - Skjern Tekniske Skole fremfor afskedigelse. Det ændrer sig ikke med et navneskifte.

- Vi mærker en stigende interesse for den nye uddannelse blandt vores medarbejdere, da det helt klart er en ”bredere” uddannelse, som kan bruges i mange produktionsvirksomheder. SiemensGamesa har 19 elever der har påbegyndt den nye Montageoperatør uddannelse, og yderligere 6 nye elever starter til august. Efterspørgslen er stor, siger Kurt Kristensen, Uddannelseskordinator ved SiemensGamesa i Brande.

Montageoperatør uddannelsen

Det er muligt med skolepraktik på Montageoperatør uddannelsen. Det vil sige, at man kan starte og færdiggøre uddannelsen uden at have en uddannelsesaftale (læreplads).

Der er to svendeprøver om året. Forår og efterår.

Der er mulighed for at starte på Montageoperatør uddannelsen to gange om året. Ingen begrænsninger for optag.

Der er 25 elever pr. hold og der oprettes så mange hold, der er elever til.

Uddannelsen er for alle aldre.

Der laves ekstra hold for virksomheder.

Som på alle andre erhvervsuddannelser er der mulighed for lønrefusion. Er man over 25 år og har du været ansat i en virksomhed mellem 9 og 12 måneder kan eleven og firmaet søge kompetencefondene for tilskud til uddannelse, således der opretholdes fuld løn.

Der er fornyligt indgået nye treparts forhandlinger, hvilket betyder at 90 procent af lønnen er dækket for nye aftaler. 75 procent af lønnen er dækket for lange indgåede aftaler. 45 procent af lønnen er dækket for korte indgåede aftaler.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce