Annonce
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Ringkøbing-Skjerns virksomheder

Nedgang på bundlinjen: Dansk Ejendomseftersyn A/S i Videbæk går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Dansk Ejendomseftersyn A/S, der er et firma i Videbæk. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 326.352 til -16.351 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 473.293 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 856.816 kroner i det foregående regnskab til 580.361 - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 787.730 til 520.979 kroner . Firmaet ledes af direktør Jens Peder Bjerre Nikolajsen. I første omgang er det Bjerre Group Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Peder Bjerre Nikolajsen, der er den dominerende ejer. Dansk Ejendomseftersyn A/S hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at udførelse af ejendomsbesigtigelser, udfærdigelse af tilstandsrapporter samt hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i Tarm fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i ElectroCell Europe A/S, der er en virksomhed i Tarm. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,7 millioner til 3,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,2 millioner kroner til 4,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tarm-virksomheden fra 3,5 millioner til 4,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Henrik Christiansen. I første omgang er det JST HOLDING EGVAD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Birger Nørholm Jacobsen,Carl Henrik Christiansen,Troels Frausing Christiansen, der er de dominerende ejere. ElectroCell Europe A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, produktion og salg af elektrokemisk udstyr og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i Tarm fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jysk Svømmebads-Teknik Egvad A/S, der er en virksomhed i Tarm. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,6 millioner til 8,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 11,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tarm-virksomheden fra 8,3 millioner til 9,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Henrik Christiansen. I første omgang er det JST HOLDING EGVAD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Birger Nørholm Jacobsen,Carl Henrik Christiansen,Troels Frausing Christiansen, der er de dominerende ejere. Jysk Svømmebads-Teknik Egvad A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og fabrikation samt installation af svømmebade og dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens beslutning samt at drive virksomhed med udvikling, produktion og salg af elektrokemisk udstyr og hermed beslægtet virksomhed efter be-styrelsens nærmere skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Michael B. Larsen ApS i Borris ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Michael B. Larsen ApS, der er et firma i Borris. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 2,1 millioner til -1,6 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 2,1 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 0 fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til et ansat i det seneste regnskabsår. Virksomheden er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra 8,4 millioner til 6,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Bjørstrup Østergård. Virksomhedens reelle ejere er Michael Bjørstrup Østergård. Michael B. Larsen ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i andre selskaber, at drive detailhandel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed samt investeringKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Borris har underskudBorris-virksomheden PI Boat ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -50.016 til -47.022 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -4748 kroner til -3399 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -655.601 til -702.623 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Michael Bjørstrup Østergård. I første omgang er det MICHAEL B. LARSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Bjørstrup Østergård, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er PI Boat ApS anbragt i branchen "Bygning af både til fritid og sport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Skjern går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Skjern-virksomheden Corner Pizza og Grill House ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 343.471 til -271.429 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 343.471 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner - et fald på -33 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 343.441 til 14.961 kroner . Virksomheden ledes af direktør Sakir Seker. Virksomhedens reelle ejere er Sakir Seker. I Erhvervsstyrelsens register er Corner Pizza og Grill House ApS anbragt i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Videbæk-virksomheden Advokathuset Bliddal ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Advokathuset Bliddal ApS, der er en virksomhed i Videbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 881.824 til 623.933 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 1,0 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til otte ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 5,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 484.663 kroner efter skat, faldt formuen i Advokathuset Bliddal ApS fra 2,2 millioner til 1,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Lotte Bliddal. I første omgang er det LB Advokatholdingselskab af 2006 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lotte Bliddal, der er den dominerende ejer. Advokathuset Bliddal ApS hører hjemme i branchen "Juridisk bistand". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Tap'n Drink ApSTarm-virksomheden Tap'n Drink ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5097 til -8212 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4925 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -4250 kroner til -4000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -20.053 til -26.458 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Carl Henrik Christiansen. I første omgang er det JST HOLDING EGVAD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Birger Nørholm Jacobsen,Carl Henrik Christiansen,Troels Frausing Christiansen, der er de dominerende ejere. Tap'n Drink ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af produkter til vandrensning og vandforædling, og med enhver aktivitet, som bestyrelsen skønner er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Tarm tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i ElectroCell A/S, der er en virksomhed i Tarm. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 250.333 til 595.572 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tarm-virksomheden fra 3,4 millioner til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Carl Henrik Christiansen og Duane John Mazur. I første omgang er det JST HOLDING EGVAD ApS,Eletrocell North America, Inc., der står som ejere. I sidste ende er det Duane John Mazur, der er den dominerende ejer. ElectroCell A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af andet elektrisk udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt installation af elektrokemiske celler, samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens beslutningKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i BardeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i PHG Service ApS, der er en virksomhed i Barde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 296.906 til 173.212 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,4 millioner i det foregående regnskabsår til 557.684 - et fald på -59 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Barde-virksomheden fra 402.935 til 540.416. Virksomheden ledes af direktør Poul Højgaard Green. Virksomhedens reelle ejere er Poul Højgaard Green. PHG Service ApS hører hjemme i branchen "Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning og campingservice og hermed forbundet virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Videbæk tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tømrerfirmaet Caspar Bork Sørensen ApS, der er en virksomhed i Videbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 368.303 til 602.475 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 908.457 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Videbæk-virksomheden fra 338.108 til 751.146. Virksomheden ledes af direktør Caspar Haahr Bork Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Caspar Haahr Bork Sørensen. Tømrerfirmaet Caspar Bork Sørensen ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrerfirma samt dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Højmark Invest ApS i RindumHøjmark Invest ApS, der er en virksomhed i Rindum, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 718.109 til 333.607 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 718.109 kroner. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 856.867 kroner i det foregående regnskab til 465.306 - et fald på -46 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rindum-virksomheden fra 4,2 millioner til 4,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Hjarnø Nielsen. I første omgang er det HØJMARK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Hjarnø Nielsen, der er den dominerende ejer. Højmark Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at virke som ejendomsudlejningsvirksomhed og formueforvaltning samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Rindum-virksomheden Valdemar Lange A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Valdemar Lange A/S, der er en virksomhed i Rindum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,8 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 4,8 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,6 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rindum-virksomheden fra 37,3 millioner til 37,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Frederik Valdemar Lange. I første omgang er det Ingelise Lange,Frederik Valdemar Lange,Katrine Juul Lange, der står som ejere. I sidste ende er det Ingelise Lange,Frederik Valdemar Lange, der er de dominerende ejere. Valdemar Lange A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med tekstiler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Rindum-virksomheden Lange Isenkram A/SLange Isenkram A/S, der er en virksomhed i Rindum, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 200.566 til 14.395 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 200.566 kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var syv fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 14 ansatte - en fremgang på 100 procent. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,7 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Lange Isenkram A/S var ligesom året før på 3,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Claus Juul Jørgensen. I første omgang er det Claus Juul Jørgensen,VALDEMAR LANGE A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Juul Jørgensen,Frederik Valdemar Lange, der er de dominerende ejere. Lange Isenkram A/S hører hjemme i branchen "Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Byggevirksomhed i Lem St har skåret underskuddet nedLem St-virksomheden Sejers Entreprenørforretning ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -160.630 til -87.643 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 96.099 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 881.778 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 115.594 til 47.027 kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Sejer. I første omgang er det SEJERS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Sejer, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Sejers Entreprenørforretning ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, specielt med kloak- og betonentrepriserKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Lem St-virksomheden Jens Horsted ApSJens Horsted ApS, der er en virksomhed i Lem St, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 269.658 til 13.147 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 312.364 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 179.591 i det foregående regnskabsår til 60.918 - et fald på -66 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 13.147 kroner efter skat, faldt formuen i Jens Horsted ApS fra 918.907 til 877.054 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Horsted. Virksomhedens reelle ejere er Jens Horsted. Jens Horsted ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive bogføringsvirksomhed og anden i forbindelse dermed stående virksomhed samt at eje kapitalandele i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Skjern tjente flere penge i seneste regnskabsårSTENSBO HUSE ApS, der er en virksomhed i Skjern, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 157.905 til 242.211 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 14 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 5,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,9 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skjern-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Karl Ejler Andersen og Thomas Odderskjer Andersen. I første omgang er det KARL EJLER ANDERSEN HOLDING ApS,Odderskjer Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Karl Ejler Andersen,Thomas Odderskjer Andersen, der er de dominerende ejere. STENSBO HUSE ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og håndværk indenfor byggebranchen samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens beslutning
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hvide Sande-virksomheden A/S Scan Hvide SandeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i A/S Scan Hvide Sande, der er en virksomhed i Hvide Sande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 18,1 millioner til 13,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 38 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 36 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 38,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 32,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 10,6 millioner kroner efter skat, faldt formuen i A/S Scan Hvide Sande fra 25,4 millioner til 22,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Michael Ørts Vejlgaard. I første omgang er det VEJL INVEST ApS,Klaus Olesen Holding ApS,Lambæk Invest ApS,Lillekarl Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Klaus Olesen,Michael Ørts Vejlgaard,Jacob Høj Lambæk,Henning Pedersen, der er de dominerende ejere. A/S Scan Hvide Sande hører hjemme i branchen "Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er drift af smede- og maskinværksted samt produktion af hydrauliske og elektroniske styringsanlægKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Ringkøbing er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ByensBil ApS i Ringkøbing. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -81.809 til 8726 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 198.968 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ringkøbing-firmaet fra 443.994 til 450.467. Virksomheden ledes af direktør Arne Vestergaard Andersen. I første omgang er det Arne Vestergaard Andersen,Karen Vestergaard Andersen, der står som ejere. I sidste ende er det Arne Vestergaard Andersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ByensBil ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive biludlejning, køb/salg af biler og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ringkøbing-Skjerns virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Ringkøbing For abonnenter

Agger glæder sig til gallapremiere i Ringkøbing: - Jeg sagde til dem, at hvis de flyttede det til Herning, ville Stine nok slå dem ihjel

Annonce

Dorthes trøffelfund kan ikke bekræftes: Indtil videre bliver kæmpeknolden i Mariager

Annonce
Annonce
Skjern Håndbold For abonnenter

Lerches karakterbog: Normændene var blændende foran deres landstræner i stensikker Skjern-sejr

Hvide Sande For abonnenter

Kun bådfører Frits søgte jobbet som ny leder af redningsstation: De var nødt til at tage mig

Hvide Sande

Sommerhusbureau vinder pris for at være husejernes favorit: - Vores kolleger i branchen er dygtige og holder os til ilden

Skjern Håndbold

Skjern henter ung franskmand hos ligakonkurrent: Han er enormt talentfuld og har et kæmpe potentiale, vurderer håndboldekspert

Svindelsagen mod Messerschmidt er en stinkende, svovlende suppe kogt på knastør jura og gammelt fjendskab

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Ringkøbing-Skjerns virksomheder

Skjern For abonnenter

Mindre udvalg de kommende dage: To triste smileyer slukker mælkekøler i lokal brugs

Dalls analyse: Papes livsforsikring er en ministerpost under Mette Frederiksens vinger

For abonnenter

Fyringsrunde på endnu en møbelfabrik - købelysten er faldet: - Efter hvad jeg hører i branchen, så er vi relativt lidt påvirket

Julekalender

Skal man rive snoren af tebrevet, inden man smider det ud? Åbn dagens låge i skralde-julekalenderen og find svaret!

Reaktionerne på Hugo Helmigs dødsfald strømmer ind - også fra sangerens eks-forlovede: - Spred dine vinger, smukke engel

Alarm 112

Chef i militæret frifundet for at dysse sag om håndgranat ned

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Sæt kryds i kalenderen: Her er premieredatoen på 'Meter i sekundet' - og Ringkøbing får lov at se den tidligere end alle andre

Skjern

Indbrudstyv er nu et par elcykler og et spabad rigere

Annonce