Annonce
Skjern

Forsøgshaven klar til fest

Forsøgshaven lægger scene til en koncertdag med både lokale talenter og Allan Olsen. Arkivfoto

Koncert. Allan Olsen og en stribe lokale talenter giver koncert i Forsøgshaven den 14. juni.

Lørdag den 14. juni bliver en stor dag i Forsøgshaven på Gadegårdsvej.

Annonce

Tarm Udviklingsforum har strikket et program sammen, der dels byder på en stribe lokale indslag samt et af de store og populære navne i dansk musik.

»Vi fik idéen efter Sankt Hans aften sidste år, efter vi havde hørt nogle meget talentfulde unge mennesker fra efterskolen Solgaarden,« forklarer Jesper Nørrum og Carsten Allerslev fra Tarm Udviklingsforum.

Musiklæreren fra Sol gaarden og lydmanden var friske på en eller anden form for gentagelse, og i år udvides programmet. Solgaarden kommer igen, og får selskab af Vostrup Efterskole samt talenterne fra Musikskolen Ringkøbing-Skjern. Mathias Bøttern Jazzband har også meldt sin ankomst.

De lokale islæt fylder den flotte friluftsscene i løbet af dagen. Festlighederne begynder klokken 13, og derfra går det slag i slag med masser af god musik og stemning i de hyggelige omgivelser i Forsøgshaven.

Klokken 20 tager dagens hovednavn over.

Allan Olsen kommer med sit soloshow, hvor der er rigeligt af materiale at tage af. Med 14 pladeudgivelser og bunkevis af koncerter bag sig, er det en rutineret og underfundig herre, der kigger forbi Tarm den dag.

»Vi er mange, der er rigtigt glade for Allan Olsen, og vi synes det kunne være sjovt at forene de unge talenter med ham,« fortæller Jesper Nørrum og Carsten Allerslev.

»Samtidig er der et rigtig stort ønske om at få brugt Forsøgshaven i højere grad. Det er et fantastisk område med en flot scene,« tilføjer de to repræsentanter for Tarm Udviklingsforum.

Efter Allan Olsen runder Dr. Diesel dagen af med rock og pop resten af aftenen.

Man kan købe to typer billeter til koncerterne i Forsøgshaven. For 50 kroner får man adgang til den lokale del af seancen, mens det løber op i 150 kroner, hvis man vil have Allan Olsen med i købet.

Arrangementet rykker ind i Tarm Idrætscenter, hvis vejret ikke spiller med.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Borgmester om sommerhussag: Kommunen har handlet i god tro

Læserbrev: Dagbladet har de seneste dage skrevet om den såkaldte sommerhussag, hvor Danmarks Naturfredningsforening (DN) har klaget over Ringkøbing-Skjern Kommunes administration af Naturbeskyttelsesloven i sommerhusområder på Holmsland Klit. DN har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet med anmodning om, at Statsforvaltningen går ind i sagen, hvis klagenævnet ikke gør det, og har efterfølgende bedt miljøminister Lea Wermelin og erhvervsminister Simon Kollerup gå ind i sagen. Det er vigtigt for mig at slå fast, at Ringkøbing-Skjern Kommune bakker op om DN’s ønske om, at ministrene går ind i sagen, hvilket kommunen da også i denne uge har skrevet i et brev til de to ministre. Det er en kompliceret sag, og Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker en tydelig afklaring af, hvordan en så kompleks problemstilling skal håndteres, ligesom vi beder ministrene give os en klar anvisning på den fremtidige sagsbehandling på området. Når Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer ministrene til at gå ind i sagen, er det selvfølgelig også af hensyn til ejerne af ca. 750 sommerhusgrunde, der pt. er i en fastlåst situation med deres sommerhuse og ubebyggede grunde. De 11 områder på Holmsland Klit, som sagen drejer sig om, har både i Holmsland Kommune og sidenhen i Ringkøbing-Skjern Kommune været håndteret som sommerhusområder, hvorfra der er visse undtagelser i Naturbeskyttelseslovens §3. Årsagen til kommunens praksis skyldes primært, at de pågældende områder allerede var rigt udbyggede sommerhusområder, da Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft den 1. juli 1992. Derfor kunne de efter kommunens vurdering ikke adskilles fra nabo-områderne med vedtagne lokalplaner, selvom områderne formelt set lå i landzone og først fik status af sommerhusområder efter den 1. juli 1992. DN klager over, at forvaltningen ikke har behandlet byggesagsansøgninger fra grundejere i de pågældende områder som sager, der skulle have dispensation fra Naturbeskyttelsesloven eller hvor en ansøgning om byggetilladelse alternativt skulle afvises. I stedet har kommunen behandlet sagerne, som vi behandler byggesagsansøgninger i alle andre sommerhusområder, hvor der som nævnt er visse undtagelser fra Naturbeskyttelseslovens §3. Hovedparten af byggesagerne har drejet sig om til- og ombygninger, om carporte, udhuse, overdækninger og garager. Andre har søgt om at bygge et nyt sommerhus på fundamentet af et gammelt hus. Selv hvis klagenævnet eller ministrene finder kommunens praksis kritisabel er der altså langt fra tale om, at der i modstrid med Naturbeskyttelsesloven er bygget 750 sommerhuse i beskyttet natur på Holmsland Klit. Det er da også vigtigt for mig at slå fast, at kommunen har handlet i god tro, når vi i årenes løb har sagsbehandlet ud fra en praksis, der bl.a. baserer sig på en dialog Miljøministeriet havde med Holmsland Kommune og Ringkøbing Amt i 1994. I et brev dateret den 19. april 1994 og underskrevet af miljøminister Svend Auken opfordrede ministeriet kommunen til at lade områderne med landzonestatus indgå i sommerhusområder via lokalplaner. ”For at opfylde planlovens bestemmelser om en entydig inddeling af landet i sommerhusområder, byzoner og landzoner har Miljøministeriet, Landsplanafdelingen under drøftelserne med Holmland Kommune tilkendegivet, at kommunen successivt bør overføre de resterende aftaleområder til sommerhusområder via lokalplaner.” Sådan skrev ministeriet, og derfor har først Holmsland Kommune og senere Ringkøbing-Skjern Kommune sidenhen truffet afgørelser ud fra en forudsætning om, at områderne skulle sidestilles med sommerhusområder, der var lokalplanlagt før 1. juli 1992. I 27 år er dette ikke blevet anfægtet, hverken af Ringkøbing Amt, af Miljøstyrelsen under deres §3-gennemgang eller af andre. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi derfor ikke haft grund til at tvivle på, at behandlingen af byggesager fra de pågældende områder skulle sidestilles med andre sommerhusområder. Har vi taget fejl, håber vi, at ministrene kan hjælpe med at finde en løsning på sagen, så de mange grundejere, der pt. står i en uafklaret situation, kan få klarhed. Og vi håber, at ministrene træffer beslutning om, hvordan sommerhusområderne skal administreres fremadrettet.

Annonce