Annonce
Videbæk

Formandens beretningen fra generalforsamlingen i Vorgod-Barde Borgerforening

Christian Christensens beretning fra generalforsamlingen i Vorgod-Barde Borgerforening kan læses i sin helhed her.

Vorgod-Barde: Formandsberetning 2018

Året 2018 har været en usædvanligt år for borgerforeningen. For en gangs skyld var vi nødsaget til at aflyse 2 arrangementer!

Den ene for at vejrguderne var imod os og den anden fordi der er så mange aktive personer i byen. Sct. Hans blev aflyst i god tid grundet det tørre forår. Nogle har ærgrede sig, da det regnede på dagen, men arrangørerne havde allerede engageret sig til anden side. I efteråret valgte vi at aflyse oktobers fredagscafé, da hallen leverede et stort arrangement med Tørfisk og The Grandfætters. Alligevel har 2018 endt som en nyt aktivt år - se senere.

Fastelavn blev lidt anderledes, da både Kirken og fastelavnsfesten skulle foregå i hallen, men det gik nu fint i de nyrenoverede lokaler.

Vi havde valgt at ændre prissætningen, så det kostede afhængig om man var medlem eller ikke. Det var en stor succes, da vi på den måde ret hurtigt fik mange medlemmer. Vi er dog enige om, at prisforskellen er for lille. Festen er stadig en par timers rigtig hyggeligt samvær.

I februar havde vi sammen med kommunen så et lodsejermøde om Vorgod Å. Det blev et tætpakket cafeteria møde i hallen, hvor natur, vandløbsregulativ og især klipning af grøde blev diskuteret. Et område, som kommunen ikke har gjort noget i 10 år. Der er dog ikke lovet grøde klipning, selvom vi føler, at behovet er der og regulativet har anvisninger på det.

En arbejdsgruppe er nedsat, hvor borgerforening, lodsejere, kommune m.fl. er repræsenteret. Der er afholdt et orienteringsmøde.

Rengøringsdag i byen blev det så til i april, det ser egentlig godt ud, men vi kæmper jævnligt med mange hundeekstrementer. Vi vil dog anbefale, at når der er samlet op, at man smider posen i skraldespanden. De henkastede plastikposer i hegn er ikke godt for naturen, så hellere lade lortet ligge. Borgerforeningen har sat skraldespande op, så det burde være let at kunne lægge det fra sig på en ordentlig måde.

I juni kom så vores fælles forårsfest for hele byen. Traktortrækket blev endnu større, udvidet med minitraktorer og med den største omsætning hidtil og masser af mennesker. En kæmpe festdag.

I august havde vi bagagerumsmarked under sportsugen. Med 6 stande var det en skuffelse og vores forventninger blev absolut ikke indfriet. Konkurrencen om disse markeder er blevet meget stort og derfor har vi valgt at stoppe det. Tidligere havde vi 20 - 30 stande og dermed bliver markedet noget mere interessant.

Til julemessen havde vi igen en stand. Den bliver især brugt til at sælge julekalenderen, der er med til at sikre økonomien for julebelysningen. Som jubilæumsår var standene klemt ind alle vegne og der har aldrig været så mange mennesker med. Rigtig godt arbejde af julemesseudvalget. Julemessen og julefrokosten er 2 arrangementer, som vi er præsenteret ved gennem Fællesforeningen.

Advent blev traditionen tro afholdt i samarbejde med menighedsrådet. En dejlig stund, med en sværm af børn, der hyggede sig med gløgg og æbleskiver og til slut blev træet igen tændt efter en god gang nedtælling af børnene og julemanden.

I en forrygende blæsevejr var der trods alt 37, der tog med på nytårsvandring. Denne gang fik vandrerne lidt flere udfordringer, men tog det med højt humør og fik set steder, som man absolut ikke kommer hver dag. Lokale fortalte historier fra området.

Forhindringsbanen blev årets store byggeprojekt. Det gik lidt trægt, da det var svært at få frivillige nok til frivillig dagene, men til gengæld var både Anders Lund og Peter ved Vorgod Østerby maskinstation særdeles fleksible.

Nogle har udtrykt tvivl om, det var investeringen værd, men vi kan trods alt se, at banen bliver brugt. Som noget af det første indviede dagpleje børnene nede ved Karin banen. Løbeklubben har været også engageret sig i forløbet og fået lavet vejvisning til 2,5 km løbespor. Vi forventer at få bygget madpakkehus i foråret 2019 og holder derfor en samlet indvielsesfest.

Vi lavede ved generalforsamlingen sidste år en spørgeskemaundersøgelse. Den viste entydigt, at cykelstien til Videbæk har højeste prioritet. Derefter kom Kommunale byggegrunde og sundhedshus.

Så her op til generalforsamlingen har vi så igangsat et borgerforslag om cykelstien. Målet er at nå 1150 underskrifter og i øjeblikket har vi ca. 600, så det er over halvvejs. Det bliver en udfordring at nå målet, men vi har fået fantastisk opbakning fra vores nabosogne og fra Videbæk, hvor de hjælper med at samle skriftlige underskrifter. Det er igen givet god omtale og nye politikere har spurgt ind til problemstillingen. Afstemning til borgerforslag kan foregå på https://www.rksk.dk/om-kommunen/borgerinddragelse?suggestionID=16

Vi har fået oprettet nye vandre/cykel ruter på www.udinaturen.dk. En forpligtelse i forhold til Friluftsrådet, som vi har fået støtte fra og også i et samarbejde Landudviklerne. Spørgsmålet er så, om vi også skal lave pjecer?

Vi har i mange år lavet et blad, men det er stadig svært at få nogle til at skrive til den, så oplægget fra forfattere har været, at det blot bliver en informationspjece, der kan hænge på opslagstavlen. Vi hørere gerne holdninger til dette.

Der har igen været et mindre fald i medlemmer. I bestyrelsen har vi trods mange rykkere ikke set noget løft af medlemstallet og vi har derfor planlagt at lave kontingentbetalinger med betalingsservice. Vi håber, det kan være med til at hjælpe på at huske det, da det ofte er svaret, når vi spørger, at det er glemt. (Det burde ikke være nødvendigt at ringe alle på dørene for at indkræve kontingentet i vores moderne samfund). Problemet har været der i hele min formandstid, men vi har ikke fundet den ideelle løsning endnu. Vi er åbne for alle gode forslag.

Hvad er der også sket:

Vi har renoveret de gamle bænke og ryddet op i krat over for plejehjemmet. Vi har fået nyt udstyr, jakker og veste til Grøn Bande og andre hjælpere. Der er igen blevet udbygget på materialegården med en ekstra 20" container.

Forventninger til, hvad der skal arbejdes med i 2019 Vi forventer da, at vi holder Sct. Hans i år :-)

Vi skal have bygget madpakkehus i Barde Øst og Multtoiletter. Her er finansieringen på plads. Desuden forventer vi, at der er ny julebelysning på Hovedvejen A15 til november.

Vandmølle broen trænger også til en grundig renovering og der er sat et samarbejde i gang. Her er der også en positiv tilgang mellem lodsejer, kommune og borgerforening. Det er dog så nyt, så der ikke er nedsat projektgruppe endnu.

Vi trænger stadig til en opdatering af skilte i byen. Vi ved godt, hvor tingene er, men dem udefra har stadig svært ved at finde vores flotte steder.

Omkring fiskebroen vil vi gerne have fjernet noget af grøden, så der kan fiskes direkte fra broen.

Derudover vil vi fortsat kæmpe for de ønsker, som borgerne har udtrykt på prioriteringslisten, selvom vi ikke kan gøre det alene, men må have kommunen til at hjælpe os.

Vi kan glæde os over et aktivt sogn, hvor antallet af borgere er stigende og hvor vi stadig får flere virksomheder i byen. De sidste par år har givet en stærk positiv fornyelse af byen og dens virksomheder. Der renoveres og bygges mange steder. Det er dejligt at registrere, at kommunen gerne vil samarbejde med os. Vi blev nemlig også spurgt i forbindelse med det åbne borgmesterkontor i november, om vi havde nogle ideer. Så jeg oplever kun, at kommunen er blevet mere åben for dialog.

Årets borger 2018 blev unge Thomas Nørgaard, der er særdeles aktiv i Sportsuge udvalget m.v.

Og så vil jeg gerne sige en stor tak til alle de mange frivillige, der hjælper os i løbet af året. Det er dejligt at mærke den glød, de frivillige har og se begejstringen, diskussionen og de mange små øjeblikke, der skaber et godt foreningsliv. Speciel tak skal lyde til Henriette, Ulrikke og Per, der alle stopper i bestyrelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Innovest 2: Lad der ikke gå sognepolitik i sagen

Læserbrev: På tirsdag skal Byrådet behandle sagen omkring Innovest2. Jeg har en stor bekymring i forhold til at flytte jobcenteret ud af midtbyen og derved miste cirka 24.000 besøgende, samt ikke mindst cirka 150 arbejdspladser i Skjern centrum - stik imod alle ekspertanbefalinger omkring en aktiv handelsby. I Økonomiudvalget har vi drøftet sagen ad flere omgange, og har indsnævret sagen til tre mulige scenarier, hvor vi i alle scenarier beholder Borgerservice i Skjern midtby, så langt så godt! De tre scenarier er som følger: Scenarie A: Beskæftigelse flyttes til Innovest2 og Borgerservice til biblioteket. Scenarie B: Beskæftigelse flyttes til Innovest2 og Borgerservice til biblioteket samtidig med at Land By og Kultur flyttes fra Ringkøbing til Innovest2. Scenarie C: Alt bliver, hvor det er, og der igangsættes renovation af Finderupsvej 7 og 9. Jeg mener faktisk, det optimale scenarie er, kun at flytte LBK fra den dyrt lejede Vestas bygning på havnen i Ringkøbing til Innovest2. Da vi i sin tid flyttede LBK fra Tarm til Ringkøbing var vi enige om, at det var en midlertidig flytning, og nu har vi så muligheden for at flytte LBK tilbage til området, samtidig med at det kan være med til at styrke igangsætningen til et Innovest2. Vil det så ikke have betydning for handelslivet i Ringkøbing? Jo, men ikke i samme omfang, som hvis man flytter Borgerservice og Jobcenteret fra Skjern midtby. Sammenlagt har Borgerservice og Jobcenteret 40.000 besøgende om året. LBK er ikke på samme måde et servicecenter, der modtager mange borgerbesøg. Desuden er beliggenheden på havnen i Ringkøbing helt unik, og vel måske den absolut bedste beliggenhed i kommunen. En sådan beliggenhed skal vi ikke fylde op med kommunale arbejdspladser, her kunne i stedet ligge attraktive lejligheder. På trods af mange gode argumenter samt store synenergier ved at placere LBK ved siden af RKSK forsyning i Inovest, og en yderst attraktiv business case, der viser en tilbagebetalingstid på kun 15-16 år, fornemmer jeg, at der er gået ”sognepolitik” i sagen, og en del byrådspolitikere ikke vil være med til at flytte arbejdspladser fra Ringkøbing til Skjern. Skal vi alene flytte Jobcenteret, for at hjælpe Innovest2 på vej, som forslået i scenarie 1, er det for mig vigtigt, at der kommer noget andet end bare lejligheder på Finderupsvej. Der bør i givet fald stilles konkrete krav og laves restriktioner, således der er en garanti for, der kommet aktivitet, som skaber liv i midtbyen, som også handelsforeningen og Gentænk Skjern anbefaler, for at de kan bakke op. Desværre har jeg lyttet mig til, at der ikke kan gives garantier eller laves restriktioner for Finderupsvej, og det er heller ikke en del af de forskellige scenarier, vi skal stemme om tirsdag. I stedet er der lagt op til at lade det være op til en kommende køber, hvad der skal være på grunden, dermed må man formode, at der alene bliver boliger. De ellers gode tanker og ideer fra Borgermødet i Kulturcenteret er derfor intet værd, og hvorfor så afholde et borgermøde, hvis man ikke lytter til borgerne? Såfremt der ikke bliver stillet garantier for aktivitet på Finderupsvej ved en udflytning af Jobcenteret, vil det være min indstilling at stemme for scenarie 3, nemlig at vi intet flytter men i stedet igangsætter renovering af Finderupsvej 7-9. Dette vil i øvrigt også være til glæde for de mange borgere, som har udtrykt bekymring omkring en udflytning til Innovest, da der i dag allerede er store trafikale udfordringer i området omkring Innovest og Skolebyen og meget lidt offentlig transport.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Sidste bold er endnu ikke slået: 20 års kamp om rigmandens ulovlige tennisbane på Klitten

Annonce