Annonce
Ringkøbing

Flere elever på mind- og skills-linje giver Fjordvang Efterskole fuldt hus

Fjordvang Efterskole tog i skoleåret 2018/19 hul på faglinjen Mind- og Skills. Dengang sagde man goddag til 11 mind-elever og 18 på skills-linjen. I år er det antal øget til 17 på mind-linjen og næsten en fordobling på skills-linjen til 33 elever. Arkivfoto Jørgen Kirk
Der er ikke én seng ledig på Fjordvang Efterskole i Velling i dette skoleår. 100 elever har i øjeblikket sin daglige gang på efterskolen, og det skyldes især et højere elevtal på skolens mind- og skills-linjen, forklarer forstander Jacob Gravlund Jørgensen. – Det er en ret stor fremgang, vi har oplevet på ét år, siger han.

VELLING: Det kan godt være, at det går lidt trægt med at få de unge til at komme i gang med en erhvervsuddannelse, så snart de har forladt folkeskolen.

Men sådan er det ikke hos Fjordvang Efterskole i Velling. I sit andet år med faglinjen mind- og skills, der deler elever op på en boglig og en praktisk linje ud fra deres styrkeområder, har efterskolen øget sit elevtal.

På mind-linjen, som er den boglige og teoretiske linje, har man øget elevtallet fra 11 til nu 17, mens man på skillslinjen, som er den praktiske linje, er gået fra 18 til 33 elever.

- Det er jeg glad for. Vi er i år gået fra at have 72 elever til at have 100 elever på skolen. Det betyder, at vi for første gang har fuldt hus, og jeg har sagt nej til elever i år. Så det er en ret stor fremgang, vi har oplevet på ét år. Det er blandt andet mind og skills, der har hjulpet til det. Så på den linje er det en ret stor succes, siger forstander for Fjordvang Efterskole, Jacob Gravlund Jørgensen, og forklarer, at en del af fremgangen også skyldes nye faglinjer som gastronomi og boldspil.

Annonce
Skills-eleverne har gennem skoleåret haft forskellige opgaver - lige fra at lave pyntejuletræer i metal (billedet) til hjælp i konstruktionsarbejdet med Fjordvang Efterskoles nye gastronomilokale. Arkivfoto: Mads Dalegaard

Udgangspunkt i elevernes styrker

Men den største fremgang finder man altså hos mind- og skills-linjen, som så dagens lys sidste år.

Jacob Gravlund Jørgensen vurderer, at guldmedaljen til efterskolens hold ved DM i Skills for efterskoler kan have været medvirkende til at sætte linjen i et godt lys.

Men han mener også, den procentvist store elevfremgang kan skyldes et behov hos nogle elever i folkeskolen for at blive mødt med undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes styrker, vurderer Jacob Gravlund Jørgensen.

- Jeg tror simpelthen, at der er et kæmpe behov for, at 9. klasse får større fokus på den kreative og praktiske del af elevernes styrke, for den danske folkeskole er nok mest skruet sammen til de boglige elever og knap så meget til de praktiske elever. Det er ikke, fordi vi har lavet en helt anderledes 9. klasse. Vi giver bare eleverne mulighed for at give den fuld gas med det praktiske og kreative i fire timer om ugen, forklarer Jacob Gravlund Jørgensen.

Gang i flere projekter

Derfor er flere af eleverne på skills-linjen i øjeblikket i gang med flere selvvalgte projekter rundt om på skolen med hjælp fra tre lærere og skolens pedel.

I øjeblikket arbejdes der blandt andet på at ændre på skolens bålhus. Nogle elever arbejder på at lave et større terrasseområde mellem skolens elevgange og de elevhuse, hvor eleverne bor.

Endnu en flok elever har kastet sig over at bygge en ny shelter til skolens shelterplads.

- Så der er gang i både store og små projekter på skolen i øjeblikket, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Innovest 2: Lad der ikke gå sognepolitik i sagen

Læserbrev: På tirsdag skal Byrådet behandle sagen omkring Innovest2. Jeg har en stor bekymring i forhold til at flytte jobcenteret ud af midtbyen og derved miste cirka 24.000 besøgende, samt ikke mindst cirka 150 arbejdspladser i Skjern centrum - stik imod alle ekspertanbefalinger omkring en aktiv handelsby. I Økonomiudvalget har vi drøftet sagen ad flere omgange, og har indsnævret sagen til tre mulige scenarier, hvor vi i alle scenarier beholder Borgerservice i Skjern midtby, så langt så godt! De tre scenarier er som følger: Scenarie A: Beskæftigelse flyttes til Innovest2 og Borgerservice til biblioteket. Scenarie B: Beskæftigelse flyttes til Innovest2 og Borgerservice til biblioteket samtidig med at Land By og Kultur flyttes fra Ringkøbing til Innovest2. Scenarie C: Alt bliver, hvor det er, og der igangsættes renovation af Finderupsvej 7 og 9. Jeg mener faktisk, det optimale scenarie er, kun at flytte LBK fra den dyrt lejede Vestas bygning på havnen i Ringkøbing til Innovest2. Da vi i sin tid flyttede LBK fra Tarm til Ringkøbing var vi enige om, at det var en midlertidig flytning, og nu har vi så muligheden for at flytte LBK tilbage til området, samtidig med at det kan være med til at styrke igangsætningen til et Innovest2. Vil det så ikke have betydning for handelslivet i Ringkøbing? Jo, men ikke i samme omfang, som hvis man flytter Borgerservice og Jobcenteret fra Skjern midtby. Sammenlagt har Borgerservice og Jobcenteret 40.000 besøgende om året. LBK er ikke på samme måde et servicecenter, der modtager mange borgerbesøg. Desuden er beliggenheden på havnen i Ringkøbing helt unik, og vel måske den absolut bedste beliggenhed i kommunen. En sådan beliggenhed skal vi ikke fylde op med kommunale arbejdspladser, her kunne i stedet ligge attraktive lejligheder. På trods af mange gode argumenter samt store synenergier ved at placere LBK ved siden af RKSK forsyning i Inovest, og en yderst attraktiv business case, der viser en tilbagebetalingstid på kun 15-16 år, fornemmer jeg, at der er gået ”sognepolitik” i sagen, og en del byrådspolitikere ikke vil være med til at flytte arbejdspladser fra Ringkøbing til Skjern. Skal vi alene flytte Jobcenteret, for at hjælpe Innovest2 på vej, som forslået i scenarie 1, er det for mig vigtigt, at der kommer noget andet end bare lejligheder på Finderupsvej. Der bør i givet fald stilles konkrete krav og laves restriktioner, således der er en garanti for, der kommet aktivitet, som skaber liv i midtbyen, som også handelsforeningen og Gentænk Skjern anbefaler, for at de kan bakke op. Desværre har jeg lyttet mig til, at der ikke kan gives garantier eller laves restriktioner for Finderupsvej, og det er heller ikke en del af de forskellige scenarier, vi skal stemme om tirsdag. I stedet er der lagt op til at lade det være op til en kommende køber, hvad der skal være på grunden, dermed må man formode, at der alene bliver boliger. De ellers gode tanker og ideer fra Borgermødet i Kulturcenteret er derfor intet værd, og hvorfor så afholde et borgermøde, hvis man ikke lytter til borgerne? Såfremt der ikke bliver stillet garantier for aktivitet på Finderupsvej ved en udflytning af Jobcenteret, vil det være min indstilling at stemme for scenarie 3, nemlig at vi intet flytter men i stedet igangsætter renovering af Finderupsvej 7-9. Dette vil i øvrigt også være til glæde for de mange borgere, som har udtrykt bekymring omkring en udflytning til Innovest, da der i dag allerede er store trafikale udfordringer i området omkring Innovest og Skolebyen og meget lidt offentlig transport.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Sidste bold er endnu ikke slået: 20 års kamp om rigmandens ulovlige tennisbane på Klitten

Annonce