Skræmmende læsning af VVM-redegørelsen for Havvindmøller Syd


Skræmmende læsning af VVM-redegørelsen for Havvindmøller Syd

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Læserbrev. 

Læserbrev: Jeg vil starte med at slå fast, jeg er IKKE imod vindmøller eller alternativ energi.

Nedenstående er afsnit og uddrag af sandhedspostulater, fra VVM-redegørelsen, foretaget af Energinet Danmark. Det er skræmmende at projektet er blevet godkendt, når så stærke argumenter er i spil. Især bør man hæfte sig ved beskrivelsen af de visualiseringer i VVM, hvor det understreges at de ikke er retvisende. Det store spørgsmål tilbagestår. Hvorfor er der ikke brugt retvisende visualiseringer? Dette er da ellers minimumskrav i for eksempel lokalplansarbejde. Og selve turismeaspektet fylder tre linjer i VVM-undersøgelsen. Der kan blive opsat op til 33 styk 189 meter høje 6 KW møller i området. Den bedste visuelle effekt af, hvor meget møllerne vil fylde, er at tage til Lyngvig fyr. Fra klitvejen er der 987 meter til det 30 meter høje fyrtårn mod vest. Og dette vil cirka blive højden på møllehusene (Narceller), som disse vil opleves ved at placere Hav møllerne, på den 4 - 8 km tiltænkte afstand.

Gengivelser og udpluk fra VVM undersøgelsen (Direkte kopieret over, som det er skrevet i VVM):

" Netop landskabet omkring Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord afspejler i samspil med Vestkysten en væsentlig fortælling om dels landskabets dannelse og dels hvordan kystprofilen konstant ændrer sig, og som præger store dele af Vestkysten. Området er derfor blandt de mest værdifulde nationale kystlandskaber i Danmark i et nationalt geologisk perspektiv.

" Undersøgelsesområdet for havmølleparken har en udstrækning på 14 km langs kysten, og havmøllerne vil derfor mange steder kunne fylde hele baggrunden, når de særligt værdifulde landskaber opleves. Fra kysten og de høje klitter er en væsentlig del af landskabsoplevelsen de vide og uforstyrrede udsigter over havet og langs kysten. Fra stranden opleves landskabet som et velafgrænset kystrum, der mod øst afgrænses af høje klitter og mod vest åbner sig over Vesterhavet.

" Udvalgte visualiseringer er gengivet i nærværende afsnit som eksempler. Det skal understreges, at billederne her er reduceret væsentligt fra deres oprindelige størrelse (A3), og i denne rapport derfor alene er til orientering og ikke kan betragtes som udtryk for retvisende visuel påvirkning. Det skal ligeledes pointeres, at det ikke er det fulde antal havmøller, der kan ses på alle visualiseringer.

" Fra stranden ved Nørre Lyngvig vil havmøllerne fylde hele synsfeltet, når man fra samme sted i landskabet kigger ud over havet mod nordvest og sydvest. Lige bag de høje klitter nærmest kysten vil klitterne have en afskærmende effekt, men lidt længere tilbage i landskabet vil havmøllerne blive meget synlige over klitterne.

" Både fra kysten og klitterne langs kysten samt i store dele af området omkring Ringkøbing Fjord og Stadil Fjord vurderes havmøllerne at blive så markante i landskabsbilledet, at de vil tilføre landskabet en høj grad af forstyrrelse og resultere i en væsentlig påvirkning.

" I de store sommerhus- og turistområder, som dominerer kystområdet, vil befolkningen ligeledes opleve en ændret visuel påvirkning, hvilket potentielt kan have betydning for den rekreative anvendelse af området og oplevelsen af landskabets rekreative værdier. Påvirkningen af turismen og de rekreative værdier vil primært være knyttet til det visuelle indtryk.

" I forhold til trækkende andefugle er det vurderet, at følgende arter kan blive påvirket af projektet: Kortnæbbet gås, grågås, bramgås, mørkbuget knortegås, lysbuget knortegås, pibeand, krikand og spidsand. Afhængigt af arternes følsomhed og fuglenes trækruter kan barriereeffekt og kollisionsrisiko medføre negative påvirkninger af fugle. Denne risiko gælder også for en del af områdets rastende fugle, som også vil opleve en øget risiko for kollision med havmøllerne. Den eventuelle påvirkning er vurderet for trækfuglene: kortnæbbet gås, grågås, bramgås, lysbuget knortegås, pibeand, krikand og spidsand, samt for følgende havfugle, som også vurderes at kunne påvirkes: Ederfugl, sortand, toppet skallesluger, rødstrubet lom, almindelig kjove, ride, hættemåge, dværgmåge, stormmåge, sildemåge, sølvmåge, svartbag, splitterne, fjordterne og havterne."

..... Min egen kommentar til træfugleproblematikken: Der er i dag i bl.a. Norge, store problemer med dødfundne Havørne og et betydeligt antal trækfugle, ved de Kystnære mølleparker. Disse er oftest placeret oppe i fjeldregioner, nær kystlinjerne. Hvem vil få ansvaret med at fjerne døde, halvdøde lemlæstede trækfugle langs kysten ?, når disse driver i land.

Uddrag af konklusionen i VVM:

" Oplevelsen af landskabet indenfor store dele af nær- og mellemzonen til havmølleparken bliver påvirket af havmøllerne. Derfor skal følgende afværgeforanstaltninger etableres:

o Havmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster og optræde i landskabet som en velafgrænset gruppe. o Det må kun rejses møller af samme højde, udseende og type indenfor området. o Havmøllerne bør desuden placeres så langt fra kysten som muligt, for at mindske den visuelle påvirkning fra det kystnære landskab mest muligt.

.....

Så kan man jo spørge sig selv, hvorvidt Vesterhav Syd projektet bør realiseres, som et kystnært projekt i det hele taget.

Og sidst men ikke mindst: Bør vi opføre kystnære møller i Danmark med så stærke implikationer?

Jeg mener helt klart nej. Og jeg er ikke imod hverken Vindmøller eller alternativ energi. Bare realistisk omkring påvirkning og miljøet og vores fremtidige udsigt.

Der er snak om 15 km længere el-ledninger. Hvem tør løbe denne enorme risiko, for at spare så få penge? Vi gambler om potentielle omsætningsnedgange på op imod 40 procent i handels- og turismeerhvervet.

Jeg tror ikke, Vattenfall kan gøre erstatning gældende, før de kan redegøre for et tab. Den beregning kan blive en ganske spændende en af slagsen. Så hjælp med at stoppe møllerne på denne placering, og få dem ud på ca 20 km, fra kysten. Skriv under på den igangværende underskriftindsamling, så vi kan påvirke det i den retning. Møllerne skal ikke stoppes, de skal bare flyttes ud af syne. Noget, VVM konklusionen i øvrigt anbefaler.https://www.skrivunder.net/nej_til_kystnarevindmoller

Skræmmende læsning af VVM-redegørelsen for Havvindmøller Syd

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce