Vesterhav Syd kan reelt omgøres


Vesterhav Syd kan reelt omgøres

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Jens Bollerup, Senior Specialist, Cand. merc., HD, Geflevej 221, Hvide Sande
Billede
Læserbrev. 

Læserbrev: Kan Vesterhav Syd reelt omgøres? Ja, for efter den seneste tids debat er det åbenlyst, at flere kommunalpolitikere ville have forholdt sig anderledes til Vesterhav Syd-projektet i dag, end da projektet blev vedtaget. Den gennemgående indvending mod omgørelse af beslutningen er nu i al sin enkelhed: Vesterhav Syd blev besluttet af regeringen som en del af et bredt energiforlig.

Derved skubbes ansvaret for beslutningen over på regeringen. Men afviser man den holdning, at ny viden og teknologiske landvindinger kan tages med ind i vurderingen, og kan ændre beslutningen? At fastholde en flere år gammel beslutning med henvisning til andre beslutningstagere, hvor præmisserne har ændret sig markant, giver ingen mening!

Hvordan kan beslutningen så omgøres? For det første skal vore lokale politikere medvirke til at ændre beslutningen i lyset af erkendelsen af, at projektet ikke er bæredygtigt. For det andet skal der skabes flertal for at ændre beslutningen på Christiansborg. For det tredje skal der kunne findes en løsning med de involverede parter, der ikke står i vejen for ændring af placeringen.

Såfremt det sidste kan løses, bør det selvsagt fremme den politiske omgørelse. Og alle de implicerede har faktisk tungtvejende interesser i at ændre projektet og derved få borgernes accept og anerkendelse for beslutningen. For vi har som miljø- og energivenlig nation stor interesse i en positiv tilgang til vindkraft. Derfor giver det rigtigt god mening for industrien, hvis aktørerne kan nå til indbyrdes enighed om at ændre projektet til en placering på Horns Rev.

Uanset om konsekvensen kan være et forløb, hvor hele udbuddet skal genåbnes og gåes om, vil det ved et udbudsdesign målrettet Horns Rev stille vinderen af Vesterhav Syd, svenske Vattenfall, i en ganske gunstig situation. Vattenfall driver i forvejen Horns Rev 1 med 72 Vestas møller i et partnerskab med Ørsted (DONG Energy), og et omvendt medejerskab i Horns Rev 2 på 91 Siemens møller drevet af Ørsted. Yderligere vandt Vattenfall licitationen på Horns Rev 3. Og når det gælder de 72 møller på Horns Rev 1, så står de for udskiftning indenfor en kort årrække. Så alt andet lige er der en nærliggende løsning, hvor synergierne med driften af Horns Rev 1 og 3 vil føre til, at Vattenfall også kan vinde et fornyet udbud ved omplacering af Vesterhav Syd til en Horns Rev 4 i stedet. Det er åbenlyst usandsynligt, at en anden udefra kommende aktør vil kunne installere og drive en Horns Rev 4 billigere som erstatning for Vesterhav Syd. Vattenfall har en indlysende konkurrencemæssig fordel med sin stærke position på Horns Rev!

Nu melder spørgsmålet sig om erstatning? Nu er jeg ikke jurist, men økonom, og drister mig så til at sige, at det er vanskeligt at få øje på erstatningskravet... For at få erstatning skal man nemlig have lidt et økonomisk tab. Og for Vattenfall vil de ved samdrift med de øvrige møller på Horns Rev have mulighed for synergieffekter, der gør, at det reelt ikke bør være dyrere at drive Vesterhav Syd ved en flytning til Horns Rev 4. Tværtimod! Så er der omkostningerne til forundersøgelser og projektforberedelsen, men disse omkostninger skal holdes op mod udsigten til de 5-600 anmeldte erstatningskrav mod Vesterhav Syd, der skal vurderes og behandles individuelt. Netto vil tabet altså være ret begrænset i forhold til projektsummen på ca. 2 mia. kr. for Vesterhav Syd. Nettotabet er givetvis så marginalt, at det bør kunne løses stort set indenfor den budgetterede økonomiske optimering ved at samle møllerne på Horns Rev. Alternativt må tabet estimeres og omregnes til en kompensation i el-prisen, der i værste fald vil være få ører per kWh.

Så kan man forestille sig andre operatører som Ørsted, EON, Statoil, WPD m.fl. vil kræve erstatning for ikke at have haft mulighed for at byde ind på lige vilkår. Men når du læser om krydsejerskabet i Horns Rev 1 og 2, den forestående opgradering af Horns Rev 1, Vattenfalls opnåelse af Horns Rev 3 og det faktum, at Vattenfall har flyttet prisniveauet på havmøllestrøm markant ved buddet på Vesterhav Syd, så må det være muligt at opnå en relativ hurtig beslutningsproces til gavn for naturen og den grønne energi - også uden forestående krav fra de øvrige aktører i vindindustrien. Og uden at komme i problemer med EU- og licitationsregler. Det bør kunne løses af vindindustrien, sammen med politikerne. For hele branchen har interesse i projekter uden befolkningens modstand. Og det samme har politikerne. Så kære danske politikere og aktører: kom nu ind i arbejdet for at få Vesterhav Syd flyttet ud på Horns Rev. Alle aspekter - herunder naturen, økonomien, beskæftigelsen, turismen osv. - taler nemlig for, at Horns Rev er den rigtige løsning, og at tiden er løbet fra Vesterhav Syd.

Hele branchen har interesse i projekter uden befolkningens modstand. Og det samme har politikerne. Så kære danske politikere og aktører: kom nu ind i arbejdet for at få Vesterhav Syd flyttet ud på Horns Rev.

Vesterhav Syd kan reelt omgøres

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce