Debattør: Reserver området ved Birkvej til nationalparken


Debattør: Reserver området ved Birkvej til nationalparken

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Tage Madsen, DN's lokalbestyrelse Ringkøbing-Skjern, Kastanievej 22, Tarm
Jørgen kirk
Læserbrev. 

Læserbrev: Byrådet skal til at behandle en lokalplan for et område ved Birkvej i Skjern. I lokalplanforslaget er området udlagt til boliger og rekreative formål.

At anvende området til boliger, synes Danmarks Naturfredningsforening (DN) Ringkøbing-Skjern, er en dårlig idé. Det bør i stedet reserveres til rekreative formål og til den mulige Nationalpark Skjern Å. På et borgermøde om arealet den 3. september 2018 var der meget stor enighed blandt de fremmødte om, at hele området ved renseanlæggene skal anvendes til rekreative formål og naturformål, og der var en meget lille opbakning til den fremlagte lokalplan.

Efterfølgende har en del af mødedeltagerne i et læserbrev i Dagbladet kritiseret kommunalbestyrelsen for ikke at lytte til borgernes ønsker.

Som repræsentant for DN's lokalbestyrelse foreslog jeg på mødet, at man udlægger arealerne til at indgå i en eventuel kommende Nationalpark Skjern Å, og at arealerne har en ideel placering til et måske kommende stort besøgscenter for nationalparken set i forhold til Skjern by og byens grønne korridor. Centret kan placeres sådan, at nationalpark-naturen kan ses fra vinduerne fra to-tre sider, og der kan blive let adgang til centret ad den eksisterende Birkvej.

Hvis kommunalbestyrelsen tror på nationalparkprojektet, må man vælge at arbejde langsigtet og reservere arealerne til dette formål, vel vidende, at det er et meget fremtidigt projekt. Arealerne ligger optimalt på kanten af den naturgenoprettede Skjern Ådal, som kommer til at udgøre nationalparkens kerneområde - tæt på det, man bredt kan definere som Skjern Ås deltaområde i den eventuelt kommende nationalpark.

DN er imod, at der bygges op til 14 meter høje punkthuse og tæt lav bebyggelse på arealet, da det vil forstyrre/ødelægge de besøgendes oplevelse af det flade og relativt uforstyrrede ådal-landskab. Lokalplanen tilgodeser relativt få familier, hvis boliger får en eksklusiv placering i landskabet på bekostning af tusinder af lokale og turister, som allerede nu færdes i området på de naturstier, Naturstyrelsen har etableret.

DN mener, at kommunalbestyrelsen ved at ændre den foreliggende lokalplan på den måde, vi foreslår, kan sende et tydeligt signal til borgerne om, at nationalparken er et stærkt følt ønske, som er højt prioriteret i den kommunale politik.

Foreningen er opmærksom på, at der allerede i et vist omfang er disponeret anderledes, men det vil være nemt at pege på andre kommunale beslutninger, som har været dyrere for skatteborgerne, end en ændring af planerne for arealerne ved Birkvej behøver at blive. Og set i relation til udgifterne ved etableringen af nationalparken vil det være et mindre beløb, når hovedgevinsten kan blive et besøgscenter, som kan trække mange besøgende ind til Skjern by.

Ved sidste kommunalvalg var flere partier fremme med ønsket om forandringer i den måde, kommunalbestyrelsen varetager kommunens sager på. Lokalplanen ved Birkvej Skjern er egnet til at teste kommunalbestyrelsens evne til at lytte til borgernes ønsker og til at vise, hvor højt nationalparken prioriteres.

Debattør: Reserver området ved Birkvej til nationalparken

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce