Vesterhav Syd deler byrådspolitikere

Vesterhav Syd deler - om man så må sige - vandene i byrådet. Sådan kommer møllerne ifølge VVM-redegørelsen til at tage sig ud, set fra stranden.

Vesterhav Syd deler byrådspolitikere

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Nogle, der har svaret på spørgsmål fra Dagbladet, er modstandere af eller skeptiske over for de kystnære vindmøller; andre står fast på byrådets opbakning.

SØNDERVIG: Meningerne er delte: Nogle er direkte imod Vesterhav Syd. Nogle er skeptiske, mens andre igen fastholder byrådets oprindelige støtte til den kystnære havmøllepark ud for Søndervig.

Det fremgår af de svar, Dagbladet har fået fra en række byrådspolitikere på tre spørgsmål, som bladet tirsdag sendte til alle byrådsmedlemmer:

- Hvilket indtryk gør det på dig, når Keld Hansen opfordrer byrådet til "at lytte til flere og flere modstandere af projektet og gøre alt for at forhindre massakren på vores enestående natur?

- Hvad er din personlige holdning til Vesterhav Syd-projektet?

- Mener du, der er basis for at bringe sagen op politisk igen? Hvis ja, hvordan?

Gitte Kjeldsen (V), der som det første medlem af Venstres byrådsgruppe meldte sin modstand mod møllerne ud, er begejstret:

"Fantastisk, at Keld endelig har meldt ud. Det gør indtryk, at hele Søndervig endelig står bag modstanden," svarer hun, og understreger, at hun er "total modstander af projektet", og "vil arbejde for at minimere skaderne mest muligt".

Hun vil også gerne medvirke til at tage sagen op i byrådet, "hvis der er politisk vilje til det".

Skeptisk Qvist

"Jeg har altid været skeptisk over for kystnære havmøller. Allermest fordi det samfundsøkonomisk er mere fornuftigt at opstille dem i forlængelse af Horns Rev, hvor infrastrukturen med kabler og transformer allerede er etableret. Om de kystnære havmøller kan indgå i vores lokale 2020 energiregnskab, tillægger jeg ingen betydning," skriver hendes partifælle Lennart Qvist.

Han er kritisk over for Ringkøbing Fjord Turismes handlen i denne sag:

"Kort før byrådet skulle afgive høringssvar, blev vi orienteret om en skrivelse fra Ringkøbing Fjord Turisme, der tilkendegav, at turistbranchen varmt ønskede møllerne. Byrådet er aldrig blevet spurgt om møllernes endelige placering, men alle formodede, at de ville blive rykket så langt ud, som VVM-redegørelsen tillod. Det viste sig desværre efterfølgende ikke at være tilfældet."

"Som byrådsmedlem forventer jeg, at Ringkøbing Fjord Turisme varetager turisterhvervets interesser - ikke mindst set i lyset af det årlige kommunale drifttilskud på 4,2 millioner kroner. Såfremt den officielle holdning i Ringkøbing Fjord Turisme ændres på generalforsamlingen 12. marts, er det naturligt, at byrådet drøfter sagen igen. Derudover er der også et behov for at drøfte turistorganisationens virke. Når der gives kommunalt tilskud til en organisation, så må man påkræve fuld gennemsigtighed - heriblandt åbne medlemslister. For det er vigtigt, at turisterhvervet har et troværdigt talerør."

DF'er: Længere ud

De to DF'ere, Jørgen Byskov og Kristian Bøgsted, er ikke helt enige i deres holdning til møllerne.

Jørgen Byskov melder klart ud, at "selvfølgelig gør det et kæmpe indtryk, når borgere gør modstand imod vi politikeres beslutning".

"Min personlige holdning til Vesterhav Syd-projektet er, at projektet skal gennemføres, men ikke så tæt på land. Jeg har hele tiden sagt, at møllerne skal længere ud."

"Om det vil skade turismen og udlejning af sommerhusene? Det er der ingen, der ved med sikkerhed, men hvorfor løbe risikoen? Personligt tror jeg, det vil have en negativ indvirkning".

"Vi som byråd bør lytte til den stadig voksende modstand. Jeg mener helt bestemt, at der er basis for at bringe sagen op igen; det kræver dog, at V og S træder i karakter og går forrest og tager fat i deres folk på Borgen."

Kristian Bøgsted understreger, at var alternativet, at møllerne skulle rejses på land, "så er der slet ingen tvivl om, at vi til enhver tid hellere vil have dem fire kilometer ude i havet, end at vi skal ud at fortælle endnu flere borgere, at de nu skal bo op af møller".

Han fastslår dog også, at mølleprotesterne gør modstand, og at DF gerne vil støtte op om at få dem flyttet længere ud på havet, hvilket partiet også tidligere har bakket op om, men megen tiltro til, at det vil hjælpe, har han ikke:

"Den melding, jeg foreløbig har fået fra Borgen, er, at så længe, at Venstre og S ovre på Borgen ikke ændrer mening, ja, så kan vi råbe lige så tosset, vi vil om, at vi vil have dem flyttet, så sker det ikke".

"Så hvis vi skal have dem længere ud på havet, så kræver det, at Hans og Søren bestemmer sig for, at det er en god idé og bruger det netværk, de fortalte vidt og bredt om under valgkampen, og får skaffet et flertal for det og ikke kun snakker med en minister, og så nøjes med det svar".

SF: Længere ud

SF så også gerne møllerne længere ud på havet, skriver Pia Vestergaard på byrådsgruppens vegne:

"Vi har haft møde med sommerhusudlejerne, og det gør naturligvis indtryk, når nogle af de mennesker, der ved mest omkring turisme, kommer med så bekymrende argumenter mod placeringen af de kystnære møller", skriver hun.

"SF's byrådsgruppe har da også tidligere været medunderskriver på et brev til ministeren for området, hvori vi opfordrer til, at møllerne rykkes længere ud. Det er stadig vores holdning, at de møller skal længere ud på havet, men den beslutning skal tages et andet sted, nemlig på Christiansborg. Vi forsøger at påvirke vores bagland på Christiansborg, men det er vigtigt, at andre politiske grupper også kommer ind i kampen, for at det skal lykkedes - ikke mindst de to store politiske grupper! (Socialdemokraterne og Venstre).

Forsat tilhænger

Helge Albertsen (S) er stadig tilhænger af Vesterhav Syd. I sit svar til Dagbladet understreger han, at "argumenter gør altid indtryk uanset personen, der fremkommer med dem", men:

"Forløbet i høringsprocessen, som mange læserbreve omhandler, ændrer ikke min holdning til møllerne. Argumenterne mod møllerne, herunder bl.a. tabet af indtægter og arbejdspladser i turisterhvervet, er ikke dokumenterede. Jeg tror ikke på dem. Nogle sommerhuse vil muligvis miste herlighedsværdi, lige som mange nabohuse til landvindmøllerne har mistet det i de seneste år. De må søge erstatning, som de allerede berørte "på land" har gjort".

Helge Albertsen understreger betydningen af vindmøllerne for "hele tiden at skabe grundlag for nye, vellønnede arbejdspladser og nye forretningsmuligheder i vores område".

Derudover er der nogle sider ved sagen, byrådet må forholde sig til, understreger han:

"Hvis byrådet nu skulle ændre en tidligere beslutning i forhold til de kystnære vindmøller, har byrådet et forklaringsproblem over for de mange, som allerede er blevet voldsomt berørt af de mange landvindmøller, som har afstedkommet mange konflikter - også lokalt - i de seneste år. Protester og konflikter, som er afvist af byrådet - nogle vil sige koldt og kynisk."

Helge Albertsen peger også på, at uden energibidraget fra Vesterhav Syd til kommunens 2020-plan, skulle man finde plads til endnu flere møller på land.

"Forestil dig en forklaringsudfordring til de mange, der vil blive berørt af det, når det skyldes, at byrådet lader sig bøje for en velorganiseret protestkampagne fra herboende og ikke-herboende sommerhusejere. Støttet af det lokale dagblad i lederspalterne".

Endelig peger Helge Albertsen på, at staten har indgået en aftale med Vattenfall.

"En stat skal man kunne stole på. Borgmester Hans Østergaard har rejst det over for ministeren. Ifølge artiklen i Dagbladet var svaret fra ministeren entydigt. Man skal tage sine kampe med omtanke. Vi har behov for al den støtte, vi kan få centralt fra i andre sammenhænge".

"Nogle stærke kræfter er så dybt involveret i protestkampagnen, at det for dem er vigtigt, at skræmmebillederne kommer til at gå i opfyldelse. Man skal passe på med, ikke at komme til at medvirke til den dagsorden."

Skal ikke flyttes

Partifællen Irene Lund Pedersen har samme holdning:

"Når jeg lytter til kritikken af de kystnære havvindmøller, så ændre det ikke ved min holdning, men kritikkerne laver en god kampagne, og de har en evne til at få folk med."

"Personligt glæder jeg mig over, at vi i Ringkøbing-Skjern Kommune udnytter de vindressourcer, som vi har, og den viden, som vi har på området, og jeg bakker fuldt op om kommunens målsætning om at blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020, hvilket bliver et stort aktiv i vores fremtidige markedsføring."

"Vindmøller på land har også en stor visuel påvirkning på naturen, hvilket vi allerede har vænnet os til. Men der er ikke mange pladser tilbage på land, fordi vindmøllerne desværre har vist sig at være generende for naboer tæt på. Derfor bakker jeg op om de kystnære havvindmøller og den grønne energi, som er godt for vores fremtidige klima."

Hun tror ikke, man kan flytte Vesterhav Syd længere ud.

"Aftalen er allerede underskrevet, og det er ikke noget en minister bare lige ændre. Samtidig vil vi have sværere ved at få arbejdspladser ud af projektet, hvis havvindmøllerne kommer længere ud på havet."

Vesterhav Syd deler byrådspolitikere

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce