Annonce
Ringkøbing

Y's Men's klubben i Ringkøbing har i år uddelt over 571.000 kroner

De mange penge til Y's Men's Club kommer for størstedelens vedkommende fra Genbrugsbutikken på Sønderbyvænget. PR foto
Årets sidste uddeling hos de vise mænd i Ringkøbing gik blandt andet til julehjælp i Menighedsplejen, julehjælp gennem Frelsens Hær samt børnehjem i Rumænien og Cambodia.

Ringkøbing: Så kom årets sidste uddeling fra Y's Mens klubben i Ringkøbing. Økonomiudvalget i klubben har lige bevilget 154.500 kroner til diverse projekter - både i nærmiljøet og uden for landets grænser, og hermed er det blevet til en sum på 571.700 kroner uddelt i 2019.

De mange penge kommer for størstedelens vedkommende fra Genbrugsbutikken på Sønderbyvænget, der i år har kunnet fejre 25 års jubilæum. Det viser, at det nytter noget at købe et par glas eller en sofa. Det er winwin.

Årets sidste uddeling gik blandt andet til julehjælp i Menighedsplejen på 35.000 kroner, julehjælp gennem Frelsens Hær på 10.000 kroner, børnehjem i Rumænien 10.000 kroner, børnehjem i Cambodia 10.000 kroner samt flere andre projekter.

Annonce

Regionsprojekt

I hvert klubår har Y's Men's klubberne i Danmark et regionsprojekt, som alle klubberne giver støtte til. Det er i 2019/20 et projekt, der har overskriften: "Nye veje ud af ensomheden". I samarbejde med KFUM's Sociale Arbejde forsøger man at få mennesker ud af ensomheden ved at arrangere forskellige tiltag, der gør, at mennesker møder mennesker. Her er der afsat 30.000 kroner fra Ringkøbing.

Der gives ikke støtte til enkeltpersoner, men alle har mulighed for at ansøge om midler til sociale og kirkelige arrangementer. Der tages stilling til de indkomne ansøgninger fem gange om året.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Tyve stjal smykker ved villaindbrud i Skjern

Læserbrev

Udbud af ambulancekørsel: Den gode idé opstår i samarbejdet

Læserbrev: I løbet af januar tager Region Midtjylland vigtige skridt i retning af at fastlægge fremtidens ambulancekørsel, når der tages stilling til det kommende udbud af kørslen. Der er meget på spil i regionsrådets måde at skrue udbuddet sammen på: Grundlæggende spørgsmål om, hvilken pris og kvalitet borgerne kan få for skattekronerne i de kommende år, og mulighederne for at bruge offentlig-privat samarbejde som driver for innovation i den offentlige sektor. I disse år går en stor generation på pension med udsigt til at leve længere, og færre er tilbage til at forsørge flere. Lige som vi står overfor udfordringer med at få sundhedskronerne til at række, fordi folk lever længere, og flere får kroniske sygdomme. Der er med andre ord grundlag for at tænke nyt og bruge det store potentiale, der ligger i samarbejdet mellem sektorerne, til at få mere for pengene og levere ny og innovative løsninger. De gode ideer og intelligente løsninger på sundhedsområdet er allerede mange – og regionerne er grundlæggende gode til at række ud til offentlig-privat samarbejde i udviklingen af nye innovative teknologier og måder at løse sundhedsudfordringen på. Historisk gælder det også indenfor det akutte og det præhospitale område, hvor vi har set forsøg med el-køretøjer, kunstig intelligens, stabilisering eller færdigbehandling af KOL-patienter. Og mange nye tiltag er for længst implementeret, som for eksempel den elektroniske patientjournal, der optimerer patientforløbet, eller EKG taget allerede i ambulancen, som sikrer, at hjertepatienter kommer til det rigtige hospital. Langt flere bliver i dag hjulpet hurtigere og bedre, fordi den fælles innovation fungerer. Region Midt står overfor de kommende udbud på ambulanceområdet, og her har regionen gode muligheder for at stille krav i udbud til andet og mere end blot økonomien. Udbud bliver dermed en vej til at omsætte innovationen og de smarte løsninger hos leverandørerne til realitet til gavn for borgerne. Man behøver ikke se længere end til Norge, hvor flere kommuner gik sammen om at stille krav om CO2-neutrale byggepladser til leverandørerne i forbindelse med et stort fælles byggeri. På den måde kommer offentlige økonomiske muskler i spil og bliver en driver for innovationen. På samme måde har Region Midtjylland med udbuddet gode muligheder for at skubbe på innovation på sundhedsområdet til patienternes og borgernes fordel.

Annonce