Annonce
Debat

Vindmøller: Markant flere er stærk generet end Miljøstyrelsen forventer

Læserbrev: Undersøgelse fra Viden om Vind om genepåvirkninger fra vindmøller viser, at der er markant flere mennesker, der er stærkt generede af vindmøllestøj end de 11 procent, Miljøstyrelsen forventer. Ydermere forekommer generne ved støjniveauer, der er betydeligt lavere end de fastsatte grænseværdier.

Jens Peter Hansen, Danmarks Vindmølleforening, oplyser i sit læserbrev fra 30/5 2017, at Miljøstyrelsen generelt fastsætter støjgrænser i Danmark således, at det må forventes at 10-15 procent (de mest støjfølsomme) vil være stærkt generede.

Miljøstyrelsen er dog mere præcise omkring vindmøllestøj og skriver at: "graden af oplevet støjgene stiger med øgende støjniveau, og en støjpåvirkning på 44 dB, der svarer til den danske støjgrænse for enkeltboliger i det åbne land, må forventes at opleves som stærkt generende af 11 procent af dem, der udsættes for den".

Viden om Vinds undersøgelse af genepåvirkninger for vindmøllenaboer viser, at 17 procent af naboerne indenfor 1000 meter af de opsatte vindmøller er stærkt generede. Den gennemsnitlige afstand fra ejendom til vindmølle i undersøgelsen er 798 meter. Ved denne afstand er støjniveauet betydeligt under den grænseværdi, Miljøstyrelsen har sat på 44dB. Tallene peger i retning af et niveau, hvor hver fjerde er stærkt generet ved grænseværdien på 44 dB. Altså over dobbelt så mange som forventet.

Jens Peter Hansen påstår, at der ikke er store genevirkninger for naboer til vindmøller. Det ser der ikke ud til at være belæg for. Tværtimod. Jeg vil gerne se den undersøgelse der danner grundlag for den påstand.

Og med tanke på, at Miljøstyrelsen udformer støjgrænser, så de vurderes at være miljø- og sundhedsmæssigt acceptable, bør alarmklokkerne så ikke ringe hos os alle?

Konklusionen må være utvetydig: De nuværende retningslinjer for opstilling af vindmøller lever ikke op til Miljøstyrelsens forventninger og bør revideres hurtigst muligt.

Befolkning, interesseorganisationer, lokal- og landspolitikere bør kræve af Miljøstyrelsen, at de får undersøgt genevirkningerne fra vindmøllestøj til bunds. Det gælder typer af lidelser, søvnforstyrrelser, afstande til vindmøller og decibelniveauer. Hvordan skal vi ellers tage diskussionerne på et oplyst grundlag?

Kilder: www.mst.dk (Vindmøller -> Spørgsmål og svar)www.Videnomvind.dk (Fordele og ulemper)

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Lad ikke besparelser ramme teatret: Teatret Om giver farve til kommunen

Læserbrev: Mon ikke de fleste læsere er klar over, at det ikke bliver nogen nem opgave for Byrådet at få balance i kommunens budget, og situationen bliver næppe mere tilfredsstillende af, at en uretfærdig fordeling af pengene imellem landets kommuner har nødvendiggjort besparelserne. I bestyrelsen for Teatret Om håber vi selvsagt, at besparelserne ikke rammer Teatret, så Teatret kan bevares, og så der er mulighed for også i 2022 at lave en festival for hele kommunen. Lige nu er vi så stolte af festivalen, som skabte så meget røre og opmærksomhed. Tak til de mange, som bidrog til festivalens succes. I min optik er der fem gode grunde til, at besparelserne ikke bør ramme Teatret Om: 1. Teatret Om er hele kommunens egnsteater. Teatret fortæller om de mennesker, der har boet i Naturens Rige, og mange af forestillingerne vækker opmærksomhed i hele Regionen. Teatret har fortalt om Mylius Erichsen, historier fra havet er fortalt gennem “Lighthouses”, og livet ved Bundsbæk Mølle har også været en ramme for teatret. 2. Teatret skaber opmærksomhed om Ringkøbing-Skjern Kommune både nationalt og internationalt. I forbindelse med Aarhus som Europas Kulturhovedstad i 2017 fik teatret en central rolle og var med til at gøre året til hele Regionens kulturbegivenhed. Teatret optræder i det hele taget mange forskellige steder både i Danmark og uden for landets grænser - og hver gang er det med til at manifestere Ringkøbing-Skjern Kommune som en stærk kulturkommune. 3. Teatret gør meget ud af at være synlig i hele kommunen. Vi har netop afviklet Ur-nat festivalen, og heldigvis har festivalen skabt opmærksomhed og begejstring rundt i hele kommunen. Det har været dejligt at opleve. Vi er stolte af at blive brugt, og vi er stolte af at være en del af Naturens Rige. Lige nu arbejder vi på at hjælpe med at formidle visionerne om Naturkraft - vi ser mange muligheder for samarbejde mellem Naturkraft og Teatret Om. 4. Ringkøbing-Skjern Kommune har et stærkt fritidsliv, som giver kommunen berettiget opmærksomhed i hele landet. Det kan man kun være stolt af. Men jeg synes også, at et mangfoldigt kulturliv er godt for kommunen. Et alsidigt kulturliv understøtter det gode liv i kommunen. Jeg synes, Teatret Om er en af hjørnestenene i kommunens levende kulturliv, og Teatret er med til at give kulturlivet farve. 5. Jeg synes Teatret Om giver overskud på kulturbalancen i kommunen. Men Teatret Om gavner også den økonomiske handelsbalance. Ganske vist betaler Ringkøbing-Skjern Kommune 1 million kroner i tilskud til Teatret Om. Det er mange penge. Men for hver krone, som kommunen giver, kommer der to kroner fra staten, og hertil kommer masser af indtægter fra fonde, salg af forestillinger og fra projekter. Det er mange penge, som på den måde flyder ind i kommunen og som skaber arbejdspladser til ni personer. Både tilskuddet og den kommunale bevilling til festivalen skaber aktivitet og udvikling i kommunen. Hver dag arbejdes der seriøst med en fortsat udvikling af teatret, så det gennem sine udtryksformer kan sætte sit præg på tidens aktuelle dagsordener. I al beskedenhed synes jeg, at Teatret Om på den måde har gjort et flot stykke arbejde for os alle sammen.

Annonce