Danmark

Vindmølleparker er en økologisk trussel

Jørgen Jeppesen

Vind: Ny forskning påviser, at vindmølleparker kan forstyrre den økologiske balance i langt højere grad end hidtil antaget. Konsekvenserne af vindmølleparker er meget undervurderede ("greatly underestimated"), skriver en forskergruppe og understreger, at der er et stærkt behov ("strong need") for at anlægge et økologisk helhedsperspektiv, når man vil sidestille grøn energi med miljøbeskyttelse. Forskerne bag opdagelsen slår fast, at vi hermed faktisk står overfor en uventet konflikt mellem på den ene side Paris aftalens klimamål og på den anden side konventionen om biologisk diversitet.

De foruroligende forskningsresultater viser, at vindmølleparker kan skabe så meget økologisk ravage, at både adfærd, fysiologi og morfologi hos firben forandres. Det sker, fordi rovfuglene, der holdt populationen af firben i økologisk balance, fordrives af vindmøllerne. De langsigtede følgevirkninger på andre led i fødekæden og for miljøet som helhed er ukendte, advarer forskerne. Skaderne skyldes det fænomen, som biologer kalder en 'trofisk kaskade', og som kan have ødelæggende konsekvenser for et områdes natur og dyreliv. Forskerne konkluderer, at vindmølleparker derved kan true de internationale bestræbelser på at værne om enestående eller biologisk mangfoldige økosystemer.

I Danmark er der planer om at opføre fire kystnære havmølleparker i sårbare naturområder (Lillebælt Syd, Jammerland Bugt, Mejl Flak, Omø), bl.a. klods op ad Natura 2000 beskyttede zoner. Også en ny stor vindmøllepark ved Limfjorden er på tegnebrættet. Regering og Folketinget bør i lyset af forskernes nyeste advarsler stoppe disse potentielt miljøfarlige storskala mølleprojekter i så naturfølsomme indre farvande og kystområder og flytte dem langt ud på havet. Derud hvor samtlige partier allerede har vedtaget at opføre foreløbig mindst tre nye store miljørigtige havmølleparker.

De opsigtsvækkende fund og utvetydige advarsler er beskrevet af Maria Thaker, Amod Zambre og Harshal Bhosale i det anerkendte forskningstidsskrift Nature Ecology & Evolution.

0/0
Ringkøbing

Unge ville ikke kendes ved larmende højttaler: Endte som hittegods

Indland

Scandinavian Star 29 år efter mordbranden: Har dansk politi og myndigheder svigtet?

Indland

Social slagside skal med i vurdering af jobindsats

Danmark

Danmarks billigste hus solgt i løbet af et døgn

Erhverv For abonnenter

Ecco skærer kemikalier væk fra læderskoene

Indland

Familiemedlem i Vejen-sagen: Faren var klam i sproget

Indland

Tidligere DR-direktør i spidsen for ny radiosatsning

Danmark

Landmænd har ventet i årevis på miljømillioner: S vil have undersøgt tabene

Kultur

Lars Lilholt: Indtil videre springer jeg pensionen over