Annonce
Kultur

Vildlaksen får sin egen konference i Skjern

2019 er internationalt vildlakseår, og det markeres i Skjern, når der er laksekonference i Innovest fredag 11. oktober. Arkivfoto: Morten Stricker
Danmark er et af de få steder, hvor det går godt for den vilde laks på verdensplan - og nu bliver der dedikeret en hel dag til den populære fisk.

Skjern: Det er nok gået de flestes næse forbi, at 2019 er udråbt til internationalt vildlakseår, men det er ikke for sent at rette op på dette.

Fredag 11. oktober inviterer Dansk Laksefond og Danmarks Center for Vildlaks til konference om vildlaksens ve og vel i havet og de danske vandløb.

- Konferencen er i to dele: en hvor vi ser på, hvad har vi gjort og får lov til at klappe os selv lidt på ryggen, og en anden del, hvor vi ser på, hvad kan der ske i fremtiden, så vi kan være på forkant med udviklingen, fortæller Søren Larsen, der er fiskemester og daglig leder af Danmarks Center for Vildlaks i Skjern.

Annonce

En truet fisk

Konferencen bliver holdt i samarbejde med den international laksesammenslutning NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization), der står for arbejdet med at bevare de nordatlantiske laksestammer, som også de danske laks er en del af.

Der er i høj grad grund til en konference om de vilde laks, for det ser ikke for lyst ud for den store fisk.

"Den vilde atlantiske laks er truet fra mange sider, og der kræves fortsat en stor indsats for at sikre bestandene. Den positive udvikling i Danmark er unik, hvilket er blevet bemærket mange steder i verden", står der i invitationen til konferencen, som er den eneste af sin slag i Danmark.

Det kan dog ikke tages for givet, at den danske laksebestand har det godt, og i øjeblikket ser man blandt andet en mystisk sygdom, som giver fiskene skader på kroppen.

Mange lakseaktører

Selve laksekonferencen finder sted i Innovest fredag 11. oktober klokken 9-16. Miljøminister Lea Vermelin (S) er inviteret, og derudover vil en lang række danske og internationale aktører som Danmarks Naturfredningsforening, DTU Aqua, Danmarks Sportsfiskerforbund være repræsenteret, og desuden vil borgmester Hans Østergaard (V) dukke op og fortælle om laksens betydning i Ringkøbing-Skjerns våbenskjold.

Hele programmet kan findes på hjemmesiden vildlaks.dk, hvor det er muligt at melde sig til mod betaling. Alle er velkomne.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce