Annonce
Vestjylland

Vil lægge maksimalt pres på staten for at få ryddet op på Høfde 42

Giftdepotet ligger ved foden af høfde 42, hvor den er beskyttet af en stensætning, der skal forhindre havet i at bryde igennem. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Region Midtjylland har vedtaget en ny indsatsplan mod jordforureninger - men pengene rækker ikke til at rense op på Harboøre Tange

Tangen: Region Midtjylland vil forsøge at lægge et større pres på staten for at få giftdepotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange renset op.

- Vi må fortsat forsøge at råbe minister og regering op, men der skal jo først være et flertal i Folketinget, der ønsker at få ryddet op, siger formanden for regionens stående udvalg for regional udvikling, Jørgen Nørby (V).

På sit seneste møde behandlede udvalget den nye plan for, hvordan regionen skal arbejde med jordforureninger i år. Regionen har nok at bruge penge på, for der er i alt registreret 3400 forurenede grunde, mens 5200 grunde er vurderet som muligt forurenede. Dertil kommer de voldsomme generationsforureninger ved Høfde 42 og på den gamle fabriksgrund på Harboøre Tange.

Regionsrådet har blot været i stand til at afsætte seks milioner kroner til jourdforureningsområdet i 2020, som først og fremmest bliver brugt på at få analyseret de grunde, der vurderes som muligt forurenede.

- Her sidder folk lidt i en "skruestik", da de har svært ved at sælge et hus, hvis man ikke kender forureningens omfang. Derfor vil vi gerne have grundene analyseret færdige så vi kan få afgjort, om de kan frikendes eller der er brug for en indsats, siger Jørgen Nørby.

Beløbet er ikke i nærheden af, hvad det vil koste at rense op på Harboøre Tange, hvor der er nævnes beløb op mod 500 millioner kroner. Staten har i 2019 og 2020 overført i alt 50 millioner kroner, der er øremærkede til at rydde op på tangen, men da det heller ikke er nok, er det foreløbigt besluttet at lade beløbet indgå i den opsparing, der skal skaffe penge til oprensningen. En mindre del af beløbet vil dog blive brugt på at lave udbudsmateriale, så det er klar, når de sidste penge findes.

Men det forudsætter, at staten vil bidrage med et større millionbeløb til arbejdet.

- Vi vil forsøge gennem en fælles indsats fra de danske regioners side, men vi vil også fortsat gøre det alene fra Region Midtjyllands side. Vi mener, at Høfde 42 har en ganske særlig placering, så man kan ikke blive ved med at udsætte oprensningen, siger Jørgen Nørby.

Høfde 42-depotet ligger, som navnet antyder, i strandkanten ved Høfde 42, hvor den i dag bliver beskyttet mod de kraftige vesterhavsstorme med sin egen kystbeskyttelse i form af store kampesten.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Samarbejde kan være en kur mod butiksdød

De findes allerede mange steder - samarbejdsaftaler. Det gælder i hvert fald i foreningslivet. Her har mange klubber og foreninger på den ene eller anden måde slået pjalterne sammen for at sikre, at der er deltagere nok på de forskellige hold, og det kan være både badminton, fodbold, gymnastik eller noget helt fjerde. Alternativet har i mange tilfælde været at lukke ned, og det med at lukke ned fører sjældent noget positivt med sig. I en helt anden boldgade kan det meget vel være, at netop et samarbejde kan give god mening - nemlig når det drejer sig om at holde liv i de lokale butikker. Butiksdøden har i årevis hærget i mange af kommunens talrige landsbyer. Som regel har de lokale kæmpet til det sidste for at holde liv i dagligvareforretningen, men alt for mange gange har de måttet kaste håndklædet i ringen, og landsbyen står uden butik. Sidste år var det Stauning, der var igennem denne proces, da Brugsen lukkede. Her endte historien heldigvis lykkeligt sidst i 2019, idet Brian Pedersen overtog forrretningen, der fortsætter som en Min Købmand. Forhåbentlig bakker de lokale op om den! Nu er det andelsbutikken i Velling, der er i klemme. For nylig sagde købmanden op, men forretningen drives dog videre af behjertede frivillige. Men det går ikke for godt med økonomien, og findes der ikke en løsning, risikerer Velling at stå uden dagligvarebutik med de konsekvenser, det får for lokalsamfundet. Det bliver alt andet lige mindre attraktivt at bo i byen, når der ikke er en butik. I tirsdags var der ekstraordinær generalforsamling om butikkens fremtid. Der var blandt de fremmødte borgere opbakning til at forsøge at drive butikken videre. Og så var der en gæst, der slog de optimistiske strenge an - købmanden fra Stauning. Efter hans mening er der bestemt baggrund for en dagligvarebutik i Velling - og han kunne godt se sig selv i et samarbejde mellem de to købmandsbutiker. Det er endnu ikke bestemt, hvad et samarbejde helt konkret skal bestå af, men det lyder fornuftigt. Skal dagligvarebutikkerne i landsbyerne overleve, må de i mange tilfælde finde utraditionelle løsninger. Det kræver dog, at kunderne bakker helhjertet op. Ellers kan det være lige meget med de gode intentioner og flotte ord på en generalforsamling.

Annonce