Annonce
Ringkøbing

Vig bag mig, Satan!

Sognepræst Claus Thomas Nielsen
Annonce

Jesus spørger disciplene: ”Hvem siger I at jeg er?” Og Peter svarer: ”Du er Kristus, den levende Guds søn.” Fordi Peter her indser og bekender, at Jesus fra Nazareth, Jomfru Marias søn, er den almægtige Gud, som blev menneske, derfor bliver Peter hellig, derfor bliver han til Sankt Peter, den klippe kirken er bygget på.

Enhver præst kan stadig i dag føre sin autoritet til at forrette sakramenterne ubrudt tilbage netop til Sankt Peter og til hans bekendelse af Jesus som Kristus. Enhver sand præst har sin autoritet fra den apostolske succession, dvs. den apostolske efterfølgelse.

Lige efter Jesus har prist Peter salig, hører vi imidlertid, at Jesus fortæller at han skal dømmes til døden og ofres på et kors.

Hvortil Peter siger: ”Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!”

Jesus reagerer herpå ved at sige til Peter: ”Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. Thi du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.”

Den Peter som Jesus lige har prist salig, han bliver nu kaldt Satan. Det gør han lige præcis fordi han ikke har forstået, hvad hans egen bekendelse af Jesus som Kristus betyder.

Naturligvis har han ikke det, thi den sandhed som blev åbenbaret, da Guds enbårne søn ved hvem verden er skabt, da han blev korsfæstet og opstod fra de døde, denne sandhed er den sandhed som havde været skjult siden verdens grundlæggelse og som intet menneske selv kan komme frem til.

Peter kunne naturligvis ikke forstå, at Ham, ved hvem verden er skabt, skal pines og dø på et kors.

Den uforanderlige kerne i kirkens forkyndelse er imidlertid, at den korsfæstede Jesus Kristus er den almægtige Gud. Der er ingen vej uden om korset. Hvad vi hører om gud uden korset, det er ikke en lille del af Gud eller bare usandt, nej det er, som Jesus siger, ”Satans værk.”


Den uforanderlige kerne i kirkens forkyndelse er imidlertid, at den korsfæstede Jesus Kristus er den almægtige Gud.


”Vig bag mig, Satan”, siger Jesus dermed til ateismen. ”Vig bag mig, Satan”, siger Jesus dermed til traditionskristendom og kulturkristendom. ”Vig bag mig, Satan!” siger han til os hver eneste gang vi gør os selv og ikke Gud til hovedpersonen vores liv. Jesus siger:

”Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Thi hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sin sjæl? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sin sjæl?”

Fordi vi tror dette, derfor kan vi som kristne hvis det bliver nødvendigt, frimodigt tage vores kors op og følge Jesus.

”Salig er du, Simon, Jonas’ søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.”

AMEN

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Hvide Sande

Se fotos fra optagelse af tv-serie: Skuespillere klædt på til havnefest i 30 graders varme

Annonce