Annonce
Kultur

Video: Arkæologer åbner 2.000 år gammel grav fra Rindum Mølleby

Hvis du bor i Rindum Mølleby eller blot er interesseret i arkæologi, er det rigtig spændende at besøge Ringkøbing Museum torsdag i vinterferien.

Ringkøbing: Line Lerke og Rachel Facius, der begge er arkæologer ved ArkVest, samt konservator Cecilie Odderskov fra Konserveringscenter Vejle, har en fest i vinterferien. De tre kvinder elsker at være ude at fortælle om deres fag, og om de fund, der gøres her i området.

Onsdag og torsdag i denne uge fortæller de tre om de fund, der er gjort i det område, der i dag er kendt som Rindum Mølleby ved Ringvejen i Ringkøbing.

Området er af Slots- og Kulturstyrelsen udpeget som en nøglelokaltiet i forhold til jernalderbebyggelser.

På førstedagen under arrangementet var der meget stor interesse for standen, der er placeret lige neden for trappen i museet. Og de to arkæologer måtte svare på mange spørgsmål om udgravningen, der har stået på siden 1993.

Annonce
Der var stor interesse for at høre om udgravningerne i Rindum på Ringkøbing Museum onsdag. Arrangementet finder også sted torsdag i vinterferien fra klokken 11 til 16. Foto: Kaj Poulsgaard

Godt helhedsbillede

Line Lerke kom med på udgravningerne i sommeren 2019.

Hun er især begejstret for, at arkæologerne efterhånden har fået et ret godt helhedsbillede af livet i jernalderen i Rindum-området, fordi udgravningerne har stået på så længe.

- Jernalderen er ikke en periode, som vi ved så meget om. Men her får vi et godt, samlet billede af hverdagen i en jernalderlandsby, og vi kan se, at man har boet her i en lang periode, siger Line Lerke.

- Vi vil enormt gerne fortælle om vores udgravninger, og forklare folk om vores arbejde. Det skal ikke kun have værdi for arkæologer, forskere og historikere. Det skal også have værdi for dem, der bor i området i dag, siger Line Lerke.

Sammen med arkæolog Rachel Facius, viser hun de besøgende eksempler fra de fundne grave.

På bordet foran dem ligger to såkaldte fibulaer, der er det latinske navn for brocher eller dragtnåle, det vil sige smykker, hvormed tøj kan samles, lukkes eller draperes efter ønske.

- Fibler var en meget normal udsmykning i jernalderen samt i vikingetiden, siger Line Lerke.

Arkæologerne ved ikke, hvordan perlerne til fiblerne er havnet i Rindum. Men de stammer højst sandsynligt fra ældre romersk jernalder, der dateres fra 1 til 200 år efter Kristus.

- Vi ved ikke, præcist, hvad de har handlet med. Nogle af mulighederne er uld eller rav. Men det kan også være produkter fra agerbrug eller fiskeri, siger Line Lerke.

- Jeg er personligt interesseret i jernalderen, så det er fedt at kunne være med til at fortsætte arbejdet i Rindum. Det er også spændende at se, hvordan vores arbejde har udviklet sig i perioden. I dag bruger vi jo for eksempel også droner, siger Line Lerke.

I Rachels baghave

Arkæolog Rachel Facius bor selv i Rindum i dag. Hun var lidt med i udgravningerne i november 2018 samt i sommeren 2019.

- Det er vildt spændende. Især fordi mit speciale var middelalder- og Renæssance-arkæologi, så jeg har ikke beskæftiget mig så meget med jernalderen i min studietid. Det er en helt ny verden for mig - og så lige i min baghave, siger Rachel Facius med et smil.

Det er svært at forklare, hvorfor arkæologi er så spændende. Men det har helt sikkert også noget at gøre med, at du som her er en af de første, der ser noget, der har været skjult i 2000 år. Jeg elsker også at være med til at formidle historien, som vi gør her på museet, siger Rachel Facius.

- Det er i øvrigt dejligt, at der kommer så mange mennesker forbi, som der har været i dag. Til dagligt går vi jo lidt i vores egen osteklokke, siger Rachel Facius.

Mens de to arkæologer fortæller om udgravningerne og viser tegninger af jernalderhuse med mere, er konservator Cecilie Odderskov ved ganske, ganske forsigtigt ved at "åbne" et gravfund, der har været frosset ned siden 2009.

Det er møjsommeligt arbejde, og der går en del timer, før "hendes" perler og smykker kan fremvises lige så flot, som de fibler, der ligger og skinner flot foran Line og Rachel.

En af de såkaldte fibler, der er blevet fundet i Rindum. Foto: Kaj Poulsgaard
Arkæolog Rachel Facius fra ArkVest kigger på, mens konservator Cecilie Odderskov fra Konserveringscenter Vejle "åbner" et gravfund fra jernalderbebyggelsen i Rindum. Foto: Kaj Poulsgaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Magtdemonstrationer: Urimeligt angreb på Danmarks Naturfredningsforening

Læserbrev: I et læserbrev den 22. februar i Dagbladet Ringkøbing-Skjern ses Leif Christensen fra Bork med et forsvar for den fejladministration, som Ringkøbing-Skjern Kommune har udøvet gennem mere end 25 år ved at lade hånt om Naturbeskyttelsesloven gennem hundredvis af ulovlige tilladelser til byggeri i sommerhusområder på Holmsland Klit. Han mener, der blot er tale om rent juristeri, når kommunen ikke i tide fik lokalplanerne på plads, og at parterne i sagen er enige om, at ingen har begået denne juridiske fodfejl med forsæt. Det vides ikke, hvilke parter der henvises til. Men hvis ikke man kan stole på, at myndighederne forvalter efter lovgivningen, kan der for alvor tales om det vilde vesten. Jeg har den fornøjelse at bo midt i et af disse naturskønne sommerhusområder. Da jeg for 10 år siden erhvervede mit helårshus, skete det med vished om, at nabomatriklerne, der henlå med naturskønne lyngklædte klitter, ville forblive sådan, da der på matriklerne er en tinglyst servitut, der forbyder byggeri af enhver art, og området i øvrigt, ifølge de oplysninger enhver kan se på arealinfo i Danmarks Miljøportal, er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Jeg erhvervede en naturperle med frit udsyn over Tipperne og hele Ringkøbing Fjord, og havde ingen synlige naboer, bare uspoleret natur! Da jeg senere gjorde kommunen opmærksom på en aktivitet, der kunne tyde på et kommende nabobyggeri, fik jeg blot at vide, at matriklerne ikke er omfattet af fredningsbestemmelser af nogen art. Kommunen gjorde sig ingen anstrengelse for at undersøge, om der kunne være noget om snakken. Kommunen gav efterfølgende tilladelse til arealomlægninger med mulighed for at bygge to sommerhuse og i øvrigt udlæg af ny vej tværs over de lyngklædte klittoppe. Den stille idyl er nu afløst af en erhvervsmæssig udlejning af sommerhus med ugentlige ud- og indflytninger, smækkende bildøre og larmende turister, der kører ræs på mountainbikes i klitterne. Da kommunen samtidig så stort på nabohensyn ved byggetilladelsen, er jeg desuden ufrivilligt tvangsindlagt til fra min 1. sals stue at skulle følge med i turisternes morgenmad, frokost og aftensmadsindtagelse uge efter uge, dog heldigvis med lidt pause i januar og februar. Jeg opdagede, at det ikke blot var i mit nærområde, men adskillige andre steder på Klitten, kommunen har set bort fra § 3 beskyttelsen på trods af, at kommunen selv har indskrevet den i lokalplanerne på foranledning af daværende Ringkøbing Amt, der godt forstod at rette sig efter lovgivningen! Som privatperson kan der ikke klages over en kommunes vandalisering af naturområder. Efter en årelang diskussion med kommunen, som ikke lod sig rokke i sine synspunkter, måtte jeg derfor ty til andre muligheder. Jeg kontaktede Danmarks Naturfredningsforening, som velvilligt har brugt utallige timer på denne sag. Med beskyldningen om, at Danmarks Naturfredningsforening har en evig trang til at demonstrere magt, bringer Leif Christensen en urimelig kritik af Danmarks Naturfredningsforening. Mange frivillige økonomiske bidrag og meget uegennyttig frivilligt arbejde bliver anvendt af denne organisation til at sætte en stopklods, når kommuner og andre af griskhed for øgede grundskatter, erhvervsaktivitet og turismeindtægter forgriber sig på uerstattelige naturværdier. Skytset bør rettes mod Ringkøbing-Skjern Kommune, der om nogen demonstrerer magt. Det er kommunen, der arrogant gennem nu flere år har nægtet at have begået fejl, skønt selv planlovseksperter ikke er i tvivl. Det er kommunen, der uretmæssigt har indkrævet høje ejendomsskatter og givet ejerne forventninger om byggetilladelser. Og det er kommunen, der fortsætter med at tage de mange berørte sommerhusejere som gidsler ved at undlade at træffe de beslutninger, der kunne stoppe dette cirkus på trods af, at alle historiske dokumenter i sagen viser, at kommunen har handlet forkert. Som om dette ikke var nok! Den tidligere ejer af mit hus formastede sig til at opføre en tagterrasse på taget af en sidebygning på ejendommen. Kommunen har accepteret i snesevis af sådanne tagterrasser i sommerhusområderne gennem årerne. Men da jeg ikke straks kunne tage folkeregisteradresse på ejendommen, som det blev krævet af kommunen for at acceptere tagterrassen, har kommunen nidkært jagtet denne sag i mere end 10 år! På trods af, at kommunen selv har beskrevet, at tagterrassen ligger så godt afskærmet, at den ikke er til gene for naboer, og at ingen nogensinde har klaget over forholdet, har kommunen gennemført politianmeldelse og ført retssager i såvel byret som landsret for at håndhæve sit krav om retablering. Her kan man med rette tale om magtdemonstration! Når private formaster sig til at bryde loven, er der ingen nåde. Heller ikke da ejeren af Hvidbjerg Camping ved Blåvand kommer på kant med § 3 ved at udvide med et par ekstra båse til et telt. Så blæser der ikke milde vinde: ”Hvis ferieparken formår at få reetableret forholdene omkring søen, kan den undgå at få straf, vurderer kommunen”. Og hvis private lodsejere i Lønstrup sikrer deres ejendomme gennem en kystsikring, der rent faktisk virker, men dømmes ulovligt, er kommunen straks på banen: ”Vores udgangspunkt, da vi meldte sagen til politiet, var, at det skulle fjernes” udtaler den lokale formand for Teknik og Miljø. Hvorfor skal der ses igennem fingre med tilsvarende ulovligheder, når de forvoldes af en offentlig myndighed, som her i Ringkøbing-Skjern Kommunes tilfælde med de ulovlige byggegodkendelser til sommerhuse på Holmsland Klit? Og hvorfor skal Danmarks Naturfredningsforening skældes ud, når de blot arbejder for, at gældende lovgivning overholdes?

Annonce