Annonce
Videbæk

Videbæks fremtid: Lokale mødte talstærkt op og leverede stort råmateriale

Omtrent 200 mødte op til kick off-mødet, hvor de første borger-ideer til Videbæks fremtid blev drøftet. Foto: Jørgen Kirk
Videbæk har masser at byde på og mange ressourcer, lød budskabet.

VIDEBÆK: Fremtidens planer for Videbæk kommer til at ligge i manges hænder, hvis man skal dømme efter hvor mange, der tirsdag fandt vej til kick off-møde på fritidscentret på Vestervang. Omkring 200 satte sig til rette ved bordene, der var dækket af plancher, tuscher og kulørte post it-blokke, som planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune havde lagt frem for at høste borgernes egne ideer til, hvordan byen skal udvikle sig.

- Jeg er kommet, fordi jeg har en interesse i byens udvikling, blandt andet så vi kan få de unge, der rejser ud for at studere, tilbage igen, fortalte Kim Mouridsen, der er selvstændig tømrer.

Socialrådgiverstuderende Jane Gudskov kom også for at sætte et fingeraftryk på den kommende udvikling. Som mor til tre børn vil hun gerne have byens ungdomsliv med på dagsordenen.

- Vi mangler noget til de unge, så de går og keder sig, hvilket kan give problemer. De mangler et sted at være, forklarede hun.

Annonce
Jane Gudskov og Vicki Olesen vil gerne bidrage til at skabe en helhedsplan for Videbæk, der gerne må indholde noget for børn og unge. Foto: Jørgen Kirk

Ideerne fra de to og de mange andre, der mødte op, skal give inspiration til den helhedsplan for Videbæk, som skal være færdig til sommeren 2020. Og hvis den endelige plan skal blive til noget, kræver det, at de lokale engagerer sig både før, under og efter.

Det bliver næppe en udfordring i Videbæk.

- Jeg er imponeret over det engagement, der er. Der er ikke bare kommet fantastisk mange, de er også ihærdige, sagde projektleder Anne Marie Bøgh, der boblede af begejstring efter mødet.

Inden Videbæk-borgerne fik lov til at åben for ide-fabrikken, fik de først nogle ord om deres by med på vejen af arkitekt Lene Gundahl Sørensen. Hun er kreativ leder ved arkitektfirmaet Arkitema, der har specialiseret sig i byudvikling og blandt andet har været med til at lave helhedsplanen for Ringkøbing og for centerbyer i Herning Kommune.

Hun havde zoomet ind på Videbæk før mødet.

Hun havde zoomet ind på Videbæk før mødet.

- Noget af det, jeg bemærkede er, at der er mange butikker, der har åbent. Og der er et intenst liv og leben i gaden for en by af den størrelse. Det er unikt, understregede hun og bemærkede, at det er på trods af, at Videbæk ligger tæt på flere større byer som Ringkøbing, Herning og Holstebro.

Lene Gundahl Sørensen roste blandt andet også mange gamle vejtræer, der giver karakter til byen og byens aktive hjemmeside.

- Det går bare stærkt her i Videbæk. Der er mange kompetencer og ressourcer, sagde hun.

Med de pæne ord om byen blev stoltheden og glæde ved Videbæk stivet af, før borgerne selv blev sat i sving. Først med en opgave om deres opfattelse af deres by, hvilket gav gode diskussioner rundt om ved bordene. Derefter skulle de komme med de temaer, der kan være en del af helhedsplanen.

Lene Gundahl Sørensen fra Arkitema havde set nærmere på, hvad Videbæk er for en størrelse. Og hun var imponeret over flere ting, blandt andet byens liv og handelsliv. Foto: Jørgen Kirk

Et tema per post-it-seddel, lød opgaven. Og mens Post it-blokkene blev tyndere og tyndere, blev bordenes plancher fyldt med temaer. Cykelstier, sundhedshus, bosætning, turisme, natur og fritid, børn og unge, fødevarer, tilflyttere, arbejdspladser, bæredygtig og mange, mange flere temaer blev der budt ind med.

Temaerne blev samlet og slået op ved udgangen. Alle havde fået tre røde klistermærker, som de sluttede aftenen af med at sætte på de tre temaer, de hver især vægtede mest.

- Vi har fået et kæmpe råmateriale at arbejde med. Det er så flot. Der er stor ros til Videbæk, understregede Anne Marie Bøgh.

Ideudviklingen sluttede dog langtfra med aftenens workshop på kick off-mødet. På https://helhedsplanvidebaek.rksk.dk/ kan man lægge sine ideer ind, store såvel som små, og komme med bud på, hvad der kan gøre Videbæk til et bedre sted at være. Siden, der allerede er taget i brug af iderige borgere, har åbent fra til 12. december.

Projektleder Anne Marie Bøgh fra kommunens planafdeling var imponeret over den ihærdige tilgang, som de mange deltagere viste på kick off-mødet. Foto: Jørgen Kirk
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce