Annonce
Læserbrev

Vi kan gøre en forskel: Hvert træ tæller

Læserbrev: Jeg tror, at rigtigt mange mennesker bliver lidt opgivende over at læse den ene overskrift efter den anden om smeltende isbjerge, brændende skove, oversvømmelser af byer og rekord efter rekord af ødelæggende hedebølger. De mange voldsomme nyheder gør, at vi forstår, at nok er vi den første generation, der for alvor mærker klimaforandringerne, men vi er også den sidste, der kan ændre den udvikling. Og hvad i alverden kan man stille op som enkeltperson?

Heldigvis en hel masse, og vi skal i gang.

Vi bliver blandt andet nødt til at tænke over, hvad og hvordan vi forbruger; hvad vi spiser; hvordan vi rejser. Og så skal vores folkevalgte nu skabe de rigtige rammer for at handle klimaklogt. Vi skal have en klimalov. Den kan blandt gå ud på at understøtte elbiler, offentlig transport, grøn energi, og gebyrer og skatter på klimaskadelige fødevarer og ikke mindst, så skal vi lade vores natur være en naturlig del af klimaløsningen.

Danmark er et af verdens hårdest opdyrkede lande og mere end 62 procent af det danske areal er landbrugsjorder og det meste er pløjet, gødet og sprøjtet. Det meste af arealet går til at producere foder til den enorme svineproduktion, hvis størrelse har vidtrækkende konsekvenser så langt væk som i Sydamerika. Her henter vi svinefoder til stor skade for regnskoven, klima og dyrearter.

Det går jo selvsagt ikke. For vi skal ikke alene beskytte skovarealet – det skal øges markant. Træer er således en stor del af svaret på klimaforandringerne, hvilket også understreges igen og igen af FN’s Klimapanel. Skove udmærker sig ved at være det mest effektive middel, vi kender, til at hive CO2 ud af atmosfæren. Når træerne vokser, optager de luftens CO2 gennem bladene og nålene, og lagrer det i selve træet. Skovens træer afhjælper hermed den massive belastning af klimaet, som CO2-gassen udgør. Vi skal altså have rigtigt mange flere træer overalt på kloden – også i Danmark.

TV2 og Danmarks Naturfredningsforening tager FN’s Klimapanel på ordet. Sammen kører vi et kæmpe TV show ’Danmark planter træer’. Vi beder simpelthen danskerne om at hjælpe med at plante så mange træer som muligt. Den 14. september samler vi ind og målet er at plante – mindst - én million træer i Danmark.

Jeg tror, alle kan være med. Det starter nemlig ved en tyver og for hver indsamlede 20 krone plantes ét træ i Danmark op til én million træer. Derudover går der 4 kroner til bevaring af skov i ind- og udland. De indsamlede midler videresendes til Growing Trees Network Foundation, som står for at rejse nye Folkeskove i Danmark, Den Danske Naturfond, som lægger skov urørt i Danmark, og WWF, som bevarer rydningstruet skov i udlandet. Træerne plantes på de landbrugsjorder, der opkøbes til formålet.

800.000 indere plantede 50 millioner træer i 2016. Etiopien plantede i juli i år 350 millioner træer. Vi starter med en million, og hvert træ tæller. Jeg håber, at rigtig mange danskere og rigtig mange firmaer og organisationer vil bakke op bag ’Danmark planter træer’, så vi kan få sat gang i de skove, der ikke alene vil bidrage til at bekæmpe klimaforandringerne, men også give os klimavenlige byggematerialer, beskytte vores drikkevand mod sprøjtegifte og – ad åre – danne levesteder for skovmår, spætter og pragttorbister og nattergale og mange af de andre arter, vi deler denne vidunderlige klode med.

Så der er masser af gevinster ved at gå ind i kampen mod klimaforandringerne – vi kan gøre en forskel hver især og vi kan gøre endnu mere sammen.

Foto: Allan Gudio Nielsen/Dansk Ornitologisk Forening
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Lad ikke besparelser ramme teatret: Teatret Om giver farve til kommunen

Læserbrev: Mon ikke de fleste læsere er klar over, at det ikke bliver nogen nem opgave for Byrådet at få balance i kommunens budget, og situationen bliver næppe mere tilfredsstillende af, at en uretfærdig fordeling af pengene imellem landets kommuner har nødvendiggjort besparelserne. I bestyrelsen for Teatret Om håber vi selvsagt, at besparelserne ikke rammer Teatret, så Teatret kan bevares, og så der er mulighed for også i 2022 at lave en festival for hele kommunen. Lige nu er vi så stolte af festivalen, som skabte så meget røre og opmærksomhed. Tak til de mange, som bidrog til festivalens succes. I min optik er der fem gode grunde til, at besparelserne ikke bør ramme Teatret Om: 1. Teatret Om er hele kommunens egnsteater. Teatret fortæller om de mennesker, der har boet i Naturens Rige, og mange af forestillingerne vækker opmærksomhed i hele Regionen. Teatret har fortalt om Mylius Erichsen, historier fra havet er fortalt gennem “Lighthouses”, og livet ved Bundsbæk Mølle har også været en ramme for teatret. 2. Teatret skaber opmærksomhed om Ringkøbing-Skjern Kommune både nationalt og internationalt. I forbindelse med Aarhus som Europas Kulturhovedstad i 2017 fik teatret en central rolle og var med til at gøre året til hele Regionens kulturbegivenhed. Teatret optræder i det hele taget mange forskellige steder både i Danmark og uden for landets grænser - og hver gang er det med til at manifestere Ringkøbing-Skjern Kommune som en stærk kulturkommune. 3. Teatret gør meget ud af at være synlig i hele kommunen. Vi har netop afviklet Ur-nat festivalen, og heldigvis har festivalen skabt opmærksomhed og begejstring rundt i hele kommunen. Det har været dejligt at opleve. Vi er stolte af at blive brugt, og vi er stolte af at være en del af Naturens Rige. Lige nu arbejder vi på at hjælpe med at formidle visionerne om Naturkraft - vi ser mange muligheder for samarbejde mellem Naturkraft og Teatret Om. 4. Ringkøbing-Skjern Kommune har et stærkt fritidsliv, som giver kommunen berettiget opmærksomhed i hele landet. Det kan man kun være stolt af. Men jeg synes også, at et mangfoldigt kulturliv er godt for kommunen. Et alsidigt kulturliv understøtter det gode liv i kommunen. Jeg synes, Teatret Om er en af hjørnestenene i kommunens levende kulturliv, og Teatret er med til at give kulturlivet farve. 5. Jeg synes Teatret Om giver overskud på kulturbalancen i kommunen. Men Teatret Om gavner også den økonomiske handelsbalance. Ganske vist betaler Ringkøbing-Skjern Kommune 1 million kroner i tilskud til Teatret Om. Det er mange penge. Men for hver krone, som kommunen giver, kommer der to kroner fra staten, og hertil kommer masser af indtægter fra fonde, salg af forestillinger og fra projekter. Det er mange penge, som på den måde flyder ind i kommunen og som skaber arbejdspladser til ni personer. Både tilskuddet og den kommunale bevilling til festivalen skaber aktivitet og udvikling i kommunen. Hver dag arbejdes der seriøst med en fortsat udvikling af teatret, så det gennem sine udtryksformer kan sætte sit præg på tidens aktuelle dagsordener. I al beskedenhed synes jeg, at Teatret Om på den måde har gjort et flot stykke arbejde for os alle sammen.

Annonce