Annonce
Læserbrev

Vi kan gøre en forskel: Hvert træ tæller

Læserbrev: Jeg tror, at rigtigt mange mennesker bliver lidt opgivende over at læse den ene overskrift efter den anden om smeltende isbjerge, brændende skove, oversvømmelser af byer og rekord efter rekord af ødelæggende hedebølger. De mange voldsomme nyheder gør, at vi forstår, at nok er vi den første generation, der for alvor mærker klimaforandringerne, men vi er også den sidste, der kan ændre den udvikling. Og hvad i alverden kan man stille op som enkeltperson?

Heldigvis en hel masse, og vi skal i gang.

Vi bliver blandt andet nødt til at tænke over, hvad og hvordan vi forbruger; hvad vi spiser; hvordan vi rejser. Og så skal vores folkevalgte nu skabe de rigtige rammer for at handle klimaklogt. Vi skal have en klimalov. Den kan blandt gå ud på at understøtte elbiler, offentlig transport, grøn energi, og gebyrer og skatter på klimaskadelige fødevarer og ikke mindst, så skal vi lade vores natur være en naturlig del af klimaløsningen.

Danmark er et af verdens hårdest opdyrkede lande og mere end 62 procent af det danske areal er landbrugsjorder og det meste er pløjet, gødet og sprøjtet. Det meste af arealet går til at producere foder til den enorme svineproduktion, hvis størrelse har vidtrækkende konsekvenser så langt væk som i Sydamerika. Her henter vi svinefoder til stor skade for regnskoven, klima og dyrearter.

Det går jo selvsagt ikke. For vi skal ikke alene beskytte skovarealet – det skal øges markant. Træer er således en stor del af svaret på klimaforandringerne, hvilket også understreges igen og igen af FN’s Klimapanel. Skove udmærker sig ved at være det mest effektive middel, vi kender, til at hive CO2 ud af atmosfæren. Når træerne vokser, optager de luftens CO2 gennem bladene og nålene, og lagrer det i selve træet. Skovens træer afhjælper hermed den massive belastning af klimaet, som CO2-gassen udgør. Vi skal altså have rigtigt mange flere træer overalt på kloden – også i Danmark.

TV2 og Danmarks Naturfredningsforening tager FN’s Klimapanel på ordet. Sammen kører vi et kæmpe TV show ’Danmark planter træer’. Vi beder simpelthen danskerne om at hjælpe med at plante så mange træer som muligt. Den 14. september samler vi ind og målet er at plante – mindst - én million træer i Danmark.

Jeg tror, alle kan være med. Det starter nemlig ved en tyver og for hver indsamlede 20 krone plantes ét træ i Danmark op til én million træer. Derudover går der 4 kroner til bevaring af skov i ind- og udland. De indsamlede midler videresendes til Growing Trees Network Foundation, som står for at rejse nye Folkeskove i Danmark, Den Danske Naturfond, som lægger skov urørt i Danmark, og WWF, som bevarer rydningstruet skov i udlandet. Træerne plantes på de landbrugsjorder, der opkøbes til formålet.

800.000 indere plantede 50 millioner træer i 2016. Etiopien plantede i juli i år 350 millioner træer. Vi starter med en million, og hvert træ tæller. Jeg håber, at rigtig mange danskere og rigtig mange firmaer og organisationer vil bakke op bag ’Danmark planter træer’, så vi kan få sat gang i de skove, der ikke alene vil bidrage til at bekæmpe klimaforandringerne, men også give os klimavenlige byggematerialer, beskytte vores drikkevand mod sprøjtegifte og – ad åre – danne levesteder for skovmår, spætter og pragttorbister og nattergale og mange af de andre arter, vi deler denne vidunderlige klode med.

Så der er masser af gevinster ved at gå ind i kampen mod klimaforandringerne – vi kan gøre en forskel hver især og vi kan gøre endnu mere sammen.

Annonce
Foto: Allan Gudio Nielsen/Dansk Ornitologisk Forening
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Dagbladet mener: Man bliver stolt over de fastboendes 'folkebevægelse'

Man bliver flov overfor turisterne. Sådan lyder den korte, kontante begrundelse for et initiativ, der forleden fik 20 lokale frivillige til at trække i gummistøvlerne og trodse møgvejret for at bruge deres lørdag på at samle de store mængder affald op, som i månedsvis har skæmmet grøfterne langs Klitvejen. Bag initiativet står Hvide Sande-parret Heidi Broe Vrist og Lars Anker Hansen. Det er dem, der har følt sig så flove over at se den smukke Margueritrute omdannet til en skamfuld skralderute, at de har valgt at tage affaldssækken i egen hånd og gøre noget ved sagen. I første hug blev 74 sække fyldt med øldåser, flasker, slikposer og meget andet skidt. 74 sække! Men der er såmænd tilstrækkeligt med skrald tilbage til, at man kan samle lige så meget op og mere til, når succesen gentages lørdag 29. februar - selvfølgelig forudsat, at der også denne gang dukker en pæn flok frivillige kræfter op, som vil bruge lidt af weekenden på en fælles forskønnelse af grøftekanten. De store mængder affald dukkede op til overfladen, da kommunens folk for nogle måneder siden rensede grøfterne op for at gøre dem i stand til bedre at kunne tage de store mængder af regnvand. Der var røster fremme om, at kommunen burde rydde op efter oprensningen, men afdelingsleder for Vej og Park Kristian Korsholm måtte med beklagelse afvise, at det kunne komme på tale. Det ville kræve mandetimer, der ikke er budget til, forklarede han. Det er sund fornuft, at kommunens ressourcer lige nu gør bedst fyldest ved at blive brugt på at skaffe afløb for de enorme vandmængder. Og det er udtryk for et beundringsværdigt borgersind, når private mennesker som Heidi Broe Vrist og Lars Anker Hansen ikke nøjes med at brokke sig over kommunen eller måske rense lidt på egen matrikel, men i stedet går forrest i en hel lille 'folkebevægelse'. Herfra letter vi på sydvesten og bukker i stor respekt for initiativet. Mennesker som jer er der god grund til at være stolt af! Der er mulighed for at blive en del af 'bevægelsen', hvis man møder op på parkeringspladsen ved genbrugsstationen i Hvide Sande lørdag 29. februar klokken 10. Det er ganske gratis at deltage. Og hvis andre byer skulle lade sig inspirere, fortæller vi gerne om det i Dagbladet.

112

22-årig taget med 26.700 kroner og bunker af narko: Pengene kommer fra salg af jule-mandler

Annonce