Annonce
Læserbrev

Vi føler os som gidsler for 3F: Stop jagten på ordentlige danske virksomheder

Læserbrev: Her hos Lauge Bonde ApS har vi de seneste uger været meget omtalt i medierne. Det er normalt ikke noget vi går efter, men i denne situation føler vi os nødsaget til at få vores sag - og sandheden omkring den - frem i offentligheden. Dagbladet Ringkøbing-Skjern har på sandfærdig måde beskrevet sagen, både med udtalelser fra vore medarbejdere og os som virksomhed, fra KA som arbejdsgiverforening og fra 3F. Derudover har Dagbladet også beskrevet historien bag 3F’s urimelige magtmisbrug i forhold til en gammel aftale (ikke lov!) fra 1899.

Vi - medarbejdere og virksomhed - føler os som ”gidsler”, fanget i 3F’s urimelige magtmisbrug og magtarrogance. Kunne vi betale en ”løsesum” for at komme fri, gjorde vi det gerne!

Gennem de 18 år vi har haft overenskomst med KA, er vi flere gange blevet kontaktet af den lokale 3F-afdeling, som kunne se, at vi ingen overenskomst havde med dem. Når vi så fortalte, at vi rent faktisk havde en overenskomst, som vi var meget godt tilfredse med ved KA, så svarede de hver gang: ”Nå, men så er I jo organiseret og har ordnede forhold. Så skal I bare vide, vi er der, hvis I skulle få lyst at skifte engang”. Det respekterede vi. 3F kom med et tilbud, vi takkede pænt nej, og så har vi i 18 år levet i fordragelighed og med respekt til hinanden.

Vi har dygtige og ansvarsfulde medarbejdere, som alle yder deres bedste hver dag. Alle har mulighed for at udvikle sig via kurser og lignende, som vi i virksomheden selv betaler for uden at skulle søge diverse fonde om midler.

Medarbejdere og virksomhed er ikke ”dem og os”, vi er et hold, som i fællesskab løser de arbejdsopgaver, vi påtager os. Vi kan tale, lytte og samarbejde med hinanden uanset alder, uddannelse, tro, fagforening og så videre. Vi kan lide at være sammen med hinanden på arbejdspladsen, men også i fritiden, når der er firmaarrangementer – ligegyldigt om det er medarbejdere eller virksomhed, der står som arrangør.

Vi har heller aldrig interesseret os for, om de virksomheder, vi samarbejder med, har haft overenskomst med 3F, KA eller om de slet ikke har været organiseret. Det er deres eget valg, og det kommer ikke os ved. Vi har arbejdsopgaver, som skal løses på bedst mulige måde, og det kan vi fint finde ud af sammen, uanset hvilken overenskomst / forening, vi hver især står i. For øvrigt kan jeg oplyse, at vi kun samarbejder med ordentlige danske virksomheder!

Det samme gælder vore medarbejdere. Indtil al balladen med 3F nu her, har vi ikke vidst noget som helst om, hvor og om vore medarbejdere stod i en fagforening. Det er for os en privat sag, og det kommer ikke os ved. Inden vi ansætter en medarbejder, bliver han orienteret om, at vi har overenskomst med KA, og hvilke ordnede forhold det giver ham. Det skriver medarbejderen selv under på i ansættelsesaftalen, når han starter i virksomheden - uden tvang fra nogen. Jeg kan for øvrigt oplyse, at vi aldrig har haft svært ved at få medarbejdere og ej heller lærlinge!

Vi accepterer og respekterer virksomheder og medarbejdere, der selv har valgt at samarbejde med 3F og deres overenskomst. Vi forlanger bare, at 3F skal gøre det samme, altså acceptere og respektere virksomheder og medarbejdere, der selv har valgt at samarbejde med andre Arbejdsgiverforeninger eller fagforeninger. Det vigtigste må da være, at vi er organiseret og følger en anerkendt og lovlig dansk overenskomst.

Derfor, 3F: Stop jeres jagt på ordentlige og ansvarsfulde danske virksomheder - som for øvrigt med glæde bidrager til det gode velfærdssamfund, vi alle nyder godt af i Danmark i 2019.

Annonce
Lauge Bonde Borris faglig konflikt overenskomst 3F Kristelig Arbejdsgiverforening anlægsgartner
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce