Annonce
Læserbrev

Vestjysk vindenergi kræver bedre elnet

Selv hvis Danmark og England ikke byggede Viking Link, ville den stigende mængde vindenergi fra Nordsøen og Nord- og Vestjylland kræve, at elnettet mellem Idomlund og Endrup skulle udbygges.
Annonce

Læserbrev: Dagbladet Ringkøbing-Skjern bringer 25. april artiklen ”Herborg-borgere talte dunder mod Viking Link i energiudvalget” om Bent Søndergaards og Niels Vads, foretræde for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. Her påstår de, at Energinets planlagte udbygning af højspændingsnettet i Vestjylland er unødvendig. ”Vindmøllestrømmen kan sagtens være i de nuværende 150 kilovolt ledninger. Så årsagen til, at man udbygger strømnettet i Vestjylland er, at transmissionskapaciteten i Viking Link er så stor, så hvis der kommer et udfald på Viking Link, så skal der være så stor kapacitet på begge sider af Nordsøen for at lede strømmen væk. Ellers får man en nedsmeltning”, siger Niels Vad.

Det er ikke korrekt.

Højspændingsnettet i Vestjylland har nået sin øvre grænse og kan ikke indpasse mere elproduktion. Der er i de senere år udbygget massivt med vindmøller, og med mere havvind, herunder mindst en af flere af fremtidens 800 MW kæmpe havmølleparker i Nordsøen, planlagt, er der brug for at udbygge elnettet. Ellers vil der hvert år være mange timer, hvor vindmøller må lukkes ned, fordi elnettet ikke har kapacitet til at transportere strømmen ud til forbrugerne. Derfor er det nødvendigt at pille den nuværende 150 kV-forbindelse mellem Idomlund ved Holstebro og Karlsgårde ved Varde ned og erstatte den med en større 400 kV-forbindelse mellem Idomlund og Endrup nær Esbjerg.

Vi er i Danmark nået langt med opstillingen af grøn elproduktion. Over 40 procent årligt kommer allerede fra vind og sol. Men det næste tiår kommer udviklingen til at gå endnu stærkere. Forventningen er 100 procent grøn el i 2030, og det kræver, at den nuværende elproduktion fra vindmøller og solceller tredobles. En kæmpe opgave. Og da elproduktionen i fremtiden bliver lavet langt fra forbrugerne – ofte på havet – skal elnettet udbygges, for at de store mængder strøm kan komme frem til forbrugernes stikkontakter.

Vi har i Energinet ansvaret for danskernes forsyning, og for at vi effektivt kan indpasse mere grøn energi. Derfor vil vi ud over en forstærkning af elnettet mellem Idomlund og Endrup også etablere en over 700 km lang elforbindelse mellem Danmark og England, kaldet Viking Link, samt en 400 kV-højspændingsforbindelse mellem Endrup og den dansk-tyske grænse.

Når Danmark får meget mere vindmøllestrøm, får vi også mange timer, hvor danske møller producerer langt mere, end danskerne kan bruge. Engelske forbrugere vil gerne købe den danske strøm, og da elpriserne i England er højere end i Danmark, vil Viking Link give et overskud på flere milliarder til det danske samfund.

Desuden vil adgangen til et engelsk marked med højere priser gøre det mere attraktivt at investere i endnu mere grøn energi. Risikoen for investorer, der vil rejse vindmøller, sætte solceller op eller lign., bliver mindre, når de ikke blot kan sælge strøm i et marked med mange timer med meget lave priser, fordi der i forvejen er stor elproduktion og konkurrence, når det blæser.

Da Viking Link bliver en meget kraftfuld forbindelse, kræver det udbygning af elnettet mod syd og Tyskland, for at sikre, at Vestdanmark har strøm og undgår strømafbrydelse, hvis der skulle ske udfald på Englandskablet. Overalt i Europa ser vi samme udvikling. Lande forbindes tættere, og forsyningssikkerhed sikres i stigende grad gennem samhandel og stærke naboskaber.

Det er ikke rigtigt, når Bent Søndergaard i artiklen påstår, at Viking Link vil give underskud ifølge tal fra den europæiske sammenslutning af eltransmissionsselskaber, ENTSO-E. Energinet bygger sammen med engelske National Grid Viking Link, fordi forbindelsen skaber overskud i begge lande og gavner udbygningen af grøn energi. ENTSO-E (som Energinet i øvrigt er medlem af) laver hvert andet år analyser af alle mulige potentielle europæiske elforbindelser på kryds og tværs mellem lande, men tallene kan ikke overføres på eller sammenlignes med beslutningsgrundlaget for Viking Link.

Bl.a. medtager ENTSO-E’s beregninger ikke nogle af de økonomiske fordele for Danmark, ligesom ENTSO-E i sin regnemetode har europæiske og ikke danske briller på – hvis de lande, der etablerer en forbindelse, får et stort plus af en grænseoverskridende elforbindelse, men et tredje og fjerde land får et minus, modregnes det i ENTSO-E regnskabet i gevinsterne i de lande, der etablerer forbindelsen. Viking Links milliardgevinst for Danmark bliver derfor reelt usynlig i ENTSO-E’s fælleseuropæiske opgørelse.

Men selv hvis Danmark og England ikke byggede Viking Link, ville den stigende mængde vindenergi fra Nordsøen og Nord- og Vestjylland kræve, at elnettet mellem Idomlund og Endrup skulle udbygges.

Vi er naturligvis klar over, at mange lodsejere og naboer helst så, at den nuværende 150 kV-ledning ikke blev pillet ned og erstattet af en større 400 kV-forbindelse, da de færreste ønsker elledninger i deres nabolag. Men det er faktisk muligt at planlægge fremtidens rute, så den berører færre lodsejere end i dag. For at sikre, at udbygningen bliver lavet så skånsomt som muligt, vil alle berørte borgere, kommuner mv. blive inddraget, så alle kan komme med forslag, input og indvendinger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce