Annonce
Videbæk

Vestjylland Forsikring udvider: Har købt nabohus og flytter p-plads

De nye tilbygning er markeret med rødt. Den skal ligge på arealet på Dyrvigsvej, hvor der er offentlig p-plads. Vestjylland Forsikring har derfor købet ejendommen Dyrvigsvej 4 og anlægger en ny p-plads, der kan rumme 44 biler.
Forsikringsselskabet vil udvide med et byggeri på 380 kvadratmeter i to etager og anlægger ny p-plads ved Dyrvigsvej 4.

Videbæk: Vestjylland Forsikring vækster og vil nu udvide sine kontorer på Bredgade/Dyrvigsvej i Videbæk.

Selskabet har søgt om tilladelse til at opføre et byggeri i to etager med et samlet etageareal på 380 kvadratmeter. Tilbygningens højde svarer til højden af den nuværende bebyggelse.

Tilbygningen skal opføres som en forlængelse af selskabets eksisterende bygning på Bredgade/Dyrvigsvej.

Annonce

Tilbygningen kommer til at ligge på den offentlige p-plads på Dyrvigsvej, som derfor skal sløjfes. Arealet er er i lokalplanen udlagt til p-plads, så derfor kræver ansøgningen dispensation.

Plads til 44 biler

Som erstatning for p-pladsen har Vestjylland Forsikring købt nabohuset på Dyrvigsvej 4, som vil blive revet ned. På grunden skal der anlægges en ny p-plads med plads til 44 biler. Den eksisterende p-plads kan rumme 19 biler, så Videbæk får altså flere p-pladser takket være Vestjyllands udvidelse.

Selskabet har haft reserveret ni p-pladser og beder om, at der også på den nye p-plads kan blive reserveret et antal pladser i tidsrummet otte til 16 på hverdage. Uden for dette tidsrum må alle pladser benyttes af offentligheden.

Det nye byggeri har været i nabohøring hos alle beboere i området og har ikke givet anledning til bemærkninger.

Teknik- og miljøudvalget skal diskutere sagen på tirsdag. På forhånd indstiller forvaltningen, at der gives grønt lys til byggeriet og til flytning af p-pladsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce