Annonce
Debat

Vesterhav Syd: Lad tvivlen komme os til gode

Annonce

Læserbrev: Den 17. december 2018 kom meddelelsen fra Energiklagenævnet om, at de ophæver Vattenfalls tilladelse af 22. december 2016 fra Energistyrelsen til at etablere den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd ud for Holmsland Klittange. Ophævelsen gælder for den del der vedrører VVM-redegørelsen, altså den vedvarende virkning på miljøet. Det er selvfølgelig fint, at man går i gang med at lave et tillæg til den nuværende VVM-redegørelse, som skal omfatte det konkrete projekt og så bruge 1 - 2 år på dette indbefattet høringsfase og klager m. m.

Men er det ikke skønne spildte kræfter, hvis man lytter til, hvad Energiministeren meldte ud sidst i september 2018 om, at det kunne komme på tale at etablere en stor havvindmøllepark ud for den jyske vestkyst i området fra Lyngvig Fyr og op til nord for Thorsminde. For hvorfor ikke slå Vesterhav Syd sammen med det man i notatet om "Fremtidens Havvindmølle placeringer - 2025" fra april 2007", kalder "Ringkøbing Fjord havvindmøllepark" 18 til 24 km fra kysten. For at have først Vesterhav Syd over 15 km startende syd for Lyngvig fyr og op til nord for Søndervig 4,2 - 10 km ude i havet og derefter Ringkøbing Fjord startende ud for fyret og op til nord for Thorsminde, en strækning på ca. 40 km 18 - 24 km ude i havet, for så lidt længere oppe at have Vesterhav Nord igen kun 5 -10 km fra land. M.a.o., det kan blive et festligt syn med synlige havmøller eller glimtende lys over en strækning fra syd til nord på 60 - 70 km i forskellig afstand fra kysten ud for noget af Danmarks mest særprægede og sjældne natur.

Til I partiledere, som sidder med bolden - Mette Frederiksen (S), Morten Østergård (Rad.), Pia Olsen Dyhr (SF) og Søren Pape Poulsen (C) - kom nu Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) til hjælp med at få Vesterhav Syd flyttet ud. Lyt dog til hvad landskabsarkitekterne skrev i deres høringssvar til VVM - redegørelsen, nemlig at Vesterhav syd burde droppes. Påvirkningen vil være massiv over en 15 km lang kyststrækning. Den oplevelsesmæssige værdi af klitlandskab, kystlinie og horisont vil forringes betragteligt og satsningen på naturturisme vil blive påvirket i en sådan grad, at der er fare for en yderligere marginalisering af vestkysten. Landskabsudvalget under Akademirådet er ikke blidere i deres ordvalg.

Her gentager jeg lige, hvad de fire partiledere sagde, efter at de med deres stemmer d. 21. nov. 2016 havde stemt for at Vesterhav Syd og Nord skulle etableres sammen med forliget om udfasningen af PSO-en:

Mette Frederiksen: "Nu får vi de kystnære havvindmøller, som vil give masser af arbejdspladser rundt om i Danmark".

Morten Østergaard: "Vi bevarer og fremmer den grønne omstilling med de kystnære havvindmøller".

Pia Olsen Dyhr: "Hvis vi ikke havde fået de dem, var det blevet over mit lig".

Søren Pape Poulsen: "De kystnære havvindmøller var et kardinalpunkt for os, også selv om bundskatten bliver hævet noget".

Fakta er, når man tager de fire partilederes ord under et, at de kystnære Havvindmøller ikke giver mange danske arbejdspladser, måske endda langt færre, når turismen medregnes. Den grønne omstilling vil være den samme om møllerne står 4 - 10 km ude eller 20 eller flere km ude. Ingen er imod møller, bare de placeres hensigtsmæssigt, hvilket der ikke er lagt op til pt. Men, hvis de ovenfor nævnte partiledere ville tage ved lære af fakta, har de nu muligheden for at tænke sig om og rette op på dette vildskud med kystnære havvindmøller.

Til energiordfører Tomas Danielsen (V), hvis man gerne vil gøre noget i en sag, så starter men ikke med at være opgivende, men tager sagen som en udfordring og går i gang. Som formand for Folketingets Energiudvalg har du/man jo mange kontaktmuligheder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Kære borgmester: Jeg savner stadig svar

Annonce