Annonce
Læserbrev

Vesterhav Syd: Hvorfor denne hast med kabelnedlægning?

Hvorfor ikke vente to-tre år med den nu påtænkte linjeføring? De røde rør kan let oplagres og vente.

Læserbrev: Søndag 28. juli. Klokken er 13.15, og jeg er søgt indendørs i sommerhuset. For lige med et styrtede tordenregnen ned, nærmest skybrud. Udenfor på stien til havet løber feriegæsterne forpjuskede og våde mod deres sommerferiehus. Men lige her i regnvejret er der noget som får mig til tasterne, nemlig dette: I morgen, mandag, går svejsningen af de røde rør til onshore kabelforbindelsen til den i tre år udsatte Vesterhav Syd i gang.

Men er det ikke et molboarbejde? Hvorfor sådan en hast? Hvorfor ikke vente to-tre år med den nu påtænkte linjeføring? De røde rør kan let oplagres og vente. For det kunne jo tænkes, at Energiministeren, Regeringen og et samlet Folketing kom til fornuft og indså, at det er en forkert linjeføring, man er i gang med. Måske skal rør med kabler jordlægges et helt andet sted. For vi må jo antage, at endnu en stor Havvindmøllepark, hvis ikke to, skal placeres syd for ”Thor” 25 kilometer fra land. Og sammen med vedtagelsen af denne eller disse havvindmølleparker aflyses de små kystnære havvindmølleparker Vesterhav Syd og – Nord. Det ville give mening og give mere plads til fiskerne i området fra kysten til 25 kilometer ud på havet.

Vattenfall har før været nødt til at komme til ”truget”. For eksempel lød det fra Vattenfall 1. marts 2018, at møllerne kan ikke flyttes. De forstår godt lokale beboeres og sommerhusejeres frustration. Men en ændring inden for det tildelte område kan ikke lade sig gøre, punktum færdig. Men 20. december meddeler Energiklagenævnet, at de tilbageviser VVM-redegørelsen med krav om et tillæg især med hensyn til miljødelen. Senere kommer så meddelelsen om udsættelsen af projekterne Vesterhav Syd og – Nord i tre år.

1. juli 2019 meddeler Vattenfalls landechef Michael Simmelsgaard, at man har lyttet til lokalbefolkningens kritik og nu vil placere møllerne længst ude i det tildelte område. Men set fra min side, så har Vattenfall aldrig villet lytte til lokalbefolkningens eller sommerhusejernes kritik. Når der har skullet ske ændringer i forhold til den plan, Vattenfall fremlagde i august 2016 med hensyn til placering, hvor Energistyrelsen tilsyneladende har nikket ja, så har det aldrig været på grund af kritik fra lokale eller sommerhusejere. Nej kun Energiklagenævnets tilbagevisning af VVM-redegørelsen har kunnet rokke Vattenfall, og ingen andre.

Vi har kun været irriterende kustoder med vores indlæg i debatten, som kun vil bevare alt som det er. Ja, når det gælder en sjælden rå natur, hvorfra der er et fantastisk frit udsyn helt ud til horisonten.

Vattenfall har i denne sag aldrig levet op til deres egen målsætning om at lytte til de berørte.

Annonce
Hvorfor ikke vente to-tre år med den nu påtænkte linjeføring? De røde rør kan let oplagres og vente, mener læserbrevsskribenten. Foto: Mads Dalegaard
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce