Annonce
Læserbrev

Værn om vore kulturbærere: Saml de store skoler i Ringkøbing

Læserbrev: Lad det være sagt fra start, at i et tillidshverv som formand for bestyrelsen bag Højmark Idrætshaller og Forsamlingshus har jeg et stærkt økonomisk incitament til at se, at den lokale skole i Højmark ikke beordres lukket i økonomiudvalgets igangværende budgetrunde, da det vil fjerne en afgørende del af hallens økonomi.

For cirka et halvt år siden var jeg på kommunalt initiativ inviteret til et møde, der skulle afsøge forslag til, hvordan man kan øge tilflytningen til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vi kan starte med at nævne, hvad der ikke fungerer: Sørg for usikkerhed omkring, hvilke institutioner, der findes lokalt, og fjern den lokale indflydelse derpå. Kopier de kvaliteter, der kendetegner andre kommuner, der er bedre stillet i forhold til at huse længerevarende uddannelser, vel vidende, at det aldrig vil lykkes. Glem, at Ringkøbing-Skjern Kommune består af mindre landsbyer iblandet større landsbyer (Såkaldte centerbyer eksisterer ikke her! Det tætteste vi kommer, hvad der blot er en satellitby, kaldes Galten, Skanderborg eller Hornslet). Hvis en borger, modsat vi, der bor i Ringkøbing-Skjern Kommune, ønsker høje leveomkostninger, massiv kø i morgentrafikken og ghettodannelser, køber borgeren sig alligevel en byggegrund til et typehus i Herning eller øst for højderyggen.

Hvad der virker for de vestjyske landsbyer, er forudsigelighed, holdbare aftaler og arbejdsro. Hvis en lille skole skal lukkes, skal den nok lukke sig selv, når betingelserne for ansvarlig skoledrift er faldet væk. Disse betingelser hedder: Mål for økonomi, - indlæring, -dannelse, -bygningsstandard, -sikkerhed, -skolegård med mere.

Hvis målet er business case, har jeg et godt forslag, som jeg selv synes, flugter dårligt med at styrke lokale initiativer l den vestjyske kultur: Nedlæg skolerne i Skjern, Tarm og Videbæk, hvor der i forvejen er god og velfungerende infrastruktur i form af tog og bus. Byg en stor skole i Ringkøbing og saml alle store skoler der. Så kan vi i en kort årrække leve i troen på eksistensen af en centerby i Ringkøbing-Skjern Kommune, indtil denne illusion også er bristet, eller at vi har skabt noget, der i et svagt øjeblik kunne minde om en centerby. En centerby, der alligevel er båret frem af turismen på kysten og fjorden.

Annonce
Højmark-børnene satte sidste år ord på, hvorfor de er glade for deres skole. Arkivfoto: Poul Osmundsen
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce