Annonce
Læserbrev

Værn om vore kulturbærere: Saml de store skoler i Ringkøbing

Læserbrev: Lad det være sagt fra start, at i et tillidshverv som formand for bestyrelsen bag Højmark Idrætshaller og Forsamlingshus har jeg et stærkt økonomisk incitament til at se, at den lokale skole i Højmark ikke beordres lukket i økonomiudvalgets igangværende budgetrunde, da det vil fjerne en afgørende del af hallens økonomi.

For cirka et halvt år siden var jeg på kommunalt initiativ inviteret til et møde, der skulle afsøge forslag til, hvordan man kan øge tilflytningen til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vi kan starte med at nævne, hvad der ikke fungerer: Sørg for usikkerhed omkring, hvilke institutioner, der findes lokalt, og fjern den lokale indflydelse derpå. Kopier de kvaliteter, der kendetegner andre kommuner, der er bedre stillet i forhold til at huse længerevarende uddannelser, vel vidende, at det aldrig vil lykkes. Glem, at Ringkøbing-Skjern Kommune består af mindre landsbyer iblandet større landsbyer (Såkaldte centerbyer eksisterer ikke her! Det tætteste vi kommer, hvad der blot er en satellitby, kaldes Galten, Skanderborg eller Hornslet). Hvis en borger, modsat vi, der bor i Ringkøbing-Skjern Kommune, ønsker høje leveomkostninger, massiv kø i morgentrafikken og ghettodannelser, køber borgeren sig alligevel en byggegrund til et typehus i Herning eller øst for højderyggen.

Hvad der virker for de vestjyske landsbyer, er forudsigelighed, holdbare aftaler og arbejdsro. Hvis en lille skole skal lukkes, skal den nok lukke sig selv, når betingelserne for ansvarlig skoledrift er faldet væk. Disse betingelser hedder: Mål for økonomi, - indlæring, -dannelse, -bygningsstandard, -sikkerhed, -skolegård med mere.

Hvis målet er business case, har jeg et godt forslag, som jeg selv synes, flugter dårligt med at styrke lokale initiativer l den vestjyske kultur: Nedlæg skolerne i Skjern, Tarm og Videbæk, hvor der i forvejen er god og velfungerende infrastruktur i form af tog og bus. Byg en stor skole i Ringkøbing og saml alle store skoler der. Så kan vi i en kort årrække leve i troen på eksistensen af en centerby i Ringkøbing-Skjern Kommune, indtil denne illusion også er bristet, eller at vi har skabt noget, der i et svagt øjeblik kunne minde om en centerby. En centerby, der alligevel er båret frem af turismen på kysten og fjorden.

Annonce
Højmark-børnene satte sidste år ord på, hvorfor de er glade for deres skole. Arkivfoto: Poul Osmundsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Tyve stjal smykker ved villaindbrud i Skjern

Læserbrev

Udbud af ambulancekørsel: Den gode idé opstår i samarbejdet

Læserbrev: I løbet af januar tager Region Midtjylland vigtige skridt i retning af at fastlægge fremtidens ambulancekørsel, når der tages stilling til det kommende udbud af kørslen. Der er meget på spil i regionsrådets måde at skrue udbuddet sammen på: Grundlæggende spørgsmål om, hvilken pris og kvalitet borgerne kan få for skattekronerne i de kommende år, og mulighederne for at bruge offentlig-privat samarbejde som driver for innovation i den offentlige sektor. I disse år går en stor generation på pension med udsigt til at leve længere, og færre er tilbage til at forsørge flere. Lige som vi står overfor udfordringer med at få sundhedskronerne til at række, fordi folk lever længere, og flere får kroniske sygdomme. Der er med andre ord grundlag for at tænke nyt og bruge det store potentiale, der ligger i samarbejdet mellem sektorerne, til at få mere for pengene og levere ny og innovative løsninger. De gode ideer og intelligente løsninger på sundhedsområdet er allerede mange – og regionerne er grundlæggende gode til at række ud til offentlig-privat samarbejde i udviklingen af nye innovative teknologier og måder at løse sundhedsudfordringen på. Historisk gælder det også indenfor det akutte og det præhospitale område, hvor vi har set forsøg med el-køretøjer, kunstig intelligens, stabilisering eller færdigbehandling af KOL-patienter. Og mange nye tiltag er for længst implementeret, som for eksempel den elektroniske patientjournal, der optimerer patientforløbet, eller EKG taget allerede i ambulancen, som sikrer, at hjertepatienter kommer til det rigtige hospital. Langt flere bliver i dag hjulpet hurtigere og bedre, fordi den fælles innovation fungerer. Region Midt står overfor de kommende udbud på ambulanceområdet, og her har regionen gode muligheder for at stille krav i udbud til andet og mere end blot økonomien. Udbud bliver dermed en vej til at omsætte innovationen og de smarte løsninger hos leverandørerne til realitet til gavn for borgerne. Man behøver ikke se længere end til Norge, hvor flere kommuner gik sammen om at stille krav om CO2-neutrale byggepladser til leverandørerne i forbindelse med et stort fælles byggeri. På den måde kommer offentlige økonomiske muskler i spil og bliver en driver for innovationen. På samme måde har Region Midtjylland med udbuddet gode muligheder for at skubbe på innovation på sundhedsområdet til patienternes og borgernes fordel.

Annonce