Annonce
Ringkøbing

Unge og lokale fødevarer vil indtage stationsbygning

Den gamle stationsbygning fra 1875 vil forhåbentlig snart summe af nyt liv. Foto DSB.

Arbejdsgruppe skal kigge nærmere på, hvilke muligheder Ringkøbings gamle jernbanestation giver for en række aktiviteter; workshop engang i januar.

RINGKØBING: Står det til DSB, Ringkøbing Udviklingsforum og kommunen, vil der inden så længe blive masser af liv i den gamle stationsbygning.

DSB ser meget gerne, at stationen fyldes med aktiviteter, og en styregruppe har i et stykke tid arbejdet med planerne. Blandt andet har borgere på opfordring af styregruppen indsendt 74 forskellige forslag.

Det fortæller Hans Christian Vestergaard, formand for Ringkøbing Udviklingsforum, der sidder i styregruppen sammen med borgmester Hans Østergaard, viceborgmester Søren Elbæk og fagchef Per Høgh samt repræsentanter for DSB.

- Vi er meget glade for de mange forslag, vi har fået. Vi har kigget nærmere på dem og er blevet enige om i styregruppen, at vi skal arbejde videre mod, at stationen bliver et værested for unge kombineret med et center, der arbejder for at fremme lokale fødevarer, siger Hans Christian Vestergaard.

- Vi har ikke defineret nærmere, hvad indholdet skal være, men har nedsat en arbejdsgruppe, der kan undersøge mulighederne nærmere.

Nyt liv på stationerne

Projekt Nyt Liv på Stationerne sætter fokus på, hvordan tomme stationsbygninger kan blive et lokalt aktiv. DSB Ejendomme vil gerne i dialog med kommuner og lokale aktører, der vil medvirke til, at byens station igen bliver et lokalt aktiv.DSB Ejendomme ser det som sin rolle at fungere som sparringspartner og bidrage med viden og erfaring omkring alt fra de fysiske forhold på stationen til projekter på andre stationer.Samtidig vil man gerne bidrage med viden om fundraising og inddragelse af frivillige. Man medvirker også gerne i udviklingsprocessen, mens projektejerrollen ligger hos kommuner eller lokale aktører.

Der er masser af muligheder for aktiviteter i stationsbygningen i Ringkøbing, siger Hans Christian Vestergaard, formand for Ringkøbing Udviklingsforum.

Workshop til januar

Arbejdsgruppen består ud over Hans Christian Vestergaard af Kent Viborg fra Kulinarisk Vestjylland, Jens Møller Nielsen fra Vestjysk, Bo Lodberg fra Ringkøbing-Skjern Boligforening, Per Høgh, Hans Christian Vestergaard, samt to unge, dels Niklas Stentoft, der er formand for Ungerådet, og Martine Brumsbjerg, der er tidligere formand af rådet samt medlem af bestyrelsen for Ringkøbing Udviklingsforum.

- Arbejdsgruppen vil i løbet af januar indkalde til en workshop, der gerne skal genere en masse ideer, siger Hans Christian Vestergaard.

Stationen ejes af DSB Ejendomme, der meget gerne ser, at tomme stationsbygninger bliver til et lokalt aktivt.

DSB Ejendomme kører derfor en kampagne, hvor man gennem dialog med kommuner og lokale aktører forsøger atter at skabe rammerne for et samarbejde, hvor kommunen enten lejer sig ind på stationen for at igangsætte egne projekter eller hvor DSB finder lokale ildsjæle, der kan skabe liv på stationen.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Overforbrug: Mere genbrug af plastsække og -poser

Læserbrev: I et svar til mig fra Ringkøbing-Skjern Kommune fremgår, at man fremover vil ændre instruks, vedrørende plastsække og –poser, idet der nu på kommunens genbrugspladser bliver skiltet med opfordringen: 'Tøm plastsække og -poser, så de kan genbruges'. Som jeg tidligere har været inde på, er det et stort overforbrug / plastsvineri med blandt andet plastsække, der finder sted. Og så er genbrug af plastsække en vej til formindskelse heraf. Borgmester Hans Østergaard har tidligere, i brev til mig, takket mig for min indsats på området og skriver videre: ”Jeg er overordnet helt enig med dig i, at vi skal være meget opmærksomme på plastproblematikken, og finde løsninger på denne”. En af disse løsninger er at genbruge plastsække. Og det er da skønt, at Ringkøbing-Skjern Kommune er de første, der går ind for genbrug af plastsække og –poser. Der er trods alt, på landsplan, også en stor besparelse herved. Der kører p.t. en kampagne på tv der hedder: ”Plant et træ for 20 kroner”. Ifølge Danmarks Statistik er der cirka 2,7 millioner husstande i Danmark. Hvis alle kommuner går ind for ideen om at genbruge plastsække, ville landets borgere på årsbasis, efter mine beregninger, kunne spare cirka 150 millioner kroner. Og det kunne der så plantes cirka 7,5 millioner træer for. Og jeg tror, at alle er enige i, at der er mere brug for at plante træer end for et unødvendigt stort forbrug af plastsække og –poser.

Ringkøbing For abonnenter

Der skal være tid til lektier: Lærke har sat ét af sine tre fritidsjob på pause

Annonce