Ringkøbing

Underskud på 642.000 kroner: Sygemeldinger og afskedigelser blev en dyr omgang for museum

- Foreløbig ser det meget godt ud, siger direktøren for Ringkøbing-Skjern Museum, Mette Bjerrum Jensen, der er i gang med sit første hele år i chefstolen. Arkivfoto: Jørgen Kirk
Ringkøbing-Skjern Museums regnskab for 2018 viser et underskud på 642.000 kroner. Direktør Mette Bjerrum Jensen er dog fortrøstningsfuld, da der er rettet op på en del ting siden hendes tiltrædelse 1. november sidste år.

Ringkøbing-Skjern: Når man zoomer ind på 2018-regnskabet for Ringkøbing-Skjern Museum, vækker posten 'personaleomkostninger' en vis opmærksomhed. Her er der bogført en udgift på knap 17,2 millioner kroner, og sammenlignet med 2017 er der tale om en stigning på 1,5 millioner kroner.

På regnskabets bundlinje står der et minus på 642.000 kroner.

- Forklaringen ligger i, at vi havde en sæson med mange sygemeldinger og nogle ansættelser, der endte i afskedigelser. Derfor blev vores budget på ansatte langt højere end forventet.

Sådan siger direktøren for Ringkøbing-Skjern Museum, Mette Bjerrum Jensen.

Hun tiltrådte chefstillingen 1. november 2018, og hun bærer derfor ikke hele sidste års byrde på sine skuldre. Mette Bjerrum Jensens forgænger, Kim Clausen, fratrådte med udgangen af maj sidste år, og deri ligger en del af forklaringen:

- Souschefen har haft rigeligt at gøre med at passe forretningen, så han har ikke kunnet holde øje med det hele, tilføjer Mette Bjerrum Jensen, der har en klar vision om at gentænke hele Ringkøbing-Skjern Museum og dets i alt 14 besøgssteder.

Alt uheldigt faldt sammen på én gang sidste år, og jeg er sikker på, det ikke sker igen

Mette Bjerrum Jensen, direktør, Ringkøbing-Skjern Museum

Lidt færre gæster

I bestræbelserne på at fremme arbejdsmiljøet på den store arbejdsplads har Mette Bjerrum Jensen blandt andet ansat en såkaldt værtsansvarlig på nogle af besøgsstederne for at sikre en bedre service og trivsel:

- Alt uheldigt faldt sammen på én gang sidste år, og jeg er sikker på, det ikke sker igen. Vi har ikke nær det samme antal sygemeldinger, siger direktøren.

Ringkøbing-Skjern Museum satte i 2017 besøgsrekord med godt 216.000 gæster, og det kunne ikke helt matches sidste år, hvor der blev noteret en tilbagegang på 1635 gæster:

- Men vi er meget fortrøstningsfulde. Vi har haft en god sommer med masser af mennesker på vestkysten, og vores besøgstal ligger over sidste års niveau, tilføjer Mette Bjerrum Jensen.

Hun arbejder fortsat på at opdyrke sit netværk i kommunen og at udvide sit kendskab til alle kroge af den omfattende forretning, der fra efteråret og halvandet år frem vil gennemgå et større serviceeftersyn:

- Vi vil arbejde med udviklingsplaner for hele butikken, siger chefen.

Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Voldsom kritik af socialtilsynet i Schuberts Minde-sag: Det lugter af personlig hetz

Læserbrev

Højhuse og højspænding: Master, mandater og meninger

Læserbrev: I et læserbrev i Dagbladet søndag retter Bjarne Nielsen en skarp kritik af politikere i almindelighed og af mig i særdeleshed. Bjarne reflekterer over det forhold, at jeg har stemt for et etagebyggeri i Videbæk og nu personligt rammes af etableringen af 400 KV-ledningen, der antagelig bliver placeret meget tæt på Laugesens Have, hvor jeg er leder og hvor jeg har tjenestebolig med bopælspligt. I læserbrevet tillægger Bjarne Nielsen mig holdninger, jeg aldrig har haft, og udtryk, jeg aldrig har brugt. Jeg mener ikke, etagebyggeriet er uden betydning for de naboer, der bor tættest på. Og jeg har aldrig sagt det. Det ville højne kvaliteten af debatten, hvis Bjarne Nielsen ville holde sig til det, jeg faktisk mener, og det, jeg faktisk har sagt. Jeg har besøgt naboerne til etagebyggeriet. Jeg har talt med dem. Jeg har brugt langt mere tid på modstandere af projektet, end jeg har brugt på projektmagerne. I alle politiske sager mener jeg, det er en pligt at orientere sig grundigt, inden man tager stilling. Det har jeg gjort i den sag. Herefter har jeg taget stilling. I byrådet var der et flertal for etagebyggeriet. Det er mandaterne der tæller. Det er demokrati. Jeg forstår og anerkender fuldstændig de gener, det påfører beboerne på Dalsvinget. Det har jeg sagt gennem hele sagen. Det mener jeg stadig. Alle beslutninger i politik har konsekvenser for de mennesker, der bliver berørt af det. Særligt enhver form for udbygning eller udvikling - af hvad art tænkes kan. Vi ønsker øget bosætning i alle vores byer. Vi ønsker en bedre infrastruktur. Vi ønsker et bedre klima. Vi ønsker bedre og større bygninger til institutioner. Det er altid en knivskarp afvejning af fordele og ulemper. Det er et klassisk politisk dilemma. Vi er valgt til at træffe beslutninger. Det mener jeg, politikere skal gøre - og så i øvrigt tage ansvar for beslutningerne. For så vidt angår anlæg af en 400 KV-ledning tæt på Laugesens Have gælder præcis det samme forhold. Jeg er personlig berørt af projektet al den stund, at min bolig kan blive eksproprieret. Jeg er derfor inhabil i sagen - og må ikke deltage i den politiske behandling af sagen. Det beklager jeg. Men det er vel rimeligt, at politikere afholder sig fra at behandle sager, som de kan have personlige interesser i? Jeg er ansat som leder af Laugesens Have. Her er det min opgave at forsvare de forretningsmæssige interesser på stedet. Laugesens Have og jeg selv forventer at blive behandlet med samme rettigheder og pligter som alle andre borgere eller virksomheder. I den forbindelse vil jeg understrege, at Laugesens Have og jeg må tage de heraf følgende konsekvenser. Det er min mening. Jeg har aldrig sagt andet.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Mindreårig pige udsat for seksuelle overgreb af større dreng på Schuberts Minde

Skjern

Fredagen bød på flere færdselsuheld

Annonce