Annonce
Klumme

Ugens Prædiken: Salighedens sag

Søndag d. 27. oktober 2019 var der festgudstjenester i både Haurvig Kirke og Lyngvig Kirke i anledning af kirkernes 150 års jubilæum. Privatfoto

Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.

Vi er i verdenslitteraturens superliga med Jesu ”saligprisninger”, som vi hører på alle helgens søndag. Fantastisk smukke ord. Stærke ord. Tidløse ord. Det gælder om at være salig, forstår vi. Men hvad betyder det?

I søndags var der stor fest på Holmsland Klit, da vi fejrede to meget vigtige begivenheder i Klittens historie, nemlig opførelsen af Lyngvig Kirke og opførelsen af Haurvig Kirke – begge for 150 år siden. Og hvorfor var det nu, det var, at man byggede disse kirker på Klitten? Det gjorde man netop for, at klitboerne skulle kunne forsamles til opmuntring i deres saligheds sag. Det var i hvert fald Ribe-biskoppens formulering, da han i sin visitatsbog anbefalede, at man fik bygget kirke på Klitten. Klitboerne måtte have en kirke for deres saligheds skyld.

Biskoppen, der formulerede ønsket, var også en af litteraturens superligaspillere, nemlig Hans Adolf Brorson. Han brændte for, at mennesker måtte opmuntres i salighedens sag. For salighed er ingen selvfølge. Det er ikke alle, der er salige. Og enhver bliver ikke salig i sin tro. Det fremgår tydeligt af saligprisningerne, at salighed ikke har noget med smertefrihed eller ubekymrethed at gøre. Det blev Brorson selv mange gange gennem sit liv mindet om. Han var 10 år, da hans far døde og han oplevede selv både at miste sin hustru i barselssengen og at miste sin søn efter mange års svær sygdom og sindssyge. Og alligevel, så blev Brorson en salmedigter, der kunne skrive om Guds storhed og inderlige kærlighed midt i det hele. Og han blev den digter, som om nogen kunne sætte ord på saligheden i at tilhøre Kristus trods modgang og død.

Da vi skulle have en ny bibeloversættelse, blev det diskuteret, om man skulle skifte det gamle ord ”salig” ud med for eksempel ”lykke”. Men oversætterne valgte at bevare det gamle ord. For salighed er noget andet end lykke. Den salighed, som Jesus taler om, har to kendetegn, som på sin vis er modsatrettede. For det første er saligheden noget, som vi venter på. I troen på Kristus, må vi leve i håbet om, at en dag skal trængslerne i denne verden afløses af glæde. Sørgende skal trøstes. Sultende skal mættes. Det er Jesu løfte i saligprisningerne. Vi er der endnu ikke, men vi er på vej mod saligheden. Vi er snart i himmerigets hjem. Men for det andet så er saligheden noget, som vi i troen allerede nu ejer. Salige er de fattige, de sørgende, de sagtmodige siger Jesus. For Gud har igennem sin søn vist os, at han er med os på både tunge og lette dage. Han har vist os, hvordan sand lykke aldrig findes ved at stræbe efter egen lykke, men ved at opgive sin lykke for at gøre andre lykkelige.

Brorson ønskede, at der skulle bygges kirker på Klitten for klitboernes saligheds skyld. For i kirken mindes vi om, at går vi med Kristus gennem livet, så går han med os gennem døden. Det er salighedens glæde. Brorson formulerede det i en af sine salmer sådan:

Mit hjerte lystig springer

i salighedens trin,

og frydesangen klinger

ved nådens blide skin;

den sol, som sjælen fryder,

det er, o Jesus, dig,

og al min sang betyder:

mit hjem er Himmerig. (Den Danske Salmebog 665)

.....

Prædiketekst til alle helgens søndag kan læses i Mattæusevangeliet 5,1-12

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Mand stjæler Lego-sæt til 3000 kroner

Læserbrev

Læserbrev fra Lise Bonde: Rart at LO kommenterer på 3F-sager

Læserbrev: Jeg må rose den lokale LO og Metalformand Helge Albertsen for at stå frem og kommentere de seneste måneders skriverier omkring 3F’s uacceptable opførsel og tage afstand herfra. Jeg er helt enig i, at ”konfliktvåbnet” ikke skal bruges unødigt – hverken på arbejdstager- eller arbejdsgiversiden! Når 3F bruger ”konfliktvåbnet” unødigt og forkert, bliver det en trussel mod det danske arbejdsmarked og arbejdspladserne! Vi skal væk fra diktatur, trusler og tvang og i stedet have frihed til selv at vælge både som arbejdstager og arbejdsgiver! Sådan som det er kutyme i alle andre sammenhænge i dag. Vi befinder os i 2019, og meget er forandret på arbejdsmarkedet gennem tiden siden 1899 – både på arbejdstager- og arbejdsgiversiden! Arbejdsmarkedets parter og fagforeninger skal følge med udviklingen, som Helge Albertsen også beskriver med udtalen ”de gamle metoder med at presse kollegaer ind i fagforeningen er for længst fortid”. Vi må så bare også sande, at det ikke er sket i 3F, hvor disse metoder stadig finder sted i Lufthavnssagen & Lauge Bonde-sagen! Det er derfor heller ikke rimeligt at samme ”pres” eller tvang har lov at finde sted på arbejdsgiversiden i 2019, når der allerede er ordnede forhold, alle danske love og regler er overholdt, og der er absolut ingen utilfredshed blandt medarbejdere og virksomhed med eksisterende forhold. Det skal 3F lære at håndtere og respektere. Prøv at se tingene fra en anden vinkel: Arbejdstager og arbejdsgiver er dybt afhængige af hinanden – virksomhederne kan ikke eksistere uden dygtige medarbejdere, og medarbejderne kan ikke eksistere uden virksomhederne. Hvis ikke vi er ordentlige overfor hinanden, har vi ingen arbejdsplads, og vi er nødt til at ”spille sammen som et hold”! Sammen er vi stærke, alene er vi intet! Jeg tror ikke, 3F og andre helt forstår vores frustrerede situation, men lad mig give et par eksempler i håb om, det bliver lettere forståeligt: Forestil jer at 3F fik dikteret følgende: ”Fra næste uge skal I følge KA’s overenskomst og indbetale til deres fonde – I har intet valg – det skal I bare!” eller hvis Socialdemokratiet fik dikteret: "Fra næste uge skal I føre Venstrepolitik – I har intet valg – det skal I bare!” Hvordan mon stemningen og arbejdsglæden så ville være i de to lejre? Mon ikke I ville være rasende? Præcis den følelse af magtarrogance og brud på tillid og retfærdighed føler vi og vore medarbejdere i denne sag! Det er derfor også glædeligt og tankevækkende, at arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen udtaler ”En overenskomst er meget mere end timeløn, overtidsbetaling og pensionsordning, man skal have tiltro til dem, man indgår overenskomst med, og folk vil selv have bestemmelsesretten”. Det er det, vi efterlyser: Tillid mellem overenskomstparter/arbejdsgiver og arbejdstager samt frihed til selv at vælge overenskomst og fagforening, så længe der er tale om lovlige danske overenskomster og fagforeninger. Det bør være en øjenåbner for 3F om, at det er tid til forandring og fornyelse med hensyn til deres misbrug af tillid og magt fra det danske system! Husk: Monopol er aldrig godt - konkurrence er kun sundt, for det skaber det bedste for alle. 3F har også flere gange i vores sag nævnt ”fair konkurrence” som et argument for at tegne overenskomst. Jeg er helt enig i, der skal være fair konkurrence. Det er der også, når vi følger en anden dansk anerkendt og lovlig overenskomst! Det vil klæde 3F, hvis de selv begynder at konkurrere på en fair facon. Altså gøre sig attraktive og ”sælge” sig selv, og derved konkurrere på lige fod med andre fagforeninger og deres overenskomster. 3F skal så også bare lære at acceptere et ”nej tak”!

Danmark For abonnenter

Johns kæbe var blød som bølgepap efter strålebehandlinger: - Den ville smuldre væk uden tandbehandlinger

Annonce