Annonce
Læserbrev

Udvalgsformand: Ringkøbing må stå sammen om at løfte integrationsopgaven

Læserbrev: Ringkøbing er udfordret af en en skæv geografisk fordeling af familier med anden etnisk baggrund end dansk, og det påvirker Alkjærskolen og dagtilbuddene på Søibergsvej, hvor andelen af tosprogede er meget stor, mens den på Ringkøbing Skole og dagtilbuddene i Rindum er relativt lille.

Personale og forældre på Alkjærskolen og de nærliggende dagtilbud gør en enestående indsats for at skabe en god skole og gode dagtilbud, og de leverer flotte resultater. Men de mange fordele ved et fællesskab af flere kulturer er ved at blive overskygget af de udfordringer, det giver, når andelen af børn med anden etnisk baggrund bliver for stor.

Man taler om kammeratskabseffekten: Den sproglige udvikling og indlæring sker, når tosprogede børn har kammerater med dansk som modersmål at spejle sig i. Effekten er god, når andelen af børn med anden etnisk baggrund er under 30 %. På Alkjærskolen nærmer den sig 40 %, i vuggestuen 75 % og i en af børnehaverne 55 %. Til sammenligning er andelen på Ringkøbing Skole 9 % og i børnehaverne 6 % og 13 %.

Børne- og familieudvalget har igennem længere tid været i dialog med Alkjærskolen. Vi deler skolens bekymring for børnenes faglige udvikling og for skolen og institutionernes omdømme, og vi er enige i, at der er behov for at gøre noget nu.

Byrådet har besluttet at nedsætte et midlertidigt udvalg, som skal give anbefalinger til en ny skolestruktur, der er tilpasset det markant faldende børnetal i hele kommunen. Et fald som også vil påvirke de to skoler i Ringkøbing i de kommende år, og man kan selvfølgelig spørge, hvorfor vi ikke venter og tager det hele på en gang.

Vi tager en lille smule forskud i Ringkøbing, fordi der er en udfordring, der kræver handling nu. Desuden er der lige nu 4 ledige lederstillinger på skoler og dagtilbud i Ringkøbing, og i stedet for at genbesætte i den eksisterende struktur, bruger vi muligheden til at løse den aktuelle opgave.

Et flertal i Børne- og familieudvalget anbefaler byrådet at lægge de nuværende to skoledistrikter sammen til ét skoledistrikt med to matrikler og de fire dagtilbud sammen i ét pasningsdistrikt med 4 matrikler. Der ændres ikke på fordelingen af klassetrin på skolerne, for vi ønsker alene at løse integrationsopgaven og overlade yderligere strukturændringer til det kommende skolestruktur-projekt.

Dermed bliver det muligt at lave en mere ligelig fordeling af tosprogede børn ud fra en række kriterier, bl.a. at andelen ikke skal overstige 30 % på en skole eller et dagtilbud. For udvalget er princippet om mindst mulig indgriben væsentligt. Vi ønsker ikke at flytte rundt med børn efter forgodtbefindende. Vi ønsker at give skoler og dagtilbud lige muligheder for at skabe udvikling, læring og trivsel for alle børn uanset deres adresse og kulturelle baggrund.

Hvis forslaget vedtages i byrådet den 19. november, får det virkning fra august 2020. Her bliver det muligt at fordele “nye” børn ud fra de kriterier, vi fastsætter, men ikke at flytte børn, der er midt i et skole- eller dagtilbudsforløb.

Annonce
Nye medlemmers første byrådsmøde i Ringkøbing 2014
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Samarbejde kan være en kur mod butiksdød

De findes allerede mange steder - samarbejdsaftaler. Det gælder i hvert fald i foreningslivet. Her har mange klubber og foreninger på den ene eller anden måde slået pjalterne sammen for at sikre, at der er deltagere nok på de forskellige hold, og det kan være både badminton, fodbold, gymnastik eller noget helt fjerde. Alternativet har i mange tilfælde været at lukke ned, og det med at lukke ned fører sjældent noget positivt med sig. I en helt anden boldgade kan det meget vel være, at netop et samarbejde kan give god mening - nemlig når det drejer sig om at holde liv i de lokale butikker. Butiksdøden har i årevis hærget i mange af kommunens talrige landsbyer. Som regel har de lokale kæmpet til det sidste for at holde liv i dagligvareforretningen, men alt for mange gange har de måttet kaste håndklædet i ringen, og landsbyen står uden butik. Sidste år var det Stauning, der var igennem denne proces, da Brugsen lukkede. Her endte historien heldigvis lykkeligt sidst i 2019, idet Brian Pedersen overtog forrretningen, der fortsætter som en Min Købmand. Forhåbentlig bakker de lokale op om den! Nu er det andelsbutikken i Velling, der er i klemme. For nylig sagde købmanden op, men forretningen drives dog videre af behjertede frivillige. Men det går ikke for godt med økonomien, og findes der ikke en løsning, risikerer Velling at stå uden dagligvarebutik med de konsekvenser, det får for lokalsamfundet. Det bliver alt andet lige mindre attraktivt at bo i byen, når der ikke er en butik. I tirsdags var der ekstraordinær generalforsamling om butikkens fremtid. Der var blandt de fremmødte borgere opbakning til at forsøge at drive butikken videre. Og så var der en gæst, der slog de optimistiske strenge an - købmanden fra Stauning. Efter hans mening er der bestemt baggrund for en dagligvarebutik i Velling - og han kunne godt se sig selv i et samarbejde mellem de to købmandsbutiker. Det er endnu ikke bestemt, hvad et samarbejde helt konkret skal bestå af, men det lyder fornuftigt. Skal dagligvarebutikkerne i landsbyerne overleve, må de i mange tilfælde finde utraditionelle løsninger. Det kræver dog, at kunderne bakker helhjertet op. Ellers kan det være lige meget med de gode intentioner og flotte ord på en generalforsamling.

Annonce