Annonce
Læserbrev

Udvalgsformand: Ringkøbing må stå sammen om at løfte integrationsopgaven

Annonce

Læserbrev: Ringkøbing er udfordret af en en skæv geografisk fordeling af familier med anden etnisk baggrund end dansk, og det påvirker Alkjærskolen og dagtilbuddene på Søibergsvej, hvor andelen af tosprogede er meget stor, mens den på Ringkøbing Skole og dagtilbuddene i Rindum er relativt lille.

Personale og forældre på Alkjærskolen og de nærliggende dagtilbud gør en enestående indsats for at skabe en god skole og gode dagtilbud, og de leverer flotte resultater. Men de mange fordele ved et fællesskab af flere kulturer er ved at blive overskygget af de udfordringer, det giver, når andelen af børn med anden etnisk baggrund bliver for stor.

Man taler om kammeratskabseffekten: Den sproglige udvikling og indlæring sker, når tosprogede børn har kammerater med dansk som modersmål at spejle sig i. Effekten er god, når andelen af børn med anden etnisk baggrund er under 30 %. På Alkjærskolen nærmer den sig 40 %, i vuggestuen 75 % og i en af børnehaverne 55 %. Til sammenligning er andelen på Ringkøbing Skole 9 % og i børnehaverne 6 % og 13 %.

Børne- og familieudvalget har igennem længere tid været i dialog med Alkjærskolen. Vi deler skolens bekymring for børnenes faglige udvikling og for skolen og institutionernes omdømme, og vi er enige i, at der er behov for at gøre noget nu.

Byrådet har besluttet at nedsætte et midlertidigt udvalg, som skal give anbefalinger til en ny skolestruktur, der er tilpasset det markant faldende børnetal i hele kommunen. Et fald som også vil påvirke de to skoler i Ringkøbing i de kommende år, og man kan selvfølgelig spørge, hvorfor vi ikke venter og tager det hele på en gang.

Vi tager en lille smule forskud i Ringkøbing, fordi der er en udfordring, der kræver handling nu. Desuden er der lige nu 4 ledige lederstillinger på skoler og dagtilbud i Ringkøbing, og i stedet for at genbesætte i den eksisterende struktur, bruger vi muligheden til at løse den aktuelle opgave.

Et flertal i Børne- og familieudvalget anbefaler byrådet at lægge de nuværende to skoledistrikter sammen til ét skoledistrikt med to matrikler og de fire dagtilbud sammen i ét pasningsdistrikt med 4 matrikler. Der ændres ikke på fordelingen af klassetrin på skolerne, for vi ønsker alene at løse integrationsopgaven og overlade yderligere strukturændringer til det kommende skolestruktur-projekt.

Dermed bliver det muligt at lave en mere ligelig fordeling af tosprogede børn ud fra en række kriterier, bl.a. at andelen ikke skal overstige 30 % på en skole eller et dagtilbud. For udvalget er princippet om mindst mulig indgriben væsentligt. Vi ønsker ikke at flytte rundt med børn efter forgodtbefindende. Vi ønsker at give skoler og dagtilbud lige muligheder for at skabe udvikling, læring og trivsel for alle børn uanset deres adresse og kulturelle baggrund.

Hvis forslaget vedtages i byrådet den 19. november, får det virkning fra august 2020. Her bliver det muligt at fordele “nye” børn ud fra de kriterier, vi fastsætter, men ikke at flytte børn, der er midt i et skole- eller dagtilbudsforløb.

Nye medlemmers første byrådsmøde i Ringkøbing 2014
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Skjern

Fodboldskole i Hover blev en succes

Annonce