Læserbrev

Uddannelse. Humaniora skal gentænke sig selv

Debat: Med faldende optag og høj arbejdsløshed kunne det se ud som om, at humaniora er inde i lidt af en dødskamp. Redningen ligger dog lige for. Vi står midt i en digital revolution, og skal algoritmerne tæmmes, og robotterne gøres menneskevenlige, så kræver det også humanistiske kompetencer – men det er på tide, at humaniora gentænker sig selv.

I 2013 blev der optaget cirka 8500 studerende på de humanistiske uddannelser, i år var tallet cirka 6000. Der er altså tale om et temmelig voldsomt fald. Det begræder vi ikke som sådan i erhvervslivet, for der har været, og er stadig alt for mange humanistiske uddannelser med alt for høj ledighed. Det nuværende optag vil derfor formentlig i langt højere grad end tidligere matche arbejdsmarkedets behov.

Når jeg alligevel taler om behovet for humanister på fremtidens arbejdsmarked, så er det fordi vi står midt i en gevaldig omlægning af vores arbejdsmarked. Kunstig intelligens med videre vil i de kommende år overtage en lang række job. Men det er først og fremmest de rutineprægede jobs, der bliver overtaget. Maskinerne er stadig ikke særligt kreative, og derfor vil der fortsat være masser af job til os mennesker. Men disse job vil netop kræve menneskelige kompetencer såsom kreativitet og kritisk tænkning. Det er her humanisterne kommer ind i billedet.

Hvis digitaliseringen skal være til gavn for os mennesker, skal kompetencer inden for for eksempel etik og brugeradfærd inddrages. Det er humanistiske kompetencer. Derfor skal vi i langt højere grad tænke digitalisering og humanisme sammen. Allerede i dag er cirka 20 procent af de ansatte inden for softwareudvikling humanister.

Flere universiteter har allerede set lyset, for eksempel arbejder Aarhus Universitet meget målrettet på at samtænke humaniora og it, og på uddannelsen Kommunikation og it på Københavns Universitet har man lavet en kombinationsuddannelse, som har den skønhed, at den både er efterspurgt af arbejdsgiverne og den får kvinder ind på it-området, hvor de ellers er noget af en mangelvare.

Kort sagt er der brug for humaniora i fremtiden, men det er nok i højere og højere grad en ny form for humaniora, hvor klassiske humanistiske discipliner tænkes ind i et højdigitalt samfund. Gør vi det, kan det blive en dansk styrkeposition.

Mads Eriksen. Pressefoto
0/0
Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing IF

Endelig scorede RIF: Alligevel blev det til nul point på kontoen

Navne

Naturvejleder elsker det vilde Vestjylland og drømmer om at gå i Darwins fodspor

Debat

Da det slog klik hos Baadsgaard: Spændingen om den forkerte strømning

Læserbrev

Defensiv taktik, hvis man vil være den bedste fritidskommune

Læserbrev: ”Hvordan bliver Ringkøbing – Skjern Kommune den bedste fritidskommune i Danmark?”. Dette var titlen på en invitation til alle foreninger fra Kultur- og Fritidsudvalget til et møde i Videbæk den 27. marts. Efterfølgende ønskede fodbold- og håndboldklubberne i RKSK et møde, der blev afholdt ultimo juni, med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget for at bidrage med deres synspunkter til emnet ”den bedste fritidskommune”, men også for at komme i dialog omkring de berammede besparelser på fritidsområdet. Fodboldklubberne undrer sig stadig over, at de som den eneste idrætsgren direkte skal bidrage med 194.000 kroner (jvf. besparelseskataloget) ”i tilskud til fodboldklubberne til aflønning af deres kridtbander”. Alle ved sikkert, hvilket stort arbejde disse ulønnede frivillige bandemedlemmer gør, for at børn og unge kan få motion og spille fodbold. De slår for eksempel kanter, rydder op, kridter baner, omlægger baner, vander, laver reparationer med mere. Men nej – de får ikke løn, men et beskedent årligt opstarts- og afslutningsarrangement som tak. Ordene "aflønning af deres kridtbander" er derfor dårlig valgt og bliver ikke bedre af, at konsekvensen for spareforslaget kan udlignes ved ”at hæve medlemskontingentet pr. medlem med 43,62 kroner.” Det viser sig kun alt for tydeligt, at nogle går med den opfattelse, at det er gratis for fodboldklubberne at passe fodboldbanerne. Herfra skal lyde en opfordring til, at kommunen laver en undersøgelse af, hvad det reelt koster fodboldklubberne i drift til for eksempel el- og vandforbrug, elattest, elpærer, traktor, kridtbander, mindre nyanskaffelser, vandingsmaskine, vedligeholdelse af rullegræs og afskrivninger på lysmaster, vandingsanlæg, traktor, græsslåmaskiner m.v. I øvrigt får klubberne kun delvis tilskud til mål, net og kridtmaskiner. Fodboldspillet er i dag en idrætsgren, der dyrkes udendørs hele året. Det bliver nu forstærket af, at indefodbold ikke er en aktivitet, der længere udløser aktivitetstilskud. Det vil også ramme hallerne på timeudlejningen. Disse ting gør næppe kommunen til den bedste fritidskommune, og det er en defensiv taktik. Vi kan jo spare os ihjel og tage gejsten fra de mange frivillige ledere og trænere i samtlige kommunens idrætsforeninger. Vi skal i stedet være offensive og følge befolkningsudviklingen med, at flere og flere dyrker idræt. Vi skal afskaffe 25 års reglen for de foreninger, der benytter vore idrætshaller. Det kan faktisk gøres gratis og dermed uden ekstra omkostninger for Kommunen. Vi skal forhøje lokaletilskuddet fra de nuværende 68 procent (= nettoudgift for foreninger p.t. 191 kroner pr. time) til f.eks. 78 procent (= nettoudgift for foreninger 131 kroner pr. time), hvilket vil animere idrætsforeningerne til at leje yderligere haltimer. Håndboldklubberne og deres frivillige får så mere tid til at tænke på andet end økonomi. Det vil – ud fra mine oplysninger – betyde en merudgift for kommunen på cirka 2.500.000 kroner, men er en god investering og er tillidsskabende for idrætshallernes daglige brugere, som dermed giver bedre økonomi forfor eksempel håndbold uden at skade hallernes økonomi, snarere tværtimod.

Hvide Sande

Se de mange fotos: Hvide Sande-børn og kunstnere satte kulør på en gråvejrsdag

Videbæk For abonnenter

Borgere går i aktion: Vil have bedre internet

Kultur

Forfatters besøg i Ringkøbing er blevet til en novelle, hvor fordommene får et twist

Alarm 112

55-årig mand blev fundet død i Ringkøbing Fjord

Annonce