Annonce
Ringkøbing-Skjern

Turismen boomer fortsat i Ringkøbing-Skjern - men der mangler senge

Ringkøbing-Skjern er meget tæt på fire millioner turismeovernatninger. Men skal man højere op, kræver det flere steder, hvor gæster kan overnatte. Arkivfoto: Jørn Deleuran
Turismen i Ringkøbing-Skjern er i fin form, men uden flere overnatningsmuligheder får turismesektoren i Vestjylland svært ved at vokse, mener Dansk Erhverv og en lokal feriehusdirektør.

Ringkøbing-Skjern: Det er efterhånden dårligt nok noget at løfte på øjenbrynet over, når Ringkøbing-Skjern slår en turismerekord eller sætter sig på endnu en førsteplads på turismeområdet.

Men der er alligevel grund til kip med flaget over de netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik om antallet af turistovernatninger i 2018. Her lægger Ringkøbing-Skjern sig nemlig klart i spidsen i landsdelen med en stor margen ned til nummer to, Lemvig Kommune.

Annonce

Største turistdestinationer

Flest overnatninger i Vestjylland

1. Ringkøbing-Skjern - 3.858.626

2. Lemvig - 755.388

3. Holstebro - 752.909

4. Skive - 310.433

5. Viborg - 264.368

Flest overnatninger i Danmark

1. København - 8.338.600

2. Varde - 4.513.452

3. Ringkøbing-Skjern - 3.858.626

4. Tønder - 1.681.822

5. Jammerbugt - 1.597.893

Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Erhverv

Delt førsteplads

Ringkøbing-Skjern nærmer sig ligeledes en magisk grænse på fire millioner turistovernatninger og havde i 2018 i alt 3,9 millioner af slagsen. Til sammenligning havde Lemvig på andenpladsen 755.388 overnatninger. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som Dansk Erhverv har samlet.

I det nationale regnskab ligger Ringkøbing-Skjern (også vanen tro) på en tredjeplads. Foran ligger Varde med 4,5 millioner overnatninger og København med 8,3 millioner overnatninger. Man kan dog fifle lidt med de tal og bringe Ringkøbing-Skjern op på en samlet førsteplads, for turismesamarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern og Varde betyder, at vestkysten som samlet turistdestination slår hovedstaden med godt 33.000 overnatninger.

Flere senge, tak

Ringkøbing-Skjern oplever i disse år så stort turistpres, at feriehusudlejerne har svært ved at finde overnatningsmuligheder nok til de mange gæster, der gerne vil feriere i området. Direktør i Feriepartner Hvide Sande, Lykke Nielsen Høj, udtaler i en pressemeddelelse fra Dansk Erhverv:

- Turismen skaber liv og udvikling her i Hvide Sande og i resten af området. Hvis vi i de kommende år skal kunne tiltrække endnu flere turister, kræver det, at endnu flere gerne vil udleje deres feriehus, så der er senge nok til de mange, der gerne vil tilbringe deres ferie hos os.

Det er man fra Dansk Erhvervs side enig i:

- Det er afgørende, at turismen i Vestjylland får de rette rammer til at kunne vokse i de kommende år. Her er det især vigtigt, at der er overnatningskapacitet nok, ikke mindst hvad angår feriehuse, siger politisk konsulent i Dansk Erhverv Kirstine Tolstrup Nielsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Videbæk

Intens eftersøgning endte lykkeligt: Hundehvalpen Nala stak af efter uheld på motorvej, men er fundet igen

112

Beruset bilist overholdt ikke sin vigepligt

112

Beruset bilist taget af vejen

Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce