Annonce
Skjern

Trods nabo-protester: Politisk flertal for at tillade stor gylletank i det åbne land nær Ejstrup

Det er her ved Ejstrupvej lige uden for Ejstrup, at den nye beholder skal placeres. Visualisering fra dagsorden.
Naboerne er mildest talt ikke begejstret, men nu får to landmænd lov til at etablere fælles gylletank ved Ejstrupvej. Den skal ligge i det åbne land, fordi den kommer tæt på de arealer, hvor gyllen skal spredes.
Annonce

SKJERN: To landmænd får lov til at etablere en stor gylletank i det åbne land tæt på Ejstrup; det har flertallet i teknik- og miljøudvalget netop besluttet.

Naboerne i Ejstrup er ellers ikke begejstrede ved tanken om etableringen af beholderen, der bliver på 3000 kubikmeter med en diameter på 28 meter.

De to landmænd mangler opbevaringskapacitet på deres ejendomme, og begrundelsen for at placere beholderen ved Ejstrupvej er, at gyllen på den måde opbevares ved udspredningsarealerne, hvilket gør det muligt at udjævne antallet af kørsler med gylle hen over året.

Naboerne er i forbindelse med nabohøringen af udkastet til den landzonetilladelse, der skal til, for at gyllebeholderen kan etableres, gået sammen om en indsigelse. I den peger de på en lang række forhold, som efter deres mening gør, at beholderen ikke bør tillades.

Det gælder transportforholdene, hvor naboerne frygter, at tunge gylletransporter vil gå ud over den trafikale sikkerhed og slide på vejene. Det gælder også tab af ejendomsværdi, lugtgener, algevækst, risiko for gylleudslip og rengøring af veje.

Annonce

Tilladelse trods indsigelser

De to landmænd påpeger dog, at gylletransporterne slet ikke kommer til at føre gennem Ejstrup, og beboerne i Ejstrup vil således ikke blive berørt af transporterne.

Kommunen påpeger desuden, at den ikke har hjemmel til at bestemme, hvilke transporter, der gennemføres på offentlig vej. Allerede i dag foregår der transporter fra de pågældende husdyrbrug til de arealer, hvor gyllen udspredes.

En eventuel værdiforringelse er heller ikke et hensyn, der indgår i vurderingen af en ansøgning efter landzoneloven.

Med hensyn til riskoen for gylleudslip, peger ansøgerne på, at tanken er omfattet af 10 årsbeholderkontrol. Risiko for tanksprængning vurderes lille. Beholderen er forsynet ed en teltoverdækning, der hindrer risiko for overløb ved fuld tank og kraftig blæst.

Bortset fra Niels Rasmussen (SF), der stemte imod, og Jørgen Byskov (DF), der undlod at stemme, stemte alle medlemmer af teknik- og miljøudvalget for at give tilladelse til gyllebeholderen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Hvordan bliver julen 2020?

Annonce