Annonce
Hvide Sande

Trafiksikkerhed i Søndervig: Badevej får ny stikvej til Houvig Klitvej ved sandskulpturfestivalen

Der skal etableres en ny tværvej fra Lodbergsvej til Houvig Klitvej længst til højre i billedet ved sandskulpturpladsen. Foto Johan Gadegaard Ritzau/Scanpix.
Forlængelse af den planlagte ensretning på Lodbergsvej sluttes af med etablering af ny vej; der arbejdes videre med model, hvorefter hele Badevej og dele af Nordsøvej ensrettes, samtidig med, at der etableres forbindelse til Holmsland Klitvej.
Annonce

SØNDERVIG: Nye adgangsveje fra henholdsvis Lodbergvej til Houvig Klitvej og fra Nordsøvej via parkeringspladsen syd for Søndervig Centret til Holmsland Klitvej skal være med til at løse trafikproblemerne i Søndervig.

Sagen var oppe at vende på teknik- og miljøudvalgets møde tirsdag, og her gav udvalget grønt lys for, at den planlagte ensretning på Lodbergsvej forlænges, og at der etableres en ny tværvej nord for sandskulpturpladsen.

- Det er en lidt dyrere men også bedre løsning, så den har vi bedt forvaltningen arbejde videre med, siger teknik- og miljøudvalgets formand, John G. Christensen (S).

Tilsvarende gav udvalget det signal, at der skal arbejdes videre med en model, hvor hele Badevej og dele af Nordsøvej ensrettes, og hvor der etableres adgang til Holmsland Klitvej fra Nordsøvej vi parkeringspladsen ved Søndervig Centret.

Trafikforholdene i Søndervig er hårdt belastet af turismens vækst, og i forbindelse med, at Ringkøbing-Skjern Forsyning skal have udskiftet spildevandsrør i Søndervig, skal kommunen også have etableret et nyt afvandingssystem på Lodbergsvej og Badevej.

Annonce

En pæn velkomst

I den forbindelse har kommunen besluttet at forskønne de to handelsgader med en ny belægning, så man også kan give de mange badegæster en indbydende velkomst, når Lalandia åbner i 2022.

De gule pile viser, hvor Lodbergsvej vil blive ensrettet, mens tværvejen er angivet cirka midt i billedet. Ringkøbing-Skjern Kommune teknik- og miljøforvaltningen.

Forsyningen begynder allerede på Lodbergsvej i den kommende måned, så derfor var det vigtigt at få truffet beslutning om trafikindretningen på denne vejstrækning allerede nu.

Kommunen har lidt bedre tid til at finde ud af nøjagtig, hvordan området omkring Badevej og Nordsøvej skal indrettes, da Forsyningen først begynder at grave her i foråret 2022.

Der er afsat 15,5 millioner kroner til afvandingsprojektet og forskønnelsen på Lodbergsvej og Badevej fordelt med 11 millioner til Lodbergsvej og 4,5 millioner til Badevej.


Det er en lidt dyrere men også bedre løsning, så den har vi bedt forvaltningen arbejde videre med.

John G. Christensen (S), formand for teknik- og miljøudvalget.


- Vi har tidligere besluttet at ensrette Lodbergsvej i nordlig retning frem til Beach Bowl og tværvejen til Houvig Klitvej. Men i forbindelse med ombygningen af Houvig Klitvej, blev denne tværvej nedlagt og flyttet længere syd på, fortæller John G. Christensen.

- Administrationen har vurderet, at den ensrettede strækning blev for kort, og ikke fik den virkning i forhold til trafiksikkerhed, vi ønskede. Ved at etablere en ny tværvej ved sandskulptur-pladsen får vi en meget længere ensretning.

Annonce

Søndervig bymidte

Også Søndervigs bymidte trænger til en kraftig trafikal og visuel sanering, mener kommunen. I en redegørelse i dagsordenen hedder det således:

"Ankomsten til Søndervig er et uoverskueligt knudepunkt med trafik fra alle retninger, og færdslen i byen er præget af parkeringssøgende billister og for smalle fortove til de mange fodgængere".

Sådan forestiller administrationen sig, at man kan løse trafikproblemerne i Søndervigs centrum med ensretning på Badevej og dele af Nordsøvej samt en ny vejforbindelse til Holmsland Klitvej. Ringkøbing-Skjern Kommune teknik- og miljøforvaltningen.

Administrationen vurderer derfor, at en model med ensretning af Badevej fra krydset mod Houvig Klitvej og frem til Sandpladsen vil kunne løsning for de trafikale udfordringer ved at fredeliggøre Søndervig bymidte og lede de besøgende tydeligt rundt i byen. Der skabes også mulighed for at etablere gader indrettet på de gåendes betingelser og plads til en mere overskuelig og indbydende ankomst til Søndervig.

For at kunne føre trafikken sikkert videre fra badevej, er det nødvendigt at ensrette dele af Nordsøvej og skabe en adgang til Holmslands Klitvej via parkeringsarealet syd for Søndervig.

Denne model kan næppe holdes inden for budgettets rammer, så administrationen skal nu have regnet på, hvor meget dyrere den bliver.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern

Minkavlere sværtet uden grund: Statens Seruminstitut sendte ikke spørgeskema til avlernes e-bokse

Ringkøbing

Lærervikar smittet med corona: Ringkøbing Skole sender flere end 100 hjem

Annonce