Annonce
Videbæk

Tidligere kommuneingeniør: Ingen mulighed for at opdage forurening

Området ved Guldregnallé. Bemærk det grønne område, hvor der en gang lå en sandgrav efter et mørtelværk. Opløsningsmidlerne, der i dag forurener på fem grunde på Guldregnallé, kan være smidt i kanten af den store sandgrav. Foto: Google

Videbæk Kommune havde ikke mulighed for at finde spor af forurening på Guldregnallé i begyndelsen af 1970erne, mener Erling Damgaard.

Videbæk: Der var fart på boligbyggeriet i Videbæk i 1970erne. Der blev bygget 100 parcelhuse om året, fortæller Erling Damgaard, der igennem mange år var kommuneingeniør og var med, da daværende Videbæk Kommune i 1972-73 tog fat på at udstykke Guldregnallé.

Den stille villavej i Videbæks nordlige del er kommet i fokus, fordi fem af grundene er forurenede med klorerede opløsningsmidler.

Fire huse har måttet have installeret ventilation under gulvet for at afskærme indeklimaet fra dampene fra opløsningsmidlerne.

Ejerne af nummer 9 har bedt Ringkøbing-Skjern Kommune overtage deres hus og grund, idet parret er økonomisk stavnsbundet til ejendommen, som ikke kan sælges eller belånes.

Et flertal i økonomiudvalget har nægtet det med begrundelsen, at kommunen ikke mener at have ansvar for forureningen.

Det var daværende Videbæk Kommune, der udstykkede og solgte grundene på Guldregnallé.

- Momsreglerne faldt væk i 1973, så rigtig mange mennesker ville bygge parcelhus. Der var tryk på. De første grunde på Guldregnallé blev udstykket i 1972-'73, og i 1974 kom man så til lommen, hvorpå de pågældende grunde ligger, husker Erling Damgaard.

Region Midtjylland begyndte at undersøge Guldregnallé i 2013 i forbindelse med, at man undersøgte en forureningsfare fra det grønne areal lige øst for.

- Her lå i sin tid et mørtelværk, som blev drevet af Iver Madsen. I begyndelsen af 70'erne var der ikke mere aktivitet på værket, og mørtelgraven lå bare hen. Kommunen købte så arealet og omdannede det til et grønt område med græs og træer. Inden kommunen overtog det, må der være blevet deponeret de opløsningsmidler, som nu forurener over på Guldregnallé. Det må være sket i kanten i hullet, og det har jo vist sig, at stofferne kan vandre temmelig langt. Det har vi blandt andet set ved et tidligere renseri i Bredgade og ved højttalerfabrikken, siger Erling Damgaard.

Kunne kommunen have gjort noget for at opdage forureningen?

- Man tjekkede ikke for forurening af opløsningsmidler dengang, og der var ingen indicier for, at der skulle være forurening. Vi opdagede ingen spor efter noget, da vi kloakerede og etablerede veje, siger Erling Damgaard.

Syd for mørtelværket fandt kommunen nogle kalkgruber, som hørte til værket. Da der senere skulle opføres en carport, skulle en af væggene have ekstra beton og armering på grund af fundamentet. Det betalte kommunen.

Kommunen studerede også luftfotos af området, og her fandt man nogle huller nord for Guldregnallé. Her havde en vognmand fået lov at hente sand og returnerede med køkkenaffald og murbrokker, som blev smidt i hullerne.

- Men det var inden, Videbæk fik renovation, så vi er helt tilbage i 1940erne. Og i disse huller fandt vi ikke andet en murbrokker, og her udskiftede vi jorden for bygherrerne, fortæller Erling Damgaard.

Lidt længere mod vest var der huller efter dambrug, og der blev også udbedret problemer med trykvand ved hjælp af dræn.

Annonce
Således figurerer den pågældende del af Guldregnallé på kortet over forurenede grunde hos Region Midtjylland.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Urimeligt gebyr på affald fra genbrugsbutikker

Læserbrev: Så blev der endelig offentligt røre omkring gebyr til genbrugspladsen for frivillige organisationer. Da vi i Kirkens Korshær Genbrug blev præsenteret for gebyret, var vi af den opfattelse, at det måtte bero på en misforståelse. Så vi sendte en ansøgning om fritagelse med henvisning til vores organisations formål, nemlig at indsamle midler til gavn for udsatte mennesker i Danmark blandt andet ved drift af varmestuer og væresteder. Desværre blev vores ansøgning om fritagelse ikke bevilget. Vi er cirka 40 frivillige, som hver uge gør et stort arbejde i den gode sags tjeneste med sortering og salg af donerede effekter fra borgere, som kunne have afleveret direkte til genbrugspladsen, som de har betalt gebyr for. Vi er meget taknemlige for det, som vi modtager til videresalg. Men vi er også nødt til at bruge genbrugspladsen i forbindelse med sortering, og altså nu betale gebyr for at kunne aflevere. Hvilket vi synes er urimeligt i vores situation. Vi i Kirkens Korshær Genbrug tilslutter os fuldt ud argumenterne fremført i læserbreve fra Blå Kors Genbrug og Plejehjemmets Venner vedrørende emnet og ønsker også, at dette gebyr for genbrugsbutikker med videre genbehandles i udvalg og byråd.

Danmark For abonnenter

Tusindvis af borgere betaler allerede mere end gennemsnittet: Nu risikerer de højere skat efter udligningslussing

Annonce