Annonce
Debat

Talsmand for modstanderne mod udvidelse af Lem Kær: Kære byrådspolitikere - hvor blev nærdemokratiet af?

Sådan kan de måske kommende testmøller ved Lem Kær komme til at se ud fra Bakkedraget i Lem. Visualisering: Dagsorden fra kommunens teknik- og miljøudvalg

Læserbrev: Den sidste søndag i januar havde jeg fornøjelsen af at gå rundt i Højmarks gader for at stemme dørklokker. Med mig havde jeg en af de lokale fra Højmark.

Vi brugte dagen på at samle underskrifter. Underskrifter der skulle vise vores politikere, at der VAR og ER, en betydelig modstand mod en udvidelse af Lem Kær Testcenter.

Allerede her vil jeg gerne takke borgerne i Højmark for at tage godt imod os. Der var både tilhængere og modstandere af udvidelsen, af mange forskellige årsager. Takken går også på de mange gode dialoger, vi fik med borgerne i Højmark denne søndag – sådan skal det være.

Men hvorfor dog bruge en søndag i Højmark på at samle underskrifter, når jeg selv bor i Velling? Det er der flere grunde til, som jeg skal vende tilbage til.

2 dage senere, præcis klokken 23.59, den 2. februar 2021, var der deadline på at gøre indsigelser mod en udvidelse af Lem Kær Testcenter. Der blev indsamlet 853 underskrifter, og over 100 borgere havde gjort indsigelser mod projektet.

Som folkevalgt politiker i Ringkøbing-Skjern Kommune tænker jeg, man skal have mere end almindelig is i maven, hvis man overhovedet overvejer at sidde denne modstand overhørig. Vi er en del, der er ret spændte på at se, hvordan den kommunale administration har tænkt sig at tilrettelægge den proces, hvor politikerne skal forholde sig til de mange indsigelser og underskrifter mod projektet – det bør ikke være og kan ikke være nogen nem opgave.

Ved du, som borger, hvordan din folkevalgte politiker, forholder sig til det her spørgsmål: Kæmpevindmøller i bynær bebyggelse? P2X i bynær bebyggelse?

Det er på tide, at vores politikere begynder at forholde sig åbent til det spørgsmål og står frem.

Jeg skal blot her minde læserne om, at der er kommunalvalg til november og gøre vores politikere opmærksomme på, at vi er nogle, der vil gøre, hvad vi kan for at gøre kæmpevindmøller og P2X i bynær bebyggelse til et tema i tiden frem mod kommunalvalget. Nu er bolden givet op!

Tilbage i januar var jeg en af deltagerne til online-mødet, hvor projektet vedrørende udvidelsen af Lem Kær Testcenter blev præsenteret. Efter mødet var jeg faktisk lidt i tvivl om, hvad det var, jeg havde været vidne til. Opdraget var, at borgerne skulle komme med ”ideer og forslag”, hvilket Planloven tilsiger, at man skal give mulighed for. Ideer og forslag til hvad?! Det blev aldrig tydeligt. Det eneste, der stod helt klart, var placeringen af projektet. Det var slet ikke til diskussion.


Jeg skal blot her minde læserne om, at der er kommunalvalg til november og gøre vores politikere opmærksomme på, at vi er nogle, der vil gøre, hvad vi kan for at gøre kæmpevindmøller og P2X i bynær bebyggelse til et tema i tiden frem mod kommunalvalget. Nu er bolden givet op!


I sagsfremstillingen til teknik- og miljøudvalget af 8. september 2020, vedrørende projektet, er hovedfokus på visuel påvirkning fra møllerne og meget lidt fokus på påvirkninger af landskabet. Til gengæld står der INTET om konsekvenser for dyr, natur, mennesker og landsbyer!

Det understøtter blot, at befolkningen er blevet inddraget alt for sent i denne proces samt det faktum, at borgerne i disse landsbyer ingen betydning har haft i overvejelserne, hvis man skal tro på sagsfremstillingen til udvalget.

Jeg tænker ikke, det er gået politikernes næse forbi, at der er foregået systematisk opkøb af jord i Lem Kær og uddelt økonomiske hold kæft-bolsjer uden krav om tilbagebetaling til Skovgård Invest, hvis projektet ikke skulle blive til noget (jeg bemærker lige her, at det ikke er nogen kritik af dem, der faktisk har solgt jord eller påtænker at sælge, uanset deres bevæggrunde herfor).

Allerede i 2018, hvor ansøger fremlagde projektet burde befolkningen have været inddraget. Et så indgribende projekt med konsekvenser for natur, mennesker og landsbyer, burde have fået vores politikere til at sikre en åben og demokratisk proces fra begyndelsen. Det er et demokratisk problem og det ansvar må vores folkevalgte politikere tage på sig.

Jeg vil landsbyudvikling, ikke bare for Velling men også i Højmark og Lem. Ellers var der jo ingen grund til at samle underskrifter i Højmark. Derfor bliver jeg også skuffet, når vores politikere ikke engang har overvejet en alternativ placering eller slet ingen placering til en udvidelse af Lem kær Testcenter, hvilket også var en af de ting, jeg undrede mig over til onlinemødet tilbage i januar, hvor jeg sad med en fornemmelse af, at det her projekt, det var allerede aftalt.

Taget i betragtning, at der sker en negativ befolkningstilvækst i Ringkøbing-Skjern Kommune, så kan det undre, at man til stadighed vil placere og genere borgere med projekter af denne størrelse i bynær bebyggelse.

Politikerne taler så meget om natur, kultur, bosætning og landsbyudvikling, og på den anden side så er de med til at underminere, at det rent faktisk kommer til at ske med de konsekvenser, projekter af denne størrelse har for disse landsbyer - det er da et kæmpeparadoks. Testmøller på op til 270 meter og industrianlæg (P2X) hører ikke til i Lem kær.

En (eventuel) kommende udvidelse af Lem Kær Testcenter deler vandene i vores landsbyer…

Som folkevalgte politikere skulle I gerne kunne se jer selv i spejlet – også efter et kommunalvalg! Så hvis I forventer, at en vedtagelse af udvidelsen af Lem kær Testcenter fører til bosætning, landsbyudvikling og sammenhængskraft, så er det måske på tide at udvise rettidig omhu – STOP udvidelsen af Lem kær Testcenter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Da sygehuset i Ringkøbing med 260 ansatte blev renoveret for 19 millioner, SodaStream indgik sponsoraftale med fodboldstjernen Preben Elkjær og andre glimt fra Gamle Dage

Annonce