Debat

Sygehus-besparelser: Jeg er bekymret for arbejdsmiljøet

Læserbrev: I øjeblikket er medarbejderne på Hospitalsenhed Midt utrygge, og det kan jeg som formand for HK Kommunal MidtVest godt forstå. Når der sker strukturændringer, går det nemlig ofte ud over arbejdsmiljøet.

Først fik medarbejderne ved Hospitalsenhed Midt i Viborg at vide, at der skulle ske besparelser og, at sygehuset i domkirkebyen ville miste flere specialer og dermed rigtigt mange arbejdspladser. En udmelding, der straks satte medarbejderne i alarmberedskab, for hvem ville blive ramt af besparelserne og miste deres job eller måske skulle flytte til et arbejdssted langt væk fra hjemmet.

Det kom imidlertid ikke til at gå så hårdt ud over Regionshospitalet Viborg, idet der i starten af september blev indgået et budgetforlig, der reducerede besparelserne på sygehuset. Men roen kom ikke til at vare længe, idet det i mandags på Region Midtjyllands hjemmeside blev meldt ud, at ledelsen, hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen, skal fratræde deres stillinger i Hospitalsenhed Midt. Samtidig hed det, at årsagen er, at parterne ser forskelligt på den strategiske ledelse og udvikling af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland.

Samtlige medarbejderrepræsentanter i det overordnede samarbejdsudvalg i Region Midtjylland forlod torsdag middag et møde i protest mod direktionens ledelsesstil og dispositioner. Inden de forlod mødet, læste næstformanden i udvalget, den medarbejdervalgte Anja Laursen, der er sygeplejerske, en skrivelse op, der udtrykte, at medarbejderne var utrygge. Og torsdag gav tre repræsentanter fra medarbejdersiden i Hospitalsenhed Midts HovedMedUdvalg (HMU) også udtryk for deres frustration med et læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad, hvor der blandt andet stod: "Vi står overfor store forandringer, hvilket kræver stor indsigt og mangeårigt kendskab til vores organisation, og medarbejdernes følelse af utryghed overfor fremtiden bekymrer os".

Som formand for HK Kommunal MidtVest er jeg også bekymret. Af erfaring ved jeg, at et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere føler sig utrygge, kan resultere i stress med efterfølgende sygemeldinger. Sygemeldinger, der koster både den enkelte medarbejder, som bliver ramt, arbejdspladsen og samfundet dyrt, idet sygemeldingerne kan være langvarige, og nogle stressramte vender måske aldrig tilbage til deres arbejdsliv.

Jeg vil ikke blande mig i debatten om besparelser på Hospitalsenhed Midt eller i ledelsesretten - blot minde om, at medarbejderne er den største og vigtigste ressource, Region Midtjylland har. Og så i øvrigt gøre opmærksom på, at HK står klar, hvis der er medarbejdere, der har behov for at søge hjælp og støtte i forbindelse med, at de føler sig utrygge.

0/0
Ringkøbing

- Hvis man står stille og roligt nede i bageriet, kan du høre, at de skriger inde over køl og frost

Klumme

Kommer du til årets grundlovsfest?

Klumme

Ugens Prædiken: Mere kærlighed, end vi fatter og forstår

Klumme

Ugens Prædiken: Maria er Mor, og vi elsker hende for det

Leder For abonnenter

Akut løsning på akut-problem

Der er ikke meget at stille op imod kronisk personalemangel inden for sundhedssektoren; så må man finde andre løsninger. Derfor er det måske ikke den bedst tænkelige løsning, men ikke desto mindre en nødvendighed, at kommunen lukker akutpladserne på Egvad Plejehjem og flytter funktionen til Ringkøbing. Indtil midten af april var der op mod 13 akutpladser på Egvad Plejehjem og op mod 12 på Fjordparken i Ringkøbing. Akutpladserne anvendes typisk til ældre mennesker, der har været indlagt på sygehuset, og som nu har brug for en mellemstation, inden de kan komme hjem i privatboligen igen. En akutfunktion kræver bemanding med sygeplejersker døgnet rundt - og det er ikke mindst der, hunden ligger begravet: Egvad Plejehjem har haft svært ved at finde personale, og det har ført til et dyrt overforbrug af vikarer. Et andet problem er, at akutpladserne slet ikke benyttes fuldt ud, og det gør det svært for sygeplejerskerne at opretholde deres faglige niveau. Set fra både et økonomisk og sygeplejerskefagligt synspunkt, er der altså sund fornuft i kun at have ét plejehjem med akutfunktion i kommunen. Men uproblematisk er løsningen ikke. Som læge Jacob Søndergaard, Skjern, påpeger, kan det blive en lang tur for pårørende fra den sydlige del af kommunen, når de skal besøge en slægtning eller en bekendt på Fjordparken. Han peger også på, at flytningen vil belaste de praktiserende læger i kommunen, enten fordi de skal køre til Ringkøbing, når de skal besøge deres patienter, eller fordi de skal trække på læger i Ringkøbing. Var det hele "kun" et spørgsmål om økonomi, kunne vi vælge at sige, at vi ville betale os ud af det. Det ville trække ressourcer væk fra andre områder, hvor de måske var bedre anvendt, men sådan er politiske valg jo. Værre er det, når man simpelthen ikke kan tiltrække det nødvendige personale; og vikarer er ingen løsning på andet end helt kort sigt. Så må man finde andre løsninger. Derfor ser det ud til, at den model, social- og sundhedsudvalget har valgt, er den bedst tænkelige i situationen. Den sparer penge, som der er god brug for andre steder på det kommunale budget, og den sikrer, at personalet på Fjordparken kan opretholde deres plejefaglige niveau. Det er selvfølgelig træls for pårørende, hvis de skal køre fra eksempelvis Ådum til Ringkøbing for at besøge en akutpatient på Fjordparken. Men heldigvis er folk som regel kun akutanbragt på et plejehjem nogle få dage, inden de kommer hjem, så problemet burde være til at overskue - selv i Danmarks geografisk største kommune. Nu får vi i alt fald prøvet ordningen med at samle akutpladserne på et sted af frem til august, og mon ikke det viser sig, at den ender med at blive permanent?

Klumme

Svar på de helt store spørgsmål

Leder

Tåbelig provokation: Tumper med boltsakse