Udland

Sveriges regering forlænger skærpet grænsekontrol

Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Som følge af trusselsbilledet mod Sverige forlænger landets regering skærpet grænsekontrol frem til november.

Sveriges regering forlænger den skærpede grænsekontrol frem til november på grund af trusselsbilledet i landet.

- Der foreligger fortsat en alvorlig trussel mod den offentlige orden og mod Sveriges indre sikkerhed, siger regeringen i en udtalelse torsdag.

Sverige indførte intern grænsekontrol ved enkelte indrejsesteder allerede i november 2015.

Samme år fik landet 163.000 asylsøgere, hvilket lagde stort pres på ressourcer og på kapaciteten ved modtagelsescentre og i kommunerne.

Det er på denne baggrund, at den skærpede grænsekontrol forlænges frem til november.

Grænsekontrollen er flere gange tidligere blevet forlænget.

Politiet har tidligere opfordret alle, som skal til Sverige, til at medbringe pas eller nationale id-kort - også hvis man kommer fra et Schengen-land.

Der er regler for, hvor længe et Schengen-land kan have grænsekontrol. EU's migrationskommissær, Dimitris Avramopoulos, er ikke tilhænger af mere grænsekontrol og har tidligere udtrykt håb om, at kontrollen snart kan indstilles.

Men det er næppe sidste gang, at den svenske regering forlænger grænsekontrollen.

Beslutningen blev truffet ved et regeringsmøde torsdag.

Den svenske regering understreger, at det sker i overensstemmelse med EU's regler - blandt andet i forbindelse med forhøjede trusler om terror og i forbindelse med dårlig kontrol af EU's ydre grænser.

Danmark har haft midlertidig grænsekontrol siden 4. januar 2016. Den er blevet forlænget flere gange.

Den danske regering har de seneste år begrundet kontrollen med "sikkerhedssituationen i Europa" og migranter, som i "betydeligt omfang" flytter fra land til land.

Beslutningen om grænsekontrol ligger hos medlemslandet. Men der skal ske en orientering til EU-Kommissionen, som vurderer den fremlagte begrundelse for kontrol trods Schengen-reglerne om åbne grænser.

Norge, som er med i Schengen, har også indført midlertidig grænsekontrol.
/ritzau/TT

Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Læserbrev

Højhuse og højspænding: Master, mandater og meninger

Læserbrev: I et læserbrev i Dagbladet søndag retter Bjarne Nielsen en skarp kritik af politikere i almindelighed og af mig i særdeleshed. Bjarne reflekterer over det forhold, at jeg har stemt for et etagebyggeri i Videbæk og nu personligt rammes af etableringen af 400 KV-ledningen, der antagelig bliver placeret meget tæt på Laugesens Have, hvor jeg er leder og hvor jeg har tjenestebolig med bopælspligt. I læserbrevet tillægger Bjarne Nielsen mig holdninger, jeg aldrig har haft, og udtryk, jeg aldrig har brugt. Jeg mener ikke, etagebyggeriet er uden betydning for de naboer, der bor tættest på. Og jeg har aldrig sagt det. Det ville højne kvaliteten af debatten, hvis Bjarne Nielsen ville holde sig til det, jeg faktisk mener, og det, jeg faktisk har sagt. Jeg har besøgt naboerne til etagebyggeriet. Jeg har talt med dem. Jeg har brugt langt mere tid på modstandere af projektet, end jeg har brugt på projektmagerne. I alle politiske sager mener jeg, det er en pligt at orientere sig grundigt, inden man tager stilling. Det har jeg gjort i den sag. Herefter har jeg taget stilling. I byrådet var der et flertal for etagebyggeriet. Det er mandaterne der tæller. Det er demokrati. Jeg forstår og anerkender fuldstændig de gener, det påfører beboerne på Dalsvinget. Det har jeg sagt gennem hele sagen. Det mener jeg stadig. Alle beslutninger i politik har konsekvenser for de mennesker, der bliver berørt af det. Særligt enhver form for udbygning eller udvikling - af hvad art tænkes kan. Vi ønsker øget bosætning i alle vores byer. Vi ønsker en bedre infrastruktur. Vi ønsker et bedre klima. Vi ønsker bedre og større bygninger til institutioner. Det er altid en knivskarp afvejning af fordele og ulemper. Det er et klassisk politisk dilemma. Vi er valgt til at træffe beslutninger. Det mener jeg, politikere skal gøre - og så i øvrigt tage ansvar for beslutningerne. For så vidt angår anlæg af en 400 KV-ledning tæt på Laugesens Have gælder præcis det samme forhold. Jeg er personlig berørt af projektet al den stund, at min bolig kan blive eksproprieret. Jeg er derfor inhabil i sagen - og må ikke deltage i den politiske behandling af sagen. Det beklager jeg. Men det er vel rimeligt, at politikere afholder sig fra at behandle sager, som de kan have personlige interesser i? Jeg er ansat som leder af Laugesens Have. Her er det min opgave at forsvare de forretningsmæssige interesser på stedet. Laugesens Have og jeg selv forventer at blive behandlet med samme rettigheder og pligter som alle andre borgere eller virksomheder. I den forbindelse vil jeg understrege, at Laugesens Have og jeg må tage de heraf følgende konsekvenser. Det er min mening. Jeg har aldrig sagt andet.

Annonce