Annonce
Debat

Svar til Anna Hilden om Lem Kær-projektet

Læserbrev: Anna Hilden (AH) har sendt et åbent brev, hvor hun stiller flere spørgsmål i forbindelse med den ansøgning, kommunen har modtaget om et energicenter i Lem Kær.

Indledningsvist skal jeg beklage indlæggets længde, men Anna Hildens spørgsmål fortjener et lidt længere svar.

Kommunen har som sagt modtaget en ansøgning om et energicenter i Lem Kær, og der er efterfølgende sat en proces i gang startende med indkaldelse af ideer og forslag. Her har borgere haft mulighed for at komme med høringssvar, og disse vil inden længe blive behandlet af Byrådet.

Annonce

På et temamøde den 3. juni vil Byrådet samt repræsentanter fra Lem, Højmark og Velling samt dagspressen få en dybere orientering om projektet fra Vestas og mølleopstiller.

Ud over ovenstående har jeg og flere andre politikere deltaget i flere møder med borgere i området omkring Lem Kær. Jeg har personligt takket ja til at deltage i fire møder, og jeg kommer gerne igen, når/hvis dette måtte ønskes.

På nogle af møderne har der været stillet spørgsmål ved, om der allerede er taget en beslutning om projektet. Det vil jeg på det kraftigste afvise skulle være tilfældet.

AH stiller i sit åbne brev følgende tre spørgsmål.


Jeg ser ingen udfordringer i, at projektansøger og kommunen anvender samme konsulentfirma, og at det skulle give anledning til sammenblanding af interesser.


1: Det første spørgsmål handler om, at projektansøger anvender samme konsulentfirma, som kommunen anvender i sit arbejde i Energirådet, og hvad kommunen har gjort for at sikre, at der ikke er en sammenblanding af interesser.

Svar: Gennem Region Midtjylland indkøber alle 19 midtjyske kommuner Klima- og Energiregnskaber. Det er virksomheden PlanEnergi,, som har udarbejdet regnskaberne, der bl.a. danner baggrund for arbejdet i kommunens Energisekretariat.

Sammen med seks andre danske kommuner indgår Ringkøbing-Skjern Kommunes Energisekretariat i samarbejdet ”Energibyerne”. Her medvirker PlanEnergi i en sammenhæng, hvor der søges om midler til et projekt om PtX i Energibyerne. Projektet er ikke bevilget, men det håber vi naturligvis, at det bliver.

Jeg ser ingen udfordringer i, at projektansøger og kommunen anvender samme konsulentfirma, og at det skulle give anledning til sammenblanding af interesser. Det er for mig vigtigt, at den endelige beslutning vedrørende et energicenter i Lem Kær tages på et så oplyst grundlag som muligt, og at vi her inddrager virksomheder, som har stor kompetence på området.


Jeg ser, i denne sag, ingen udfordringer i at bestyrelsesformanden for Stauning Lufthavn og formanden for kommunens Teknik og Miljøudvalg er en og samme person.


Spørgsmål 2: Sammenhængen mellem nedgradering af Stauning Lufthavn og nye møller i Tændpibe og Velling Mærsk.

Svar: I forbindelse med planlægning for de to vindmøller ved Velling Mærsk har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplyst, at opstilling af møllerne kræver dispensation fra kravet om gennemskæring af indflyvningsplanen. Planafdelingen har endvidere erfaret, at valg af model har indflydelse på omfanget og udbredelsen af den fremtidige indflyvningsplan for Stauning Lufthavn.

Da de eksisterende 11 vindmøller ved Lem Kær står lige uden for den eksisterende indflyvningsplan, kan valg af model tilgodese fremtidige muligheder for højere møller ved Lem Kær.

Området Lem Kær er af statslige myndigheder udpeget til testområde for møller højere end 150 meter, og det giver for mig derfor god mening at sikre, at de nødvendige ændringer for lufthavnen sikrer, at dette er muligt.

Jeg ser, i denne sag, ingen udfordringer i at bestyrelsesformanden for Stauning Lufthavn og formanden for kommunens Teknik og Miljøudvalg er en og samme person.


Med valget af Martin Romvig er jeg tryg ved, at deltagerne får en grundig indføring i temaet for mødet.


Spørgsmål 3: Der stilles spørgsmål vedr. den ekspert, som er inviteret til Byrådets temamøde til at give et indlæg om Power2X og andre forhold i relation til energicentre.

Svar: Til temamødet har vi inviteret Martin Romvig, der har en stor viden om energisektoren samt de trends og tendenser, der har betydning for området. Han har samtidig gennem sin karriere oparbejdet en anseelig praktisk erfaring. Der er mange i Danmark, der besidder relevant viden om energisektoren. Med valget af Martin Romvig er jeg tryg ved, at deltagerne får en grundig indføring i temaet for mødet.

---

Byrådet vil, som tidligere nævnt, efter temamødet tage stilling til det videre forløb. Hvis beslutningen bliver, at der skal sættes en planlægning i gang, vil mit mål være, at vi får en god og konstruktiv dialog med alle berørte parter, og at de endelige beslutninger må blive taget på et fuldt oplyst grundlag.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ringkøbing-Skjern

S-byrådsmedlemmer bag opsigtsvækkende forslag: Pil testmøllerne i Lem Kær ned efter seks år

Skjern Håndbold

Skjern-cheftræner efter kæmpe pokal-skuffelse: Det har været en sæson med røven i vandskorpen

Annonce