Annonce
Debat

Svar til Alex Bonde Holm: Glimt fra vindmøller

Vindmøller

Læserbrev: I et læserbrev af 3. februar i år stiller Alex Bonde Holm en række spørgsmål, som jeg hermed skal svare på.

Formodningen om, at der menes skyggekast og ikke glimt fra møllerne, er helt rigtig. Jeg skal beklage fortalelsen.

Praksis i forhold til skyggekast er følgende:

Annonce

Der er ikke i lovgivningen fastsat regler for eller grænseværdier for generne af skyggekast. Det anbefales dog i ”Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller”, at det ved planlægningen for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres et samlet skyggekast i mere end 10 timer om året.

I miljøkonsekvensvurderingen af vindmølleprojektet (VVM redegørelsen) foretages der en beregning af skyggekast. Det er i vejledningen angivet, hvorledes skyggekast bør beregnes. Der kan i VVM tilladelsen til vindmøllerne fastsættes vilkår for at standse møllerne på kritiske tidspunkter på baggrund af VVM redegørelsens beregninger og vurdering.

I Ringkøbing-Skjern Kommune følges praksis, som angivet i vejledningen.

Der spørges til, hvem kommunen har ansat med uddannelsesmæssig baggrund, der gør det muligt for kommunen at føre tilsyn med kommunens vindmølleparker.

Svaret er, at kommunen har dygtige og erfarne planlæggere og byggesagsbehandlere, som gennem mange år har arbejdet med planlægning af vindmølleparker.


I Ringkøbing-Skjern Kommune følges praksis, som angivet i vejledningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce