Annonce
Læserbrev

Svar på læserbrev: Akuthjælp er meget andet end en akutlægebil

Læserbrev: Charlotte Pedersen har her i spalterne udtrykt bekymring for akuthjælpen til borgere i blandt andet Tarm. Hendes bekymring skyldes, at en ny akutlægebil i Ringkøbing søndag 1. september erstattede akutbilerne i Tarm og Ringkøbing.

Akutlægebilen i Ringkøbing er langt fra ene om at yde akuthjælp i området. Ud over akutlægehelikoptere i Skive og Billund kan regionen sende akutlægebiler fra Herning, Ringkøbing og Esbjerg. Region Midtjylland har desuden to ambulancer i Tarm og 64 i resten af regionen. Derudover er også frivillige hjerteløbere med til at sikre egnens borgere hurtig hjælp. Det er alt sammen med til at sikre borgerne i Sydvestjylland akuthjælp af samme høje standard som i resten af regionen.

Akutbilerne har i mange år bidraget til trygheden. Patienter har haft glæde og gavn af de kompetencer og den omsorg, som personalet kom med. Sygeplejerskerne og redderene har ydet en god indsats i akutbilerne gennem årene. Den skal de have tak for.

Men siden akutbilerne blev sendt på landevejen første gang, er mulighederne for akut hjælp på et skadested udviklet voldsomt.

Redderne i ambulancerne har fået flere sundhedsfaglige kompetencer og bedre udstyr. De kan i langt højere grad undersøge og hjælpe patienterne på stedet. Akutlægehelikoptere har siden 2014 sikret både hurtig lægehjælp på stedet og hurtig transport til højt specialiseret behandling på for eksempel en hjerteafdeling. Det tager akutlægehelikopteren i Billund cirka 15 minutter at nå de sydvestlige dele af regionen.

Den nye akutlægebil i Ringkøbing er placeret netop der efter nøje overvejelser. Fordele og ulemper, indbyggertal, udrykninger og samspillet med resten af akuthjælpen er vurderet nøje. Placeringen i Ringkøbing sikrer flest mulige borgere den bedst mulige akuthjælp.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Lad ikke besparelser ramme teatret: Teatret Om giver farve til kommunen

Læserbrev: Mon ikke de fleste læsere er klar over, at det ikke bliver nogen nem opgave for Byrådet at få balance i kommunens budget, og situationen bliver næppe mere tilfredsstillende af, at en uretfærdig fordeling af pengene imellem landets kommuner har nødvendiggjort besparelserne. I bestyrelsen for Teatret Om håber vi selvsagt, at besparelserne ikke rammer Teatret, så Teatret kan bevares, og så der er mulighed for også i 2022 at lave en festival for hele kommunen. Lige nu er vi så stolte af festivalen, som skabte så meget røre og opmærksomhed. Tak til de mange, som bidrog til festivalens succes. I min optik er der fem gode grunde til, at besparelserne ikke bør ramme Teatret Om: 1. Teatret Om er hele kommunens egnsteater. Teatret fortæller om de mennesker, der har boet i Naturens Rige, og mange af forestillingerne vækker opmærksomhed i hele Regionen. Teatret har fortalt om Mylius Erichsen, historier fra havet er fortalt gennem “Lighthouses”, og livet ved Bundsbæk Mølle har også været en ramme for teatret. 2. Teatret skaber opmærksomhed om Ringkøbing-Skjern Kommune både nationalt og internationalt. I forbindelse med Aarhus som Europas Kulturhovedstad i 2017 fik teatret en central rolle og var med til at gøre året til hele Regionens kulturbegivenhed. Teatret optræder i det hele taget mange forskellige steder både i Danmark og uden for landets grænser - og hver gang er det med til at manifestere Ringkøbing-Skjern Kommune som en stærk kulturkommune. 3. Teatret gør meget ud af at være synlig i hele kommunen. Vi har netop afviklet Ur-nat festivalen, og heldigvis har festivalen skabt opmærksomhed og begejstring rundt i hele kommunen. Det har været dejligt at opleve. Vi er stolte af at blive brugt, og vi er stolte af at være en del af Naturens Rige. Lige nu arbejder vi på at hjælpe med at formidle visionerne om Naturkraft - vi ser mange muligheder for samarbejde mellem Naturkraft og Teatret Om. 4. Ringkøbing-Skjern Kommune har et stærkt fritidsliv, som giver kommunen berettiget opmærksomhed i hele landet. Det kan man kun være stolt af. Men jeg synes også, at et mangfoldigt kulturliv er godt for kommunen. Et alsidigt kulturliv understøtter det gode liv i kommunen. Jeg synes, Teatret Om er en af hjørnestenene i kommunens levende kulturliv, og Teatret er med til at give kulturlivet farve. 5. Jeg synes Teatret Om giver overskud på kulturbalancen i kommunen. Men Teatret Om gavner også den økonomiske handelsbalance. Ganske vist betaler Ringkøbing-Skjern Kommune 1 million kroner i tilskud til Teatret Om. Det er mange penge. Men for hver krone, som kommunen giver, kommer der to kroner fra staten, og hertil kommer masser af indtægter fra fonde, salg af forestillinger og fra projekter. Det er mange penge, som på den måde flyder ind i kommunen og som skaber arbejdspladser til ni personer. Både tilskuddet og den kommunale bevilling til festivalen skaber aktivitet og udvikling i kommunen. Hver dag arbejdes der seriøst med en fortsat udvikling af teatret, så det gennem sine udtryksformer kan sætte sit præg på tidens aktuelle dagsordener. I al beskedenhed synes jeg, at Teatret Om på den måde har gjort et flot stykke arbejde for os alle sammen.

Annonce