Annonce
Ringkøbing

Svømmehal er populær hos børn med ferie

I hver af de første to uger af skoleferien er der cirka 30 børn i svømmeskole i Ringkøbing. Her ses de fleste af deltagerne i uge 28 ved svømmehallen sammen med unge trænere og leder Kim Grøn Hansen. PR foto
Alle pladser besat i svømmeskole i Ringkøbing Svømmehal i de to første uger af skoleferien. Der er ledige pladser i uge 32.

Ringkøbing: Med hjælp fra Ringkøbing Svømmeklub arrangerer Ringkøbing Svømmehal i uge 27, uge 28 og uge 32 svømmeskole for børn i alderen otte til 12 år. Ud over at give børnene mulighed for en sjov ferieoplevelse i et godt socialt samvær med jævnaldrende lægger lederen af Ringkøbing Svømmehal, Kim Grøn Hansen, vægt på følgende formål med svømmeskolen:

- Vi vil først og fremmest gerne lære børnene at være glade for og trygge ved at bevæge sig i vand. Desuden vil vi naturligvis også - ud fra deres forskellige forudsætninger – lære dem lidt mere, end de har kunnet hidtil, siger Kim Grøn Hansen i en pressemeddelelse.

Sikkerhed og tryghed står højt på det daglige skema i svømmeskolen. Førstehjælp for børn er en fast del af dagens program.

- Det er jo ikke sådan, at vi skal lære børn at redde liv, men det er vigtigt, at de får en fornemmelse af, hvad de selv kan være med til at gøre i en livstruende situation, pointerer Kim Grøn Hansen.

Fire unge trænere fra Ringkøbing Svømmeklub og to uddannede livreddere sørger for, at børnene i svømmeskolen er i sikre hænder i hele forløbet.

Annonce

Leg og motion

Det daglige program i svømmeskolen, der starter kl. 8.30 og slutter kl. 12.30, byder på et par timer i bassinet med svømning og dykning, men også på andre former for leg og motion i og omkring svømmehallen. Derudover er der en pause til brød og frugt og afslutning med en skolesandwich.

Det er andet år i træk, at der med succes holdes svømmeskole i Ringkøbing Svømmehal. I uge 27 og 28 er alle pladser fyldt op, mens der endnu er ledige pladser i uge 32. Tilmelding kan ske på Ringkøbing Svømmehals hjemmeside.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Videbæk

Intens eftersøgning endte lykkeligt: Hundehvalpen Nala stak af efter uheld på motorvej, men er fundet igen

Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

112

Beruset bilist overholdt ikke sin vigepligt

Annonce