Annonce
Ringkøbing-Skjern

Super-turistforening i Vestjylland: Opbakning til Destination Vesterhavet

Den kommende Destination Vesterhavet vil blive Danmarks største turistdestination målt på overnatninger. Foto Jørgen Kirk.
Massiv opbakning til ny turistforening i samarbejde med Varde; men mindre end to tredjedele af medlemmerne var mødt op, så der skal gennemføres endnu en generalforsamling.

RINGKØBING: Der var massiv opbakning til de vedtægtsændringer, der skal bane vejen for en ny vestjysk turistforening, der også indbefatter turismeerhvervet i Varde Kommune, da Ringkøbing Fjord Turisme havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling på Hotel Fjordgården mandag aften.

Alligevel skal der holdes endnu en generalforsamling, hvor opbakningen skal endelig konfirmeres, fortæller turistdirektør Søren Lydig Kristensen.

- Vedtægterne i Ringkøbing Fjord Turisme kræver, at to tredjedele af medlemmerne bakker op om et forslag, for at det kan blive vedtaget i første forsøg. Det ville have svaret til, at 150-160 medlemmer var mødt op i aftes, og så mange kom der ikke; der var 28 stemmeberettigede. Det betyder, at der skal holdes endnu en generalforsamling, hvor to tredjedele af de fremmødte skal sige god for vedtægtsændringerne. Den generalforsamling finder sted på Beach Bowl mandag 4. november, lyder det fra turistdirektøren.

Hvad der skulle stemmes om, var nemlig de vedtægtsændringer, der skal gøre en sammenlægning mellem turistforeningerne i Ringkøbing-Skjern og Varde mulig.

Annonce
Turistdirektør Søren Lydig Kristensen: Vi skal have endnu en ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var to tredjedele af medlemmerne, der stemte for vedtægtsændringerne i første omgang.

Fire ændringer

Formålet med sammenlægningen af turistforeningerne i Ringkøbing-Skjern og Varde er at skabe en fælles forening for det, der målt på antal overnatninger bliver Danmarks største turistdestination.

I Ringkøbing-Skjern er turistforeningen en selvstændig forening, mens den i Varde er en del af det, der hedder Pro Varde, og som også omfatter erhvervsrådet i Varde.

De to funktioner deles, hvorefter turistdelen i Varde søger om optagelse i Ringkøbing Fjord Turisme, der skifter navn til Destination Vesterhavet. Den nye super-turistforening skal være en kendsgerning fra årsskiftet.

Men det kræver altså først nogle vedtægtsændringer i Ringkøbing-Fjord Turisme.

- Der var fire ændringer på dagsordenen, siger Søren Lydig Kristensen:

- Foreningen skal udvides, så den også geografisk dækker Varde Kommune; den skal kunne optage medlemmer fra Varde Kommune; i første omgang skal medlemmer fra Varde Kommune kunne optages i henhold til Vardes kontingentstruktur - senere skal der vedtages en ny kontingentstruktur for alle medlemmer; og kravene om, at to tredjedele af medlemmerne skal sige ja til vedtægtsændringer skal ændres til, at det er tre fjerdedele af de fremmødte.

Hvis medlemmerne siger ja mandag den 4. november, vil disse vedtægter fremover være gældende.

Selve den stiftende generalforsamling i Destination Vesterhavet finder sted 20. november.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce