Debat

Sundhed på godt og ondt!

Læserbrev: Med regeringens forslag til en total omlægning af det danske sundhedsvæsen og afslutningen på regionernes liv i det danske sundhedssystem bevæger politikerne sig på et knivsæg i forhold til os patienters hverdag.

Skal vi - der er kroniske syge - nu primært behandles af et sygehusvæsen styret af de kommunale instanser? Mine erfaringer, som jævnlig bruger af helbredssystemet og sygehusene, er generelt meget positive med høj kvalitet på de fire sygehuse, jeg kender bedst - Herning, Holstebro, Silkeborg og Aarhus.

Ventetiden er acceptabel - behandlingen er professionel - personalet er venlige og kompetente. Mit indtryk er også, at samspillet mellem min egen læge og sygehusene er rigtig godt. Der, hvor de store udfordringer kommer, er i det øjeblik, hvor kommunens behandling og tilsyn kommer ind i billedet. Her mangler i høj grad faglig kompetence og ikke mindst klarhed over, hvilke arbejdsopgaver de enkelte uddannede må udføre.

Jeg er enig i, at sundhedsområdet kræver langt flere midler end nu, og en lang bedre kommunikation er krævende nødvendigt, men at fjerne et af de bedst fungerende led fra systemet er ikke godt. Det er faktisk et gevaldigt selvmål af et stærkt lokalpolitisk parti som Venstre, og alle må arbejde på at bevare dette led og få partiet på fode med befolkningen - også her i vores område.

0/0
Klumme

Ugens Prædiken: Påskemorgen er som en håbets hilsen fra Guds fremtid

Klumme

Martine om at blive gammel: Måske er det andet end medicin og ømme muskler?

Klumme

Ugens Prædiken: Mere kærlighed, end vi fatter og forstår

Klumme

Kommer du til årets grundlovsfest?

Læserbrev

Erik Poulsen fordrejer bevidst virkeligheden for at få stemmer

Læserbrev. Refleksion på Europaparlamenskandidat for Venstre Erik Poulsens læserbrev 19 april 2019. Der har ikke være angreb på fårene meget længe. Men det kom så, kort efter biologerne oplyste, at der er et muligt ynglende ulvepar i Stråsø-området. Hvor påfaldende er det ikke lige? Jeg kontaktede Storålam aftenen efter angrebet på fårene og så den hærværksramte fold. Der var hul i et på alle måder meget lidt vedligeholdt hegn, der langt fra var et ulvesikret hegn, og hvor der i 2018 var sket flere angreb på fårene. Og det tror da pokker med en så elendig indhegning lige i midten af ulvenes ynglerevir. Det var et åbent tag selv-bord! Dyreværnsmæssigt er dyreholderen forpligtiget til at beskytte sine dyr. Grunden til, at der ikke har været angreb på får i meget lang tid, er, at de ansvarlige fåreavlere har fået lavet ulvesikre indhegninger. At der så kommer et angreb nu skyldes, efter alt at dømme, alene hærværket på hegnet. For ulven kunne rent faktisk bare være svømmet over åen, hvor der ikke var hegn. Eller have presset sig under hegnet, som ræven og grævlingen, da der ikke var strøm i trådene. Ulven, dersom det var en ulv, kunne bare se, der var hul i hegnet, og gik gennem det, for så nu at opdage, at der var tilgængelige får. Ulven var ikke "gået over åen efter vand". Men først da den fandt et hul i hegnet på land. Og det stiller sagen helt anderledes. Alt peger på at de, der, som Erik Poulsen, ønsker ulven udryddet, står bag hullet i hegnet. Og så taler vi om fauna-kriminalitet, og med stor sandsynlighed organiseret. Når folketingskandidat for SF Karsten Filsø fra Ulfborg i læserbrev foreslår, at Naturstyrelsen fremover ikke udlejer statens arealer til naturpleje med får, så har han ganske ret. Og desuden skal der laves lov om, at fåreholdere er forpligtiget til have vedligeholdte ulvesikrede hegn, så også hunde kan holdes ude. For de er langt mere angribende får, end ulve. Således mister engelske fåreavlere i snit 15.000 får årligt. Og der er som bekendt ikke ulve på de britiske øer. Endvidere bør der seriøst overvejes forbud mod jagt i hele ulvezonen. Indtil jagtorganisationerne har fået bragt orden i egne rækker, herunder i forhold til deres medlemmer i Foreningen Ulvefrit Danmark, der vil udrydde en dansk art. Modsat Erik Poulsen færdes jeg rundt i området, og ser kreatur med små kalve, der er holdt inde med en enkelt elektrisk tråd. Så hyppigheden af angreb på kreatur og heste er nærmest ikke eksisterende. Desuden møder jeg ikke mennesker, der kan begrunde deres angst for ulven på anden måde, end dén, de lokale medier bibringer dem, og som Erik Poulsen manipulerende bidrager stort til i håb om, ifølge ham selv (TV MidtVest 25. april 2018), at det giver ham stemmer til EU valget.

Klumme

Amagerpigens tak til Bork Havn Efterskole: I var vinden under mine vinger