Læserbrev

Stress og nedslidning er gift for et godt arbejdsmiljø

Vi skal en anden vej for Danmark, en vej hvor vi investerer i den enkelte medarbejder, fremmer arbejdsglæde og motivation, og hvor vi sikrer uddannelse, når der kommer nye opgaver til

Læserbrev: Socialdemokratiet har foreslået at indføre en tidlig ret til folkepension for dem, der er nedslidte og har været længst på arbejdsmarkedet. Derudover er det er vigtigt at forebygge nedslidning og et dårligt arbejdsmiljø! Med andre ord – man skal hverken blive syg eller nedslidt af at passe sit arbejde!

Der er mange ting omkring gode arbejdsforhold og trivsel, som de enkelte arbejdsgivere er ansvarlige for, og som mange steder også kan gøres bedre. Jeg mener også, at regeringen har et ansvar for det pres, der lægges ned over de offentlige ansatte. Den ene besparelse efter den anden rammer offentlige ansattes hverdag – og det må efterhånden være klart for enhver, at der løbes for stærkt blandt personalet i vores børnehaver, skoler, uddannelsesinstitutioner, ældrecentre, hjemmeplejen, botilbud, hospitaler og for den sags skyld hos politiet. Så frem for at give sygefraværet ”plaster på”, bør vi ændre på de arbejdsforhold og det arbejdspres, som gør folk syge. Derfor skal vi stoppe nedskæringerne hos alle de offentlige ansatte, som hverdag gør en forskel med deres indsats! Og ja, hvad med finansieringen? Jo, vi kan starte med at bekæmpe skattely, snyd og hvidvask – og når de penge kommer i den ”fælles kasse” – så vil det gavne vores velfærdsområder, og de medarbejdere, som i hverdagen er under et urimeligt pres.

Socialdemokratiet har her fem konkrete tiltag og afsætter 600 mio. kr. til at forbedre indsatsen for et bedre arbejdsmiljø:

Tillid til ordentlige virksomheder: De virksomheder som har et dårligt arbejdsmiljø – skal have en skærpet og ekstra indsat. Og der hvor arbejdsmiljøet er godt, skal der skæres ned på kontrol.

Genopretning af Arbejdstilsynet: Regeringen har år efter år givet færre penge til arbejdstilsynet. Derfor skal der investeres i arbejdstilsynet, så de får kræfter til, at være tilstede der hvor arbejdsmiljøet er problematisk!

Større erstatning til lønmodtagere, der rammes af arbejdsulykker: Når man rammes af en arbejdsskade – så er det en alvorlig situation – som kan have store konsekvenser for både livskvalitet og for fremtiden på arbejdsmarkedet. Erstatningen skal sættes op med 50 pct. fordi det nuværende beløb for erstatning simpelthen er for lavt.

Styrket indsats overfor dårligt psykisk arbejdsmiljø og stress: Problemer med stress og mistrivsel er desværre stigende i hverdagen for mange mennesker. Det skal gøres bedre – for der er ingen der kan yde sit bedste eller have en god livskvalitet – hvis man ikke er i trivsel.

Styrket rådgivningsindsats: Langt de fleste arbejdsgivere vil gerne gøre det godt for deres medarbejdere, men mange kan have brug for rådgivning og vejledning i ”hvordan” arbejdsforholdene kan forbedres! Derfor skal der sikres mulighed for arbejdsmiljø rådgivning.

Vi skal en anden vej for Danmark, en vej hvor vi investerer i den enkelte medarbejder, fremmer arbejdsglæde og motivation, og hvor vi sikrer uddannelse, når der kommer nye opgaver til. Det er egentlig ikke så svært, hvis man vil prioritere det!

0/0
Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern

Redningsaktion på fjorden: Lys fra mobiltelefon reddede ung sejler

Skjern

Mand omkom i solouheld i morges: Blev erklæret død på stedet

Ringkøbing

Vandringsmænd slog deres egen rekord: Fynboer indsamlede 85.553 kroner til kritisk syge børn

Leder For abonnenter

Dagbladet mener: Den indre varulv hyler, og det lyder ikke kønt

Da den sidste danske ulv i 1813 blev skudt ved Estvadgård lidt sydvest for Skive, var der næppe én, der fældede en tåre i den anledning. Da slet ikke de bønder på egnen, hvis får nu kunne være i fred. I et mangelsamfund som det danske for 200 år siden var der ganske enkelt ikke plads til ulven. I de mellemliggende par århundreder har næppe nogen skænket ulven en tanke - endsige savnet den. Den var ikke længere en del af den danske fauna. At den skulle vende tilbage, var der meget få, der havde fantasi til at forestille sig. Ikke desto mindre var det, hvad der skete omkring 2009, og lige siden har ulven forårsaget en slags kulturel borgerkrig i Danmark, der er helt ude af proportioner i forhold til dyrets indvirkning på den danske natur og dens formodede trussel eller mangel på samme mod mennesker. Skal man være lidt grov, kan man sige, at ulven har fået den indre varulv bragt frem i mange danskere. Det er ikke kønt. Som Anette Lund Andersens store reportage i Dagbladet i dag dokumenterer, er det rent ud forbløffende, i hvilket omfang og med hvilken lidenskab, mennesker engagerer sig i striden om ulven. Man tager sig til hovedet i vantro over en "ulvehader", der skyder en ulv med riffel ud af vinduet på sin bil. Og man flår sig i håret af frustration over en "ulveelsker", der truer folk på livet, og begår hærværk mod en lokal kirke for at understrege sit synspunkt. Mellem disse yderligheder er der alle mulige holdninger, der dog generelt tenderer mod det stadigt mere polariserede - hovedsageligt på grund af de forbistrede asociale medier, der nærmest pr. automatik synes at forstærke alle holdninger i ekstremistiske retninger. Det billede, Anette Lund Andersen tegner i sin reportage, er dybt forstemmende. Det fortæller om en debat og dens deltagende aktører, der synes at have mistet al proportionssans, evne og vilje til at lytte til andre menneskers synspunkter. Lederskribenten her føler sig fristet til at citere sin gamle, afdøde fars tilbagevendende kommentar, når medmennesker af den ene eller den anden grund bevægede sig ud ad en tangent: "Har de ikke andet at gå op i?!?" Det er måske dér, problemets rod ligger.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Testmøllesag i nye problemer: Skal finde 20 millioner til lovet lufthavnsudstyr

112 For abonnenter

Sejler du en lille smule, når du sejler? Sådan er reglerne for berusede sejlere

112

Ung sejler blev reddet i land - nu mangler båden

Sommerland

’Lille Louisiana’ ligger i Videbæk: Jeg blev helt imponeret, da jeg så bygningen

Annonce