Annonce
Skjern

Strandbygaard: Her trykkes der med omtanke

Ole Strandbygaard (forrest) og Claus Scotwin har formået at omskabe trykkeriet til en af de mest miljøvenlige i branchen. Foto Mads Dalegaard.
Allerede for 15 år siden begyndte den store trykkerivirksomhed i Skjern at sætte fokus på miljøet; virksomhedens ejere, Ole Strandbygaard og Claus Scotwin, er overbeviste om, at hensyntagen til klimaudfordringer og cirkulær økonomi er en betingelse for succes i trykkeribranchen.
Annonce

SKJERN: For Strandbygaard er udtryk som "klimaforandringer", "bæredygtighed" og "cirkulær økonomi" ikke popsmarte udtryk, der skal demonstrere, at virksomheden er med på seneste miljømode.

- Vi havde ikke overlevet, hvis ikke vi havde den miljøprofil, vi har i dag, siger direktør Ole Strandbygaard, der ejer den store trykkerivirksomhed sammen med direktør Claus Scotwin.

Det er der to vigtige grunde til, understreger Ole Strandbygaard:

- Kunderne efterspørger en grøn profil; og miljøinvesteringer gavner bundlinjen.

Det er 15 år siden, Strandbygaard tog de første skridt hen imod en grøn profil - og det vel at mærke i en branche, der ifølge Ole Strandbygaard traditionelt har haft et dårligt ry, når det gælder miljø.

- Vi blev et svanemærket trykkeri. Det skete efter kundekrav om, at ville vi levere, skulle vi svanemærkes, siger Claus Scotwin.

I praksis betyder godkendelsen, at Strandbygaard skal efterleve de krav, der stilles, for at en virksomhed kan få svanemærket, for eksempel at trykkeriet hovedsageligt bruger godkendte trykfarver, lime og produktionsprocesser.

Strandbygaard

Strandbygaard A/S blev grundlagt i 1898 af Jens Strandbygaard. I næsten 100 år lå virksomheden i Skolegade 4. I 1996 besluttede 3. generation, Niels Erik Strandbygaard, at bygge nyt 1200 kvadratmeter stort trykkeri på Trykkerivej 2 i Skjern.

I 2000 overdrog Niels Erik Strandbygaard virksomheden og den daglige ledelse til sønnen Ole Strandbygaard (fjerde generation). Niels Erik Strandbygaard fortsatte i virksomheden indtil sin død i 2009.

I 2017 blev produktionsarealet i Skjern udbygget med 1100 kvadratmeter.

I 2018 blev virksomheden udvidet med produktionskapacitet inden for POS materiale ved en overtagelse af BESTSELLER koncernens BS-Printhouse. Produktionsudstyr og medarbejdere blev flyttet til Strandbygaards domicil i Skjern.

Virksomheden drives i dag af Ole Strandbygaard og Claus Scotwin, der er Oles svoger.
Annonce

ISO og EMAS

Efter svanemærkningen fulgte andre miljøtiltag. Eksempelvis blev trykkeriet i de efterfølgende år både ISO 14001- og EMAS-certificeret.

- Vi kunne se, at det i stigende grad blev et krav fra kundernes side, og jeg tør godt sige, at i trykkeribranchen var vi forud for vores tid; i dag har vi virkelig styr på det, siger Ole Strandbygaard.

ISO står for International Organization for Standardization, og ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard indenfor miljøledelsessystemer, der anvendes verden over.

- ISO 14001-godkendelsen handler især om at styrke de indre linjer i virksomheden. Det førte til, at vi fik øjnene op for, hvad vi brugte af for eksempel vand og strøm, siger Claus Scotwin.

Ud over ISO-godkendelsen tilsluttede Strandbygaard sig også EMAS; forkortelsen står for Eco-Management and Audit Scheme, og er EU's miljøledelsesordning.

En EMAS-virksomhed forpligter sig til løbende at arbejde på at mindske både de direkte miljøpåvirkninger i form af energi- og ressourceforbrug, affaldsproduktion og udslip af klimagasser og spildevand, samt de indirekte påvirkninger, eksempelvis gennem dialog med leverandører og kunder.

Annonce

CO2-neutrale

EMAS- og ISO 14001-certificeringerne og svanemærkningen sætter Strandbygaard i stand til hele tiden at have fokus på de påvirkninger, virksomheden udsætter miljøet for, understreger Claus Scotwin. 90 procent af den samlede miljøbelastning udgøres af forbruget af papir, energi, trykplader og trykfarver.

Papir vejer selvfølgelig særligt tungt i denne sammenhæng; det udgør omkring 98 procent af en tryksags vægt, så i miljøsammenhæng er papiret den væsentligste del af miljøbelastningen for et grafisk produkt.

Hos Strandbygaard anvender man i betydeligt omfang FSC-mærket papir (FSC står for Forest Stewartship Council - "Skovforvaltnings-råd"). Det er en mærkning, der garanterer, at der i en FSC-skov ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentlig sikkerhedsudstyr og løn.

Trykkeriet tilbyder også kunderne, at de kan gøre en bestilling CO2-neutral; det sker ved køb af CO2-kreditter, hvorefter pengene investeres i klimaprojekter rundt omkring i verden.

- Interessen er ikke så stor endnu; CO2-neutrale bestillinger udgør kun fem procent af vores omsætning, mens 15 procent af opgaverne trykkes på FSC-papir. Men i begge tilfælde er efterspørgslen stigende; vi kan godt mærke, i hvad retning det bevæger sig, siger Ole Strandbygaard.

Strandbygaard kort

Erhvervsprisen uddeles af Vestjysk Lederforum i samarbejde med Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Prisen er på 25.000 kroner samt et kunstværk.

Der var i år nomineret fem kandidater: Hotel Fjordgården, Skjern Paper, Strandbygaards, Vestjyllands Andel og Runi. Udgangspunktet for prisen er taget i Ringkøbing-Skjern Kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner; fødevarer, turisme, produktionsindustri og grøn energi. I år er de nominerede fundet inden for området grøn energi og cirkulær økonomi.

Det er i år ottende gang, prisen uddeles.

Annonce

Til genbrug

Genbrug og cirkulær økonomi har Strandbygaard selvfølgelig også fokus på.

Trykkeriet er kommet med i det EU-finansierede projekt Cirkulær Økonomi i Små og Mellemstore Virksomheder. Projektet går ud på, at materialer og råstoffer skal genbruges i et bionedbrydeligt kredsløb eller i et teknisk lukket kredsløb med vedvarende energikilder og uden miljøskadelige stoffer eller spild.

I den forbindelse vil Strandbygaard se på blandt andet alternativer til PVC og information til kunder om korrekt bortskaffelse af folie og plader.

Virksomheden er allerede aktiv, når det gælder om at gøre affald til en ressource.

- Vi har indledt et samarbejde med kommunen om at levere PVC-fri affaldsmaterialer til Makerspace, der er etableret på alle kommunens overbygningsskoler.

- Formålet med Makerspace er, at skolelever og lærere får adgang til den nyeste teknologi inden for digital økonomi og design, og vi leverer de materialer, som eleverne kan printe på, skære i og for eksempel lave smykker af, fortæller Ole Strandbygaard.

I øvrigt har Strandbygaard også indledt et samarbejde med Skjern Paper om genbrug af affaldspapir. Udfordringen er her at udvikle en papirtype, der er fin nok til, at den kan bruges til tryksager.

- Lykkes det, vil det vil det være et CO2-neutralt produkt, fordi Skjern Paper leverer overskudsvarme til Skjern Fjernvarmeværk - og desuden vil det hele være lokalt fremstillet, siger Ole Strandbygaard.

Trykkeribranchen har ikke tidligere været kendt for sin miljøvenlighed, men det har Strandbygaard haft fokus på gennem adskillige år. Foto Mads Dalegaard.
Annonce

Miljøstyring

Så mange tiltag på miljøområdet kræver selvfølgelig en stærk styring. Derfor ansatte Strandbygaard sidste år en akademisk uddannet miljøkoordinator med en master i miljøledelse, der har fået den opgave at videreudvikle trykkeriet i forhold til cirkulær økonomi, bæredygtighed og effektivitet.

Miljøledelse er en systematisk og dokumenteret måde at håndtere virksomhedens miljøforhold på, og det er en fortløbende proces, der blandt andet indebærer, at virksomheden kortlægger sine miljøforhold, formulerer en miljøpolitik, fastsætter et ambitionsniveau i form af miljømål, og udarbejder handlingsplaner.

Alt dette er noget, Strandbygaard også vil have fokus på i de kommende år; miljøprofilen vil blive yderligere skærpet, fastslår Claus Scotwin og Ole Strandbygaard.

Indtil nu har strategien været en succes. Strandbygaard er i dag et grafisk "supermarked", der kan klare stort set alle opgaver inden for husets fire vægge, og firmaet er blandt de største arktrykkerier i Norden.

Ole Strandbygaard er overbevist om, at et miljøfokus er vigtigt, hvis virksomheden skal overleve i trykkeribranchen. Foto Mads Dalegaard.
Strandbygaard er én af Danmarks største trykkerivirksomheder. Foto Mads Dalegaard.
Kunderne har muligheden for at købe produkter trykt på FSC-mærket træ. Foto Mads Dalegaard.
Strandbygaard har udviklet sig til at være et trykkeri, der kan løse næsten alle opgaver. Foto Mads Dalegaard.
Humor er der også plads til arbejdspladsen! Som filmelskere sikkert ved, er tegningen på maskinen "lånt" fra Godfather-filmene. Foto Mads Dalegaard.
Affald kommer kreative lokale unge, der er med i makerspace-projektet til gode. Foto Mads Dalegaard.
Strandbygaard leverer trykkeopgaver til mange formål; blandt andet målskiver til norske skydeklubber! Foto Mads Dalegaard.
Miljø- og arbejdsmiljø er et fast tema på Strandbygaards interne tv-kanal. Foto Mads Dalegaard.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Skjern

Landboformand er betænkelig ved naturnationalpark: Kan det lade sig gøre?

Annonce