Ringkøbing

Stort underskud i Ringkøbing Svømmehal - politikere forlanger forklaring

Årsregnskabet for Den Selvejende Institution Ringkøbing Svømmehal.

Underskuddet blev på over en halv million i bestyrelsens sidste år som driftsherre i svømmehallen.

Ringkøbing: Sidste punktum er ikke sat i den langvarige strid mellem kommunen og bestyrelsen for den selvejende institution, DSI, der drev Ringkøbing Svømmehal fra 2010 og frem til 2018.

Bestyrelsen har afleveret et årsregnskab, som viser et underskud for 2017 på 537.356 kroner. Det sker ud af en nettoomsætning på godt 2,2 millioner kroner.

Det er første gang, der har været underskud i svømmehallen. I 2016 var overskuddet på godt 100.000 kroner.

Bestyrelsen, der består af formand Henrik Schwartz, næstformand Brian Skovgaard og Søren Lauritzen, skriver om resultatet:

"Årets resultat er negativt påvirket af, at det var nødvendigt at lukke svømmehallen i en periode, hvor der pågik renovering af svømmebadets flisebelægning m.v. Endvidere er der hensat til løn i opsigelsesperioden for 2 medarbejdere."

Det fremgår af regnskabet, at personaleomkostningerne i 2017 var på 1.809.503. Året før fra udgifterne knap 440.000 kroner lavere.

På en generalforsamling i august vedtog deltagerne at nedlægge Den Selvejende Institution Ringkøbing Svømmehal, som ved årsskiftet måtte overgive driften af svømmehallen til ROFI efter en udbudsrunde i marts 2017.

Nedlæggelsen skete også som en konsekvens af, at DSI-bestyrelsen i sommer tabte den civile retssag mod kommunen, som bestyrelsen selv havde anlagt og blev dømt til at betale kommunens advokatomkostninger på 100.000 kroner. Samtidig stod bestyrelsen selv med udgifter til egen advokat af en tilsvarende størrelse.

På grund af underskuddet i 2017 var DSI's egenkapital faldt til 299.000 kroner ved årsskiftet. Herfra skal der trækkes advokatudgifterne på anslået 200.000 kroner.

Ifølge vedtægterne skal DSI's formue overgå til kommunen, når foreningen er nedlagt.

På det kommende møde i kultur- og fritidsudvalget skal politikerne diskutere både underskuddet og det faktum, at DSI-bestyrelsen endnu ikke har givet kommunen de 100.000 kroner til dækning af advokatudgifter. Den kommunale forvaltning har bedt bestyrelsen om at "uddybe en række forhold" vedrørende regnskabet, men har endnu ikke modtaget informationer fra bestyrelsen.

Det har ikke været muligt at træffe bestyrelsesmedlem Søren Lauritzen for en kommentar og formand for kultur- og fritidsudvalget Erik Viborg (V) ønsker ikke at kommentere sagen på nuværende tidspunkt.

0/0
Ringkøbing

The Rocking Ghosts på Fjordgården

Ringkøbing

Konfirmation i Torsted kirke søndag 28. april klokken 10:00

Ringkøbing

Konfirmation i Ringkøbing Kirke, den 28. april klokken 10.00

Ringkøbing

Masja udgiver dogme-plade