Annonce
Skjern

Stafet for Livet: Over 200.000 kroner til kampen mod kræften

Stafet for livet blev endnu engang en succes; mere end 500 vestjyder gik tusindvis af kilometer i den gode sags tjeneste.

SKJERN: - Som det ser ud lige nu, forventer vi et overskud på 200.000!

Det var en rørt Eva Lønborg, formand for Stafet for Livet i Skjern, der klokken 12.00 søndag middag kunne entre scenen i "knæk cancerlejren" på græsarealet mellem Den Danske Design- og Håndværksefterskole og Skjern Kristne Friskole.

Øjeblikke forinden havde de 581 deltagere i stafetten sluttet den af på fornemste vis ved alle i fælles flok at tage en sidste runde på 400 meter banen.

De 581 deltagere var lidt færre end sidste år, hvor der var registreret 608 personer. Men deltagerantallet var "rigtig flot", fastslog Eva Lønborg.

- Tak for et lækkert døgn. Et døgn med skønt vejr. Et døgn, hvor jeg blev rørt. Det er mange timer og mange kræfter, der går op i det her, og så er det skønt at se, at det er gået så godt. Vi er så glade. Jeg vil sige tak til alle deltagerne, alle dem, der har kigget ud til os, til de frivillige, og til vore sponsorer - uden dem, stod vi ikke her.

- Tak alle sammen, på gensyn 2020, sluttede hun.

Annonce
En glad og bevæget Eva Lønborg læser resultatet af weekendens anstrengelser op. Til venstre konferencier Kevin Fraser.

21.000 kroner

Vejret var forrygende; nogle af de tre foregående Stafet for Livet er foregået under anderledes ugunstige vejrforhold.

Teltene, der omkransede den åbne plads, hvor lysposerne med hilsener til kræftramte dannede et hjerte, var i år alle sammen vendt med åbningen ind ad for at styrke det sociale liv i de 24 timer, stafetten fandt sted - og det var lykkedes.

- Det blev en succes, så det gentager vi til næste år, sagde Eva Lønborg til Dagbladet.

Blandt det, der havde slået deres telt op her, var de 38 medlemmer af Team Fællesskab fra Lønborg, der var med igen i år.

- Det startede i Lønborg, men i år er vi dog ikke fra Lønborg alle sammen; vi har også deltagere andre steder fra, sagde Winnie Larsen, der var tovholder for teamet.

En af deltagerne var Mogens Andersen. Sidste år havde han gået 100 kilometer på et døgn; i år tog han den dog væsentligt mere med ro.

- På nuværende tidspunkt har vi gået 892 omgange, sagde han.

Winnie Larsen var optimistisk.

- Jeg regner med, vi når at indsamle 21.000 kroner, sagde hun.

Både Mogens Andersen og Winnie Larsen understregede, at det sociale betød meget for arrangementet.

- Det er en god idé at vende teltene, så de har åbningen ind mod midten; det skaber meget mere liv på pladsen, sagde Mogens Andersen.

80 kilometer

Blandt dem, der personligt ydede allermest, var Ida Bjørtrup, elev på DHE.

Hun præsterede på de 24 timer at gå ikke færre end 80 kilometer! Hun blev da også fortjent hyldet af både kammeraterne fra DHE, der igen i år gjorde en kæmpe indsats og alle de øvrige tilstedeværende på plænen.

Men uanset om de gik meget langt eller bare nogle få ture, leverede de mere end 500 deltagere tilsammen altså et flot resultat, og Eva Lønborg var godt tilfreds, selv om der sidste år kom 220.000 kroner i kassen til kampen mod kræften.

- 200.000 var, hvad jeg selv havde håbet på, vi kunne nå, sagde hun.

Overskuddet fra arrangementet fordeles på den måde, at Kræftens Bekæmpelse får 90 procent af beløbet, mens de resterende 10 procent går til lokalafdelingen af Kræftens Bekæmpelse i Tarm, Skjern og Videbæk.

God grund til opadvendte tommelfingre. De unge mennesker og mere end 500 andre gik i weekenden tusindvis af kilometer, og samlede 200.000 kroner ind til kræftens bekæmpelse. Foto Poul Osmundsen.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce