Annonce
Læserbrev

Stadilvej 9: Der er brug for en principiel debat

Læserbrev: Jeg synes, det er synd at sådan en sag bliver lagt "død" nu?

Vil vi udvikling i hele kommunen? Hele byrådet gik til valg på at lytte til borgerne, være åbne for ideer og visioner. Er det kun skåltaler og varm luft?

Jeg tænker her på Stadilvej 9, hvor sogneforeningsformand Ulla Sommer Rokkjær udtrykker frustration over et afslag fra teknik- og miljøudvalgets nej til, at en familie kan købe en faldefærdig ejendom, som man vil fjerne og bygge et hus 300 meter fra vejen ned mod fjorden.

Jeg synes, Ulla har alle gode argumenter og fremstiller sagen på en meget sober måde. Afslaget begrundes med, at der vil komme andre, som har samme ide, og at afslaget er principielt.

Jeg er helt enig med, at sagen er principiel, men ud fra et helt andet synspunkt.

Det vil nemlig medføre, at der ikke er andre, der går i gang med et lignende projekt, hvilket, jeg mener, vil være et stort minus for vores kommune, da vi jo har adskillige af den slags øjebæ langs vore veje, og ingen børnefamilier vil jo bygge 30 meter fra en trafikeret vej. Disse gamle ejendomme er jo bygget, da trafikken var med hestvogn.

Jeg mener, det handler om at gå i dialog med de, der ønsker at bo på landet og er villige til at fjerne disse faldefærdige rønner. Det må være en win win situation for kommunen.

Nu er udvalgsformanden jo socialdemokrat, og deres dna er centralisering, og Venstre har jo, hvor mærkeligt det end lyder, altid været meget loyale overfor embedsværket. Men hvor er Fjordlisten i denne sag og løsgængerne? Det kan da ikke passe, at der er et byrådsflertal for denne sags afgørelse?

Efter min menig bør den i byrådet til en principiel debat, da jeg synes, den her sag om Stadilvej 9 giver en pejling af, hvor vi vil udvikling og afvikling.

Stadilvej 9. Foto: Jørgen Kirk
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Lad ikke besparelser ramme teatret: Teatret Om giver farve til kommunen

Læserbrev: Mon ikke de fleste læsere er klar over, at det ikke bliver nogen nem opgave for Byrådet at få balance i kommunens budget, og situationen bliver næppe mere tilfredsstillende af, at en uretfærdig fordeling af pengene imellem landets kommuner har nødvendiggjort besparelserne. I bestyrelsen for Teatret Om håber vi selvsagt, at besparelserne ikke rammer Teatret, så Teatret kan bevares, og så der er mulighed for også i 2022 at lave en festival for hele kommunen. Lige nu er vi så stolte af festivalen, som skabte så meget røre og opmærksomhed. Tak til de mange, som bidrog til festivalens succes. I min optik er der fem gode grunde til, at besparelserne ikke bør ramme Teatret Om: 1. Teatret Om er hele kommunens egnsteater. Teatret fortæller om de mennesker, der har boet i Naturens Rige, og mange af forestillingerne vækker opmærksomhed i hele Regionen. Teatret har fortalt om Mylius Erichsen, historier fra havet er fortalt gennem “Lighthouses”, og livet ved Bundsbæk Mølle har også været en ramme for teatret. 2. Teatret skaber opmærksomhed om Ringkøbing-Skjern Kommune både nationalt og internationalt. I forbindelse med Aarhus som Europas Kulturhovedstad i 2017 fik teatret en central rolle og var med til at gøre året til hele Regionens kulturbegivenhed. Teatret optræder i det hele taget mange forskellige steder både i Danmark og uden for landets grænser - og hver gang er det med til at manifestere Ringkøbing-Skjern Kommune som en stærk kulturkommune. 3. Teatret gør meget ud af at være synlig i hele kommunen. Vi har netop afviklet Ur-nat festivalen, og heldigvis har festivalen skabt opmærksomhed og begejstring rundt i hele kommunen. Det har været dejligt at opleve. Vi er stolte af at blive brugt, og vi er stolte af at være en del af Naturens Rige. Lige nu arbejder vi på at hjælpe med at formidle visionerne om Naturkraft - vi ser mange muligheder for samarbejde mellem Naturkraft og Teatret Om. 4. Ringkøbing-Skjern Kommune har et stærkt fritidsliv, som giver kommunen berettiget opmærksomhed i hele landet. Det kan man kun være stolt af. Men jeg synes også, at et mangfoldigt kulturliv er godt for kommunen. Et alsidigt kulturliv understøtter det gode liv i kommunen. Jeg synes, Teatret Om er en af hjørnestenene i kommunens levende kulturliv, og Teatret er med til at give kulturlivet farve. 5. Jeg synes Teatret Om giver overskud på kulturbalancen i kommunen. Men Teatret Om gavner også den økonomiske handelsbalance. Ganske vist betaler Ringkøbing-Skjern Kommune 1 million kroner i tilskud til Teatret Om. Det er mange penge. Men for hver krone, som kommunen giver, kommer der to kroner fra staten, og hertil kommer masser af indtægter fra fonde, salg af forestillinger og fra projekter. Det er mange penge, som på den måde flyder ind i kommunen og som skaber arbejdspladser til ni personer. Både tilskuddet og den kommunale bevilling til festivalen skaber aktivitet og udvikling i kommunen. Hver dag arbejdes der seriøst med en fortsat udvikling af teatret, så det gennem sine udtryksformer kan sætte sit præg på tidens aktuelle dagsordener. I al beskedenhed synes jeg, at Teatret Om på den måde har gjort et flot stykke arbejde for os alle sammen.

Annonce